Zaznacz stronę

Zarządzanie procesami biznesowymi

Od diagramu do pełnej automatyzacji działania.

Czym jest BPM?

W erze, w której IT musi zmieniać się z prędkością biznesu i być stale przygotowanym na wyzwania jutra, centralizacja i automatyzacja  procesów biznesowych staje się warunkiem koniecznym do funkcjonowania każdego dużego przedsiębiorstwa.
BPM to dyscyplina zarządzająca pełnym cyklem życia tych procesów, włącznie z ich modelowaniem, implementacją i pomiarem.
Filozofia BPM pozwala na orkiestrację przepływu obliczeń na przestrzeni wielu departamentów i systemów, ich szybką rekonfigurację w odpowiedzi na nowe potrzeby biznesowe oraz ciągłą optymalizację istniejących procesów na zasadzie Plan-Do-Check-Act:

 • Usprawnienie wykorzystania zasobów ludzkich oraz IT (średnio 80% czasu procesu polega na oczekiwaniu).
 • Zwiększenie przepustowości procesów poprzez optymalizację przekazywania zadań i eliminację „wąskich gardeł”.
 • Uproszczenie krajobrazu IT umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji technologicznych i ich szybką realizację.
 • Minimalizacja błędów poprzez automatyzację odpowiednich kroków manualnych.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem dzięki wdrożeniu niezbędnych punków kontrolnych.
3

Dobrze wdrożona platforma BPM pozwala biznesowi skupić się na innowacjach, a nie na operacjach.

Umożliwia scalenie różnych perspektyw patrzenia na biznes przez interesariuszy.
Wartością dodatkową z wdrożenia BPM jest też uwolnienie funkcjonalności operacyjnego BI poprzez zastosowanie warstwy BAM (Business Activity Monitoring) oraz możliwość zarządzania skomplikowanymi przepływami zadań w ramach zarządzania infrastrukturą i usługami IT (RBA – Run Book Automation).

Wyzwania wokół BPM?

Wdrożenie BPM wiąże się z szeregiem wyzwań:

 

 • Przestawia sposób myślenia o biznesie z modelu funkcyjnego na procesowy.
 • Dokumentacja istniejących procesów organizacji zakłada szerokie doświadczenie w zakresie analizy biznesowej, w tym umiejętności odróżnienia wiedzy cichej od wiedzy formalnej oraz integracji sprzecznych perspektyw.
 • Wymaga ostrożnego wyboru z pośród szerokiego wachlarza metodyk (Lean, Six Sigma), narzędzi formalnych (BPMN2.0, EPC) oraz platform technologicznych.

Dlaczego BlueSoft jest doskonałym partnerem BPM?

W swoim portfolio posiadamy wdrożenia zarówno pakietów COTS jak i rozwiązań open-source (w modelach cloud i ground).

 • Skutecznie doradzamy przy wyborze właściwego rozwiązania technologicznego dostosowanego do specyficznych wymagań branży i klienta.
 • Posiadamy szerokie kompetencje w zakresie wdrażania organizacji procesowej oraz architektury usługowej.
 • Opracowaliśmy własny produkt klasy workflow wdrożony u dużych klientów.
 • Jesteśmy odpowiedzialni za optymalizację i stabilizację platformy BPM u jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych.

Technologie BPM

Usługi BlueSoftu

Usługi aplikacyjne

 • Kontrola jakości i testy
 • Migracja aplikacji
 • Opracowywanie aplikacji
 • Przekształcanie przestarzałych aplikacji
 • Utrzymanie aplikacji i wsparcie

ZOBACZ WIĘCEJ

Obsługa informatyczna

 • Obsługa całego obszaru IT
 • Integracja systemów
 • Zarządzanie aplikacjami
 • Zarządzanie infrastrukturą

ZOBACZ WIĘCEJ

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz

Krzysztof Hałasa
BPM Solutions Consultant
Jak mogę Ci pomóc w Twoich procesach biznesowych?