Aplikacja BlueKSeF:
przejdź z nami na Krajowy System e-Faktur

Usprawnij proces fakturowania i zwiększ bezpieczeństwo.

Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to inicjatywa Ministerstwa Finansów, umożliwiająca elektroniczne wystawianie, odbieranie i przechowywanie faktur zgodnie z przepisami prawa.

Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dotyczyć będzie transakcji, które wymagają dokumentacji fakturą zgodnie z ustawą o VAT, obejmując czynności podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce. Zobowiązanie to będzie miało zastosowanie do krajowych dostaw towarów oraz świadczenia usług realizowanych w ramach relacji między przedsiębiorstwami (B2B) oraz transakcji dokonywanych na rzecz organów publicznych.

Założenia KSeF

System KSeF opiera się na założeniach narzuconych odgórnie, które muszą być uwzględnione przy implementacji rozwiązania do wysyłania eFaktur:

  • KSeF akceptuje wyłącznie dokumenty XML zgodne ze schemą udostępnioną przez Ministerstwo Finansów (MF), przetwarzane zgodnie z mechanizmem WORM (Write Once Read Many), co oznacza, że nie można edytować, wycofać ani kasować zapisanych danych.
  • System przechowuje wszystkie faktury przez okres 10 lat.
  • Datą wystawienia faktury jest moment jej przyjęcia do systemu KSeF, a dokument staje się formalnie fakturą po przetworzeniu przez system i nadaniu identyfikatora ksefRefNumber.
  • Walidacja przesyłanych faktur odbywa się przez sprawdzenie zgodności XML-a ze schemą, bez możliwości załączania dodatkowych dokumentów.

Jak BlueKSeF pomaga naszym Klientom?

BlueKSeF to kompleksowe rozwiązanie wspierające adaptację do KSeF. Nasza aplikacja umożliwia importowanie dokumentów finansowych, zarządzanie fakturami sprzedażowymi i zakupowymi, raportowanie oraz obsługę załączników. Dzięki architekturze mikrousług i mikrofrontowi, BlueKSeF zapewnia efektywną integrację z KSeF, maksymalizując efektywność procesów księgowych przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami.

Wykorzystane Technologie

BlueKSeF to nowoczesne rozwiązanie oparte o architekturę mikrousługową, która zapewnia elastyczność rozwoju, stabilność w utrzymaniu oraz szeroki zakres monitoringu, poszczególne usługi BlueKSeF odpowiadają za nawiązanie i zarządzanie połączeniem z KSeF, co obejmuje wszystkie aspekty integracyjne. Szczególny nacisk został położony na zabezpieczenie połączenia, w tym zarządzanie uprawnieniami, tokenami i ich bezpiecznym przechowywaniem.

BlueKSeF może być osadzony w dowolnej infrastrukturze chmurowej oraz on-premise. Zapewniamy łatwość wdrażania i skalowalności, niezależnie od środowiska uruchomieniowego.

Bluesoft może wspierać Państwa w zarządzaniu środowiskiem uruchomieniowym BlueKSeF, jesteśmy partnerem Microsoft (Azure), Google (GCP), Amazon (AWS), i Alibaba Cloud. Posiadamy szerokie kompetencje wytwórcze, integracyjne oraz analityczno-architektoniczne, co pozwala nam na skuteczne realizowanie kompleksowych projektów w różnorodnych branżach, które nie tylko spełniają oczekiwania, ale również przynoszą długoterminową wartość dla naszych Klientów.

Główne funkcjonalności aplikacji

Zarządzanie Fakturami Sprzedażowymi: Wystawianie, przechowywanie, synchronizacja.

Zarządzanie Fakturami Zakupowymi: Pobieranie, przechowywanie, synchronizacja.

Import Dokumentów Finansowych: Importowanie faktur, pobieranie informacji o załącznikach.

Narzędzia Raportowe: Generowanie wizualizacji danych i raportów.

Format danych i protokoły

XML

Pliki Excel + Pliki płaskie

JSON

SFTP / OFTP2

REST API

SOAP

Jak współpracujemy z naszymi Klientami

1

Inicjacja

Na tym etapie uzgodnimy warunki formalne
2

Analiza przedwdrożeniowa

Na tym etapie przeanalizujemy Państwa oczekiwania i przygotujemy projekt techniczny umożliwiający elastyczne wdrożenie
3

Wdrożenie i konfiguracja

Na tym etapie przygotujemy wdrożenie na Państwa środowisku i wykonamy konfigurację
4

Integracja z KSeF

Na tym etapie podłączymy BlueKSeF pod środowisko DEMO KSeF
5

Testy

Na tym etapie wykonamy weryfikację konfiguracji i prawidłowości mapowań pomiędzy BlueKSeF, a KSeF
6

Uruchomienie

Na ostatnim etapie przeprowadzimy integrację ze środowiskiem produkcyjnym KSeF i uruchomimy Aplikację BlueKSeF