Należymy do Grupy Orange Polska

Głos Eksperta DevOps
2 min czytania
4.7/5 - (4 votes)

Projekt Accordion – co zespół BlueSoft osiągnął do tej pory

Autor artykułu:

Projekt Accordion – co zespół BlueSoft osiągnął do tej pory

W ostatnim czasie zespół badawczy BlueSoft, wraz z partnerami konsorcjum, zakończył prace nad Pakietem Roboczym 5 (Work Package 5) w jednym z flagowych projektów innowacyjnych – ACCORDION.

Członkowie naszego zespołu są obecnie zaangażowani w kilka projektów badawczo-rozwojowych w ramach programu Horyzont 2020, które łączą podejście naukowe i innowacyjne technologie. Nadrzędnym celem tego projektu jest dostarczenie najnowocześniejszych rozwiązań i platform, pozwalających europejskim przedsiębiorstwom na wykorzystanie IoT, danych i chmury oraz zastosowanie ich do wdrażania gospodarki zrównoważonego rozwoju (eng. Circular Economy).

Jednym z takich projektów jest Accordion. Jego celem jest wspieranie wymagań aplikacji NextGen poprzez łączenie zasobów brzegowych/infrastruktur, takich jak chmury publiczne, infrastruktury on-premises, zasoby telekomunikacyjne i urządzenia końcowe.

W celu zwiększenia stopnia adaptacji takich nowatorskich technologii przez europejskie małe    i średnie przedsiębiorstwa, projekt dostarczy również ramy dla aplikacji, które ułatwią przejście do tego innowacyjnego systemu.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o projekcie Accordion i zaangażowaniu naszego zespołu w jego rozwój.

Projekt Accordion – wprowadzenie

Projekt realizowany jest już od roku. Będzie on trwał w sumie przez trzy lata.

W ciągu tego jednego roku, zespół projektowy:

  • Zebrał pierwszą część wymagań związanych z funkcjonowaniem platformy, przepływem danych, QoE (Quality of Experiance),
  • Stworzył wstępne założenia architektoniczne,
  • Wyjaśnił zakres przypadków użycia w projekcie.

Dlaczego ten projekt jest dla nas ważny?

Co udział w Accordion oznacza dla nas jako BlueSoft? Jaką wartość przynosi nam ta współpraca?

Dzięki temu projektowi poszerzamy naszą wiedzę i kompetencje w zakresie innowacyjnych technologii, nawiązujemy relacje biznesowe z innymi partnerami projektu, a także  adaptujemy niektóre z jego rozwiązań w projektach komercyjnych. Nasz zespół zdobył również doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą dla aplikacji AR (Augemented Reality). Dodatkowo, dzięki przynależności do Accordion, możemy korzystać z dodatkowych referencji w naszych projektach komercyjnych.

Co my wnosimy?

Wnosimy przede wszystkim nasze bogate doświadczenie w zakresie integracji, mikroserwisów oraz procesów DevOps. Jako firma informatyczna z ponad 17-letnim doświadczeniem w realizacji różnego rodzaju projektów, jesteśmy silnym partnerem w realizacji tak złożonych przedsięwzięć. Dysponujemy dużym zespołem specjalistów, których wiedza praktyczna jest idealnie dopasowana do wymagań projektu Accordion.

Co się dzieje w projekcie w tej chwili?

  1. Architektura komponentów

Pakiet roboczy WP5 prowadzony przez nasz zespół ma na celu opracowanie architektury komponentów, które będą wykorzystywane do zarządzania procesami DevOps w projekcie.

Jest to jeden z najważniejszych aspektów projektu, ponieważ definiuje zakres odpowiedzialności/funkcjonalności danego komponentu. Chodzi tu o zdefiniowanie, który komponent jest odpowiedzialny za jakie zadanie, jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami oraz kto będzie miał za zadanie ich tworzenie.

Wstępnie uzgodniliśmy z naszymi partnerami zakres technologiczny, który będzie wykorzystywany w ramach WP5: GitLab, MongoDB, Jenkins, Java Spring, Postgres, Angular (ngx-admin).

Wybór tych technologii wynika z wymagań użytkowników systemu oraz naszej wiedzy eksperckiej. W naszej opinii wybór ten jest optymalny pod względem skuteczności, stabilności i dojrzałości rozwiązań.

Jesteśmy również w pierwszej fazie rozwoju funkcjonalnych i architektonicznych relacji pomiędzy poszczególnymi komponentami w ramach WP5 i komponentami dostarczonymi przez inne Pakiety Robocze (Work Packages).

  1. Środowisko programistyczne/testowe

Przygotowaliśmy środowisko programistyczne i testowe dla zespołu BSF. Ten krok pozwala zespołowi na rozpoczęcie prac rozwojowych w ramach WP5. Zespół może współdzielić i zarządzać kodem lub komponentami.

  1. Proces i wymagania DevOps

Zebraliśmy również wymagania związane z planowanym procesem DevOps od właścicieli przypadków użycia oraz innych partnerów projektu.

Nasz zespół przygotował również wstępne założenia procesu DevOps dla platformy Accordion. Etap ten wynika z doprecyzowania wymagań funkcjonalnych dla poszczególnych przypadków użycia oraz ogólnych założeń przyjętych dla platformy Accordion.

Podsumowanie i kolejne kroki

Jakie są kolejne kroki dla projektu? Nasz zespół będzie rozwijał poszczególne komponenty w ramach WP5. Inne cele obejmują zbudowanie procesu DevOps i integrację z komponentami z innych WP.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim partnerom za ich fantastyczny wkład w pracę w WP5!

Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać najnowsze informacje na temat projektu Accordion, odwiedź stronę internetową projektu.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!

To również może Cię zainteresować