Należymy do Grupy Orange Polska

Integracja Systemów
2 min czytania

Jak połączyć systemy w jedną całość – rodzaje integracji systemów informatycznych

Jak połączyć systemy w jedną całość – rodzaje integracji systemów informatycznych

Dynamiczny rozwój firmy oraz zmiana potrzeb i priorytetów, wiąże się z wykorzystaniem różnych systemów IT. Co jednak w sytuacji, gdy rozwiązania te nie komunikują się wzajemnie, utrudniając pracę? Odpowiedzią jest integracja systemów informatycznych, która pozwoli stworzyć jedną, skoordynowaną całość.

Czemu służy integracja systemów?

W ramach jednej firmy działa najczęściej kilka różnych systemów, które bazują na innych językach i zasadach funkcjonowania. Nierzadko generuje to wiele niepotrzebnych problemów, komplikując sprawne współdziałanie aplikacji. Wiąże się to nie tylko z większym nakładem zasobów, ale również spadkiem efektywności działań. Integracja systemów pozwala połączyć wszystkie wykorzystywane rozwiązania IT, umożliwiając swobodną ich komunikację. Rozwiązanie to znacznie przyspiesza procesy biznesowe, podnosi ich wydajność i zwiększa bezpieczeństwo. Integracja systemów IT sprzyja więc realizacji nowych wyzwań oraz ułatwia skalowanie biznesu.

Najpopularniejsze rodzaje integracji systemów informatycznych

Integracja systemów może być realizowana na kilka sposobów. Warto zaznaczyć jednak, że wybór odpowiedniej metody zależy od konkretnych potrzeb organizacji. Jakie są najpopularniejsze rodzaje integracji systemów informatycznych? Można zaliczyć do nich:

  •  Enterprise Application Integration (EAI),
  • Data Integration (DI),
  • Electronic Document Integration (EDI).

Bez względu na wybór sposobu, integracja systemów IT ma za zadanie zautomatyzować procesy i zsynchronizować dane. Ostatecznym jej celem jest stworzenie jednej, prężnie działającej platformy.

Enterprise Application Integration (EAI) – komunikacja wielu aplikacji

Enterprise Application Integration to model architektury zorientowany na usługach, który z powodzeniem zastępuje podejście point-to-point. Dzięki niemu każda usług może być traktowana jako jednostka biznesowa zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych użytkowników systemów. EAI upraszcza globalną architekturę, umożliwiając komunikację wielu aplikacji. Istotne jest również to, że mogą one działać na różnych protokołach technicznych. Integracja systemów EAI zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i rozszerza możliwości monitoringu. Pozwala też tworzyć kanoniczne modele danych.

Data Integration (DI) – integracja systemów IT oparta na agregacie danych

Data Integration to metoda integracji systemów IT zorientowana na danych. Jej zadaniem jest stworzenie centralnego punktu dostępu do informacji. DI pozwala skonsolidować dane z różnych źródeł, które zbierane są w wielu systemach wykorzystywanych w firmie. Centralny agregat umożliwia interaktywne raportowanie oraz zarządzanie procesami biznesowymi. Integracja systemów daje więc możliwość swobodnego dostępu do informacji, poprawiając wydajność i efektywność działań. Dzięki DI można też wprowadzać innowacje bez nanoszenia zmian w istniejących aplikacjach, co zmniejsza koszty IT.

Electronic Document Integration (EDI) – wymiana e-dokumentów

Electronic Document Integration umożliwia wymianę dokumentów elektronicznych w standardowym formacie. Jest to sposób na usprawnienie komunikacji między partnerami biznesowymi, a także szybszą digitalizację organizacji. Taka integracja systemów umożliwia bezpośrednie przenoszenie informacji pomiędzy aplikacjami różnych firm. W efekcie EDI przyspiesza i usprawnia wymianę danych, ograniczając też liczbę ewentualnych błędów. Pozwala więc nie tylko udoskonalić procesy biznesowe, ale też znacznie obniża koszty funkcjonowania biznesu.

Integracja systemów informatycznych – które rozwiązanie wybrać?

Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, która integracja systemów informatycznych sprawdzi się najlepiej. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od potrzeb firmy oraz tego, w jakim kierunku chce się ona rozwinąć. Zadaniem każdej integracji systemów IT jest podniesienie efektywności i jakości procesów biznesowych. Należy pamiętać, że ręczne udostępnianie oraz przenoszenie danych pomiędzy aplikacjami, wydłuża czas procesu biznesowego. Zmniejsza też bezpieczeństwo, a także niesie ryzyko popełnienia błędu. Integracja systemów łączy wykorzystywane aplikacje, tworząc platformę umożliwiającą swobodną wymianę informacji w firmie i poza nią.

 

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!

To również może Cię zainteresować