Zaznacz stronę

Apache Mahout

Co to jest?

Apache Mahout to biblioteka służąca do uczenia maszynowego zbudowana na bazie platformy Apache Hadoop. Jako podstawę działania Apache Mahout używa algorytmu MapReduce, ale nie jest całkowicie do niego ograniczony. Moduł zawiera zestaw podstawowych bibliotek, które są zoptymalizowane również pod kątem algorytmów nierozproszonych.

Biblioteka Apache Mahoutjest oparta w dużej mierze na systemie Apache Hadoop to pozwala operować na dużych zbiorach danych. Kiedy dane są zapisane w HDFS, Apache Mahout jest odpowiednim rozwiązaniem z kategorii data science, do automatycznego znalezienia wzorców w tych zbiorach i wyciągnięcia odpowiedniej wartości biznesowej. Jak piszą autorzy – celem projektu jest zapewnienie prostej i łatwej ścieżki konwersji „big data” do „big information”.

Mahout wspiera cztery główne przypadki użycia, ale nie jest do nich całkowicie ograniczony:

Recommendation

wyszukiwanie treści, które są dopasowane indywidualnie do użytkownika

Clustering

np. grupowanie podobnych dokumentów ze względu na temat i inne atrybuty

Classification

system uczy się na podstawie istniejących dokumentów z przypisanymi kategoriami a następnie jest w stanie przyporządkować odpowiednie kategorię do nowych dokumentów

Frequent itemset mining

pozwala znaleźć elementy, które z reguły występują razem. Przykładem może być koszyk w sklepie internetowym, w którym algorytm wyszukuje przedmioty, które w ramach jednej sesji często występują razem i sugeruje je klientowi

Mahout może być używany równolegle z innymi bibliotekami do Machine Learningu (np. Apache Spark) i posiada odpowiednie konektory, umożliwiające prostą wymianę danych między systemami.

Niewątpliwą zaletą jest również to, że system działa na licencji Open Source (Apache) i możliwe jest użycie go w produktach komercyjnych.

Nasze doświadczenie

BlueSoft używa technologii Apache Mahout z powodzeniem u swoich klientów z branży finansowej, telekomunikacyjnej oraz life science, a nasza ekspertyza pozwala w pełni wykorzystać jej możliwości.

Firma posiada szerokie doświadczenie z zakresu analizy biznesowej, która pozwala wybrać odpowiednie zagadnienia, nadające się do poprawy przy pomocy algorytmów uczenia maszynowego. Dzięki doświadczonemu zespołowi programistów pozwala wdrożyć je, jednocześnie mając pod kontrolą koszty.

Zobacz inne technologie, z których korzystamy w tym obszarze

Technologie integracyjne

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz