Zaznacz stronę

W ramach wspólpracy z Budimexem, BlueSoft zaprojektował oraz wdrożył rozwiązanie rozdzielenia usług w architekturze HA dla szyny WSO2 ESB.

Realizacja tej inicjatywy pozwoliła zapewnić wysoką dostępność platformy integracyjnej dzięki infrastrukturze HA. Ma to bezpośrednie przełożenie na skrócenie czasu realizacji operacji biznesowych.

Zaproponowane rozwiązanie wprowadziło mechanizmy zapewniające skalowalność przy dalszej rozbudowie. Zapewniono też najwyższą możliwą dostępność środowiska w przypadku awarii któregokolwiek z węzłów.

Więcej szczegółów dostępne jest w opisie case study:
https://bluesoft.com/pl/wdrozenie-klastra-esb-oparciu-o-wso2-dla-budimexu/