Należymy do Grupy Orange Polska

Głos Eksperta Dane
3 min czytania

Dlaczego Data Governance jest ważne dla biznesu?

Dlaczego Data Governance jest ważne dla biznesu?

Data Governance to zestaw procesów do aktywnego zarządzania i kontrolowania danych oraz sposobu ich użycia w organizacji. Obejmuje ono opracowanie spójnych, wewnętrznych standardów, a także jednolitych sposobów ich egzekwowania. Dzięki temu zyskujemy pewność, że posługujemy się danymi wysokiej jakości. Wartość data governance jest ogromna i przekłada się na korzyści w niemalże każdym aspekcie działań biznesowych. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się najważniejszym benefitom, jakie może przynieść skuteczny program zarządzania danymi w biznesie.

Dlaczego Data Governance jest ważny?

Dane stanowią podstawę funkcjonowania firm i organizacji. To na nich opierają się procesy wewnątrz firmy, a także działania zewnętrzne takie jak marketing czy sprzedaż.  

Wraz ze wzrostem świadomości odnośnie znaczenia danych i umiejętności ich wykorzystywania do celów biznesowych, zmieniało się podejście Data Governance w przedsiębiorstwach. Dziś efektywne podejmowanie decyzji strategicznych bez wykorzystywania wiedzy opartej na danych wydaje się wręcz niemożliwe. Dlaczego zarządzanie danymi jest tak ważne dla funkcjonowania firmy? Tylko wysokiej jakości dane pozwolą firmie osiągnąć założone cele. Dane bowiem są bezużyteczne, jeśli nie niosą ze sobą informacji. 

Najważniejsze korzyści z wdrożenia Data Governance

Kluczowe obszary jakości danych zostały wyodrębnione na podstawie najczęściej obserwowanych problemów. Dlatego Data Governance obejmuje: kompletność, unikalność, aktualność, poprawność, adekwatność i spójność danych. Poprawa jakości w każdym z tych aspektów przekłada się na poprawę funkcjonowania organizacji i przedsiębiorstw. Przyjrzyjmy się teraz bliżej poszczególnym korzyściom, które płyną z wdrożenia Data Governance.

Budowanie poczucia zaufania do danych

Dzięki Data Governance budujemy zaufanie do danych, z którymi obcują pracownicy firmy. Oznacza to, że mają oni poczucie, że wykorzystywane przez nich dane są miarodajne, rzetelne, spójne, a także, że cała firma podchodzi do nich w ten sam sposób. Tyczy się to interpretacji pojęć czy prawidłowego rozumienia poszczególnych elementów procesu. Dlatego tak ważne jest wdrożenie Data Governance we wszystkich działach, w których pracuje się z danymi: w księgowości, IT, marketingu, dziale obsługi klienta czy sprzedaży. 

Wsparcie w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych

Kolejnym czynnikiem, który pokazuje nam, znaczenie data governance jest jego wpływ na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Wysokiej jakości dane przekładają się na bardziej świadome działania. Według zasady Pareto 20% naszych działań biznesowych przekłada się na 80% zysków. Jednak do tego, aby wiedzieć na których działaniach powinniśmy skoncentrować naszą uwagę, potrzebna jest nam rzetelna analiza biznesowa, bazująca na wysokiej jakości danych. Dzięki Data Governance zyskujemy pewność, że decyzje podejmowane przez nas służą naszej firmie, a także są spójne z wcześniej założonymi celami.

Zwiększenie efektywności procesów

Data Governance przekłada się na większą efektywność procesów wewnątrz firmy. Wynika to z tego, że informacje pochodzące z wysokiej jakości danych ułatwiają pracownikom prawidłowe wykonywanie codziennych czynności. Z kolei suma tych czynności przekłada się na całokształt funkcjonowania organizacji. Efektywne procesy to natomiast większe zyski dla przedsiębiorstwa. Oprócz konkretnych korzyści finansowych, skuteczne zarządzanie danymi pozytywnie wpływa na postrzeganie naszego biznesu na zewnątrz. Jeśli pracownicy działu obsługi klienta czy osoby odpowiedzialne za sprzedaż będą miały dostęp do rzetelnych informacji, to wpłynie to pozytywnie na ich relacje z klientami. Brak wiedzy w kontaktach biznesowych prowadzi do braku zaufania względem naszych usług czy produktów. Chaos informacyjny znacząco obniża jakość relacji z kontrahentami.

Poprawa bezpieczeństwa danych

Data Governance to najlepszy sposób na zwiększenie bezpieczeństwa danych, które są wykorzystywane w organizacji. Ustalenie spójnych procedur, a także sposobów ich egzekwowania sprawia, że dane są przetwarzane we właściwy i zgodny z ogólnie obowiązującymi przepisami sposób. Regularne audyty pomagają w porę wykryć potencjalne nieprawidłowości, a to pozwala zapobiec sytuacjom, w którym wrażliwe dane mogłyby przedostać się na zewnątrz organizacji.

Lepsze perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa

Kolejnym aspektem, który podkreśla znaczenie data governance są lepsze perspektywy dla rozwoju przedsiębiorstwa. Poprawa jakości danych przekłada się na szybkość działań i trafność decyzji biznesowych. Dzięki temu niwelujemy ryzyko popełniania błędów, optymalizujemy procesy i możemy się skupić na rozwoju firmy. Rozwój, którego kierunek wyznaczają rzetelne informacje (pochodzące z wysokiej jakości danych) przyniesie dla firmy większe korzyści, niż działania intuicyjne, bazujące jedynie na domysłach.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach, wysokiej jakości dane są podstawą dla funkcjonowania firm. Dane, obok zasobów ludzkich, technologii i poszczególnych procesów stanowią integralną część organizacji. Bez efektywnego zarządzania danymi w naszych działaniach zapanuje chaos. Data Governance to klucz do zbudowania organizacji, w której podejmowane są trafne decyzje biznesowe. Tylko firmy, w których dane są bezpieczne, jakościowe, a także wykorzystywane zgodnie z wcześniej ustalonymi celami, mają szansę na zrównoważony rozwój i podążanie we właściwym kierunku.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!

To również może Cię zainteresować