Należymy do Grupy Orange Polska

Kształtujemy Przyszłość
3 min czytania

Rola digitalizacji w ekonomii zrównoważonego rozwoju – Circular Economy

Rola digitalizacji w ekonomii zrównoważonego rozwoju – Circular Economy

Epoka industrialna przyniosła światu nie tylko rozwój, ale też produkcję odpadów na masową skalę. Niestety, skutkuje to zmianami klimatu i utratą bioróżnorodności planety. Sposobem na zmniejszenie obciążenia działalnością człowieka jest circular economy, czyli gospodarka zrównoważonego rozwoju. Jak stawić czoła globalnym wyzwaniom? wykorzystując digitalizację.

Czym jest Circular Economy ?

Gospodarka korzysta z podstawowych materiałów z zasobów Ziemi, a następnie przetwarza je na produkty. Efektem tych działań jest nie tylko globalny rozwój i wzrost komfortu życia, ale również zwiększona produkcja różnego typu odpadów. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma na celu zatrzymanie tego procesu i ograniczenie jego skutków – mając na uwadze fakt, że przy dzisiejszym tempie konsumpcji materiały podstawowe materiały mogą się wkrótce skończyć.

Gospodarka zrównoważonego rozwoju opiera się na filarach:

  • wyeliminowaniu odpadów i zanieczyszczeń – poprzez ponowne ich wykorzystanie
  • dystrybucji produktów i materiałów – efektywne
  • regeneracji natury.

Podstawą działań jest przejście na energię odnawialną, recykling materiałów oraz wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań.

Jak gospodarka o obiegu zamkniętym łączy się z cyfryzacją?

Cyfryzacją nazywa się transformację procesów oraz usług nie cyfrowych do ich digitalowych odpowiedników. W tym celu wykorzystuje się przetwarzanie danych w chmurze, Internet rzeczy (IoT), sztuczną inteligencję (AI) czy blockchain. Impulsem do znacznego przyspieszania cyfrowej transformacji była pandemia COVID-19, przez co digitalizacja stała się priorytetem firm na całym świecie.

Oczy przedsiębiorców powinny być jednak skupione nie tylko na cyfryzacji, ale też na planie gospodarczym, który promuje Komisja Europejska. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma poprawić produkcję przemysłową, zmniejszyć ilość odpadów i pomóc je ponownie wykorzystać z wprowadzonych na rynek zasobów. Obie te kwestie można skutecznie połączyć, wykorzystując moc digitalizacji do spełnienia zaleceń. Wkrótce bardziej aktualne będzie stwierdzenie – “city mining”. Co oznacza efektywne odzyskiwanie wykorzystanych materiałów, zamiast pozyskiwania nowych z natury.

Gospodarka obiegu zamkniętego – sposoby wykorzystania digitalizacji

Cyfryzacja i gospodarka w  obiegu zamkniętym mogą, a nawet powinny iść w parze. Dzięki synergii działania te stają się efektywniejsze, co pozytywnie przekłada się na środowisko naturalne. Jak w takim razie wykorzystać digital w gospodarce w obiegu zamkniętym?

Lepsze zrozumienie zasobów i marnotrawstwa

Jednym z najszybciej rozwijających się obszarów technologicznych są urządzenia IoT. Dzięki opcji automatycznej komunikacji i wymiany danych, można wykorzystać je do monitorowania zasobów i marnotrawstwa. Zgromadzone informacje pozwalają uzyskać praktyczne sugestie, które pomagają lepiej zrozumieć słabe punkty procesów. Przykładem takiego działania jest nowatorski projekt CE-IoT Horyzont 2020, w którym uczestniczy BlueSoft. Jego celem jest opracowanie innowacyjnych i niszowych ram zależności między gospodarką okrężną a IoT. Wkrótce produkty będę posiadały swoje cyfrowe identyfikatory, dzięki którym producenci lepiej zrozumieją jego cechy i sposób użytkowania  a każdy użytkownik będzie wiedział co zrobić aby produkt  trafił ponownie do obiegu.

Nowe podejście do operacji i optymalizacji produkcji

Ekonomia zrównoważonego rozwoju zakłada usprawnienie procesów produkcyjnych. Blockchain i rozszerzona rzeczywistość przy wsparciu urządzeń mobilnych pomagają firmom w ich optymalizacji. Udoskonalenie wymiany danych między różnymi jednostkami przedsiębiorstwa umożliwia wydajniejsze działanie. Pozwala wdrożyć też rozwiązania oszczędzające energię i zasoby. Rozszerzona rzeczywistość będzie miała funkcję “cyfrowej instrukcji obsługi” poszerzoną o informacje o sposobach naprawy i utylizacji.

Poprawa komunikacji i wsparcie klientów

Jak wykorzystać digitalizację do zmniejszenia produkcji odpadów? Druk 3D i Big Data wspierają firmy w tworzeniu innowacyjnych produktów, gotowych do ponownego przetworzenia. Social media skupiają społeczności wokół gospodarki zrównoważonego rozwoju, a  monitoring cyfrowy umożliwia zbieranie produktów nadających się do recyklingu. Druk 3D jest niezwykle wydajną metodą produkcji dzięki generowaniu niewielkiej ilości odpadów. Obecnie opracowywane są technologie materiałowe, które skutecznie pomogą zastąpić plastik biodegradowalnymi materiałami o podobnych cechach do plastiku.

Ekonomia zrównoważonego rozwoju z digitalem w tle

Monitoring cyfrowy oraz gromadzenie danych i ich analiza umożliwiają firmom ciągły rozwój. Są też sposobem na dostrzeżenie błędów, eksperymentowanie w nowymi procesami, a także ulepszanie ekoprojektów. Ekonomia zrównoważonego rozwoju wymaga, bowiem poprawy wydajności procesów produkcyjnych. Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszenie ilości energii i niezbędnych zasobów, co przekłada się na zwiększoną efektywność dla firm i znacznie niższe zużycie energii. Nowoczesne technologie pozwalają tworzyć pętlę sprzężenia zwrotnego, które dostosowują procesy do wymagań klientów.

Cyfryzacja a Circular Economy

Połączenie cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym niesie korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Dzięki tej synergii firmy usprawniają procesy produkcyjne w oparciu o zaawansowane modele danych. Konsumenci dostają natomiast trwalsze i przyjazne środowisku produkty, z większym zaangażowaniem wspierają też odpowiedzialne marki. Ostatecznie działania te przekładają się na dobrostan otoczenia a w konsekwencji całej planety, co pozwala realizować założenia Circular Economy.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!

To również może Cię zainteresować