Należymy do Grupy Orange Polska

Głos Eksperta Dane
5 min czytania

Big Data umarła, niech żyje Big Data Analytics!

Big Data umarła, niech żyje Big Data Analytics!

Dane stały się jednym z najcenniejszych aktywów dla przedsiębiorstw, działających praktycznie w każdej branży, od usług finansowych i handlu detalicznego po produkcję i energetykę. W badaniu przeprowadzonym wśród liderów branży, 48.5% respondentów stwierdziło, że w 2021 roku zamierza wykorzystać dane do napędzania innowacji w swoich sektorach.

W centrum tego trendu znajduje się Big Data. Dziedzina, w której nacisk kładziony jest na rozwój metod analizy zbiorów danych, które są zbyt duże lub złożone, aby mogły być obsługiwane przez tradycyjne oprogramowanie do przetwarzania danych.

Roczne przychody z globalnego rynku Big Data i analityki biznesowej mają osiągnąć 274,3 mld dolarów do 2022 roku.

Big Data Analytics jest na najlepszej drodze, aby stać się prawdziwym punktem zwrotnym dla firm, które chcą nadążyć za gospodarką cyfrową i szybko zmieniającymi się realiami rynkowymi.

Dlaczego Big Data Analytics jest tak ważna?

 1. Rośnie skala danych (i analityki)

Każdego dnia ludzie produkują 2,5 kwintyliony bajtów nowych danych – trendy takie jak mobilność czy Internet Rzeczy (IoT) napędzają tę materię. Typowa organizacja wykorzystuje w swojej działalności kilka kanałów cyfrowych – nie tylko kanały skierowane do klienta, takie jak aplikacje e-commerce, ale także systemy back-office, które odgrywają kluczową rolę w produkcji i dostawach. Wszystkie te kanały generują dane.

Aby wykorzystać te dane, firmy muszą zainwestować w specjalistyczne rozwiązania Big Data zdolne do przetwarzania tak ogromnych ilości danych. W przeciwnym razie ryzykują utratę możliwości budowania swojej przewagi konkurencyjnej (np. poprzez dostarczanie klientom spersonalizowanych doświadczeń).

 1. Dane są głównym filarem transformacji biznesowej opartej na danych

Aby konkurować na rynku i sprostać szybko zmieniającym się wymaganiom klientów, firmy muszą budować nowe możliwości cyfrowe i zwiększać dojrzałość opartą na danych. A każda transformacja biznesowa oparta na danych polega na zdolności organizacji do gromadzenia, czyszczenia, przetwarzania i analizowania danych.

Według badań BCG, udana transformacja cyfrowa wygenerowała w 2020 roku o 180% wyższy wzrost zysków niż wśród firm pozostających w tyle.

 1. Dane są złotem XXI wieku

Niezależnie od sposobu generowania przychodów, firmy potrzebują niezawodnych metod gromadzenia, przechowywania i zarządzania. W przeciwnym razie nie będą w stanie usprawnić swoich procesów biznesowych, aby osiągnąć lepsze wyniki.

Firmy, które nie wykorzystują swoich danych w celu uzyskania wglądu w funkcjonowanie swojego biznesu, nie odniosą sukcesu w nowoczesnym, opartym na danych świecie. Muszą one rozumieć dane, aby dobrze prosperować w nowoczesnych gospodarkach.

Kluczowe rozważania przy wdrażaniu analityki Big Data

Poruszanie się wśród licznych technologii Big Data stanowi wyzwanie

Eksperci definiują Big Data za pomocą trzech terminów „V”, które wiążą się z unikalnymi wyzwaniami technicznymi:

 • Volume (Objętość)– ogromne zbiory danych stawiają znaczne wymagania technologiczne w zakresie przetwarzania, monitorowania i przechowywania.
 • Velocity (Prędkość)– wiele organizacji szybko generuje nowe dane i musi reagować na działania w czasie rzeczywistym. Big Data wymaga tego typu prędkości szczególnie od firm zaangażowanych w technologie związane z platformami mediów społecznościowych, Internetem Rzeczy oraz e-commerce.
 • Variety (Różnorodność)– w Big Data kolejnym wyzwaniem jest różnorodność formatów danych. Magazyny Big Data zawierają dokumenty edytora tekstu, wiadomości e-mail, prezentacje, obrazy, filmy i inne formaty.

Chmura a lokalne ekosystemy danych

Inicjatywy związane z przyjęciem Big Data wiążą się z wieloma wydatkami. Jednym z nich jest bardzo wysoki koszt infrastruktury do obsługi Big Data Analytics.

Organizacje, które decydują się na rozwiązanie on-premises, muszą pokryć koszty sprzętu, pracowników (takich jak nowi administratorzy i programiści), mediów wykorzystywanych do utrzymania centrum danych oraz rozwoju nowego oprogramowania. Organizacje o surowych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa zazwyczaj wybierają konfiguracje na terenie zakładu.

Rozwiązanie Big Data oparte na chmurze wymaga zatrudnienia specjalistów i opłacenia usług w chmurze, a także skonfigurowania i utrzymania frameworków wymaganych do rozwoju rozwiązania Big Data. Firmy, które potrzebują elastyczności, zazwyczaj wybierają chmurę.

Opcja hybrydowa może być opłacalnym rozwiązaniem. Niektóre dane będą przechowywane i przetwarzane w chmurze, a inne na terenie zakładu.

Samoobsługowość przy odpowiednim zarządzaniu danymi

Wdrażanie samoobsługowej analityki danych w firmie bez uwzględnienia ram zarządzania może stać się kosztownym błędem.

Obecnie, zgodność z przepisami dotyczącymi danych jest przedmiotem zainteresowania każdej firmy, ponieważ coraz więcej rządów uchwala nowe prawa regulujące dostęp i przetwarzanie danych. RODO jest przykładem jednego z najbardziej kompleksowych przepisów dotyczących dostępu do danych i ich wykorzystania.

Bez wprowadzenia jasnych standardów zarządzania danymi trudno jest zweryfikować, czy przedsiębiorstwo nie łamie przepisów dotyczących zgodności z prawem. Zarządzanie danymi ma również wpływ na ogólną jakość danych. Bez odpowiednich ram zarządzania, samoobsługowa platforma do analizy danych może ostatecznie przetwarzać dane niskiej jakości.

Co oznacza analityka Big Data dla organizacji?

Oto jak firmy wykorzystują potencjał analityki Big Data do poprawy efektywności operacyjnej i zwiększenia produktywności swoich pracowników:

 • Twórz aktywatory– wgląd w analitykę danych może być wykorzystywany przez każdy zespół w dowolnym dziale, tworząc solidną podstawę do podejmowania decyzji i działań.
 • Wykorzystuj platformy danych– zespoły mogą uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem przyjaznych dla użytkownika platform, które umożliwiają wdrożenie transformacji biznesowej opartej na danych.
 • Rozwijaj środowiska analityczne– analityka Big Data może stać się podstawowym elementem środowiska analitycznego przedsiębiorstwa.
 • Wizualizuj spostrzeżenia– rozwiązania analityczne wyposażone są w zaawansowane narzędzia wizualizacyjne, które udostępniają spostrzeżenia zespołom nietechnicznym i interesariuszom.
 • Podnoś kwalifikacje swojego zespołu w każdym z filarów– analityka danych oferuje możliwość wspierania rozwoju zawodowego pracowników.

Myśl na dużą skalę, ale zacznij od małej

Ignorowanie takich rozwiązań opartych na danych zamyka drzwi do wielu możliwości – przede wszystkim do ponownego zdefiniowania swojej przewagi konkurencyjnej.

Pierwszym ważnym krokiem jest zrozumienie swojej obecnej sytuacji na drodze do analityki danych. Dojrzałość Twojego ekosystemu danych jest obrazem Twojego obecnego sukcesu w różnych obszarach, od wyników finansowych po obsługę klienta.

Model dojrzałości Data-Driven, stworzony przez eksperta w dziedzinie analityki Big Data, oferuje kompleksowe spojrzenie na poziom dojrzałości danych, pozwalając na identyfikację kluczowych obszarów wymagających poprawy w ekosystemie danych. Jest to niezbędny element dla organizacji, które chcą wdrożyć proces podejmowania decyzji w oparciu o dane we wszystkich zespołach.

Korzyści wynikające z modelu dojrzałości Data-Driven

Dowiedz się, jakie elementy składają się na wysokiej jakości, kompleksowy ekosystem danych.

 • Zbadaj każdy kamień węgielny strategii opartej na danych od góry do dołu.
 • Zidentyfikuj istotne obszary wymagające zmian w celu osiągnięcia znaczących krótkoterminowych korzyści.
 • Przeprowadź analizę luk i skoncentruj się na spełnieniu wymagań, aby uzyskać doskonały framework.

Nowe możliwości wynikające z modelu dojrzałości Data-Driven

Inteligentne zarządzanie danymi

 • Czy Twoi pracownicy potrafią właściwie przechowywać, wymieniać i przetwarzać dane?
 • Czy Twoje środowisko danych jest bezpieczne i niezawodne?

Dowiedz się więcej o planach ochrony danych i upewnij się, że Twoje środowisko danych jest bezpieczne i zgodne z Twoimi zasadami i standardami.

Wzmocnij swoje zarządzanie

 • Czy Twoja firma jest gotowa do podejmowania decyzji opartych na danych?
 • Czy zespoły zajmujące się historią danych mają dostęp do bezpiecznego i odpornego ekosystemu IT?

Zbadaj, czy zasady, procesy, zadania i podmioty w Twoim ekosystemie pomagają Ci uniknąć bagna danych.

Zwiększ efektywność swojego zespołu

 • Czy pracownicy mogą oceniać dane, mając jednocześnie możliwość bycia kreatywnym?
 • Czy Twój plan danych pomaga im być bardziej produktywnymi?

Sprawdź, czy Twoi pracownicy mają swobodny i niezależny dostęp do danych, mogą je monitorować, a nawet zmieniać, aby korzystać z najnowocześniejszych technologii, takich jak uczenie maszynowe.

Uzyskaj poparcie interesariuszy

 • Czy wszyscy interesariusze popierają strategię zarządzania danymi?
 • Jak bardzo zespół jest przekonany do Twojego planu zarządzania danymi?

Upewnij się, że środowisko danych ma spójną wizję i ścieżkę rozwoju. Umożliwiaj podejmowanie decyzji w oparciu o dane i bądź dostępny.

Podsumowanie

Analityka Big Data jest podstawą strategii opartej na danych dla nowoczesnej organizacji. Podążaj za tym trendem i skorzystaj z potęgi danych poprzez przyjrzenie się swojemu obecnemu poziomowi dojrzałości danych.

Skontaktuj się z nami, aby wypróbować nasz model dojrzałości Data-Driven. Myśl szeroko, zaczynaj od węższego zakresu.

 

 

 

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!

To również może Cię zainteresować