Zaznacz stronę

Data Management Module

Zarządzaj produktami oraz standaryzuj, generuj i mapuj dane sprzedażowe pomiędzy pośrednikami, kontrahentami a danymi własnymi.

Zamów demo systemu

Czym jest Data Management Module?

dmm logoData Management Module pozwoli Ci na zarządzanie produktami oraz klientami m.in. poprzez mapowanie z danych zewnętrznych na własne czy publikację i budowanie ich hierarchii. Możesz także przeprowadzać operacje na innych obiektach które wymagają mapowań i zarządzania hierarchią jak np. terytoria, usługi, klienci, użytkownicy.

Dzięki DMM ustandaryzujesz dane pozyskiwane przy współpracy z pośrednikami, dystrybutorami czy klientami końcowymi. Przygotowane w ten sposób dane do procesu agregacji oraz udostępnienie ich systemom data miningowym, ułatwi Tobie tworzenie raportów i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

Sposób dystrybucji zagregowanych danych zależy od potrzeb Klienta i może być realizowany poprzez ustandaryzowane REST API lub proces wsadowy dzięki technologii ETL.

Przeprowadzenie wszystkich operacji agregujących oparte jest o dane zmapowane. Oznacza to, że do każdego obiektu otrzymanego od pośrednika wskazywany jest odpowiedni obiekt z systemów wewnętrznych firmy.

System funkcjonuje w oparciu o dowolny format danych wejściowych po stronie pośredników, dystrybutorów lub klientów (mi.n csv, iDoc, excel, xml, json).
Data Management Module może być dostarczany zarówno w formie On-Premise jak i SaaS.

Główne benefity wdrożenia DMM – Data Management Module

Unifikacja

Korzystaj z danych przygotowanych wg jednego standardu.

Centralizacja

Agreguj dane od wszystkich swoich pośredników, kontrahentów, dystrybutorów czy klientów w jednym miejscu.

Kontrola

Kontroluj ewentualne braki źródeł lub mapowania danych u swoich wszystkich kontrahentów.

Analiza

Wykorzystuj zagregowane dane sprzedażowe na poziomie marki, klienta, kontrahenta, rynku lub regionu przy tworzeniu szczegółowych raportów.

Aktualność danych

Podejmuj decyzje na podstawie danych zagregowanych w czasie niemal rzeczywistym.

Komponenty Data Management Module

 • Panel użytkownika

  Panel umożliwia wyświetlenie podstawowych danych n/t użytkownika (klienta lub kontrahenta) takich jak: dane kontaktowe, rynek pochodzenia itp.

  W panelu użytkownika zobaczysz także:

  • podsumowanie produktów niezmapowanych
  • listę produktów lub kont oczekujących na mapowanie
  • informację o statusie załadowania pliku źródłowego razem z dokładną datą akcji
  • Workbench, czyli roboczą listę oczekujących zmian dokonanych przez bieżącego użytkownika
  • Action Log, czyli pełną historię zmian wykonanych przez użytkownika

 

Ekran logowania i panel użytkownika

Panel użytkownika DMM

Konta zmapowane i niezmapowane

Mapped and Unmapped accounts

 

Informacja o statusie załadowania pliku źródłowego razem z dokładną datą akcji

Data upload log

 

 

 • Katalog produktów

  Dzięki katalogowi produktów możesz wyszukiwać produkty w oparciu o integrację z dowolnym, posiadanym systemem klasy ERP czy CRM (np. SAP, SalesForce).

  Akcje możliwe do wykonania w katalogu produktów powiązane są ze stopniem uprawnień użytkowników.

  Do działań możliwych do podjęcia w katalogu produktów należą:

  • wyszukiwanie i filtrowanie produktów i ich aktualnych mapowań
  • wyświetlanie szczegółów produktów
  • budowa hierarchii produktów: wizualizacja drzewa produktowego, dodawanie produktu macierzystego lub pochodnego
  • zarządzenie publikacją produktu

 

Katalog produktów

 

Produkty zmapowanie i niezmapowane

Mappaed and Unmapped products

 

Widok pojedyńczego SKU oraz drzewa produktowego

Single product and parent product

 • Workbench – strefa zmian oczekujących

  W strefie zmian oczekujących wyświetlisz wszystkie zmiany w rekordach,które przygotowałeś ale lecz nie zostały jeszcze zatwierdzone. Komponent umożliwia zatwierdzanie lub odrzucanie zmian, zatwierdzanie zbiorcze, wyszukiwanie i sortowanie zmian. System posiada także zabezpieczenie przed scenariuszem kiedy zmiany na koncie klienta/kontrahenta mogą być jednocześnie wprowadzane przez wielu użytkowników DMM i ostrzega przed ewentualnym konfliktem.

 

Widok Workbench

DMM-workbenchJPG

 

 

 • Action Log – pełna historia zmian

  W komponencie Action Log przejrzysz pełną historię zmian na poziomie klienta lub kontrahenta, wyświetlisz szczegóły tych zmian oraz sprawdzisz który z użytkowników DMM odrzucił lub zatwierdził daną zmianę.

 

Widok Action Log

DMM-action-logJPG

 

Źródła danych wejściowych oraz dane wyjściowe DMM

 • Źródła danych wejściowych

  DMM jest systemem pracującym w oparciu o dowolne źródła danych po stronie Twojego klienta/kontrahenta dlatego umożliwia pracę na dowolnym rynku i branży nie ograniczając możliwości rozwoju Twojego biznesu.

  DMM może być zintegrowany z dowolnym systemem klasy ERP czy CRM po stronie Twojego klienta/kontrahenta, umożliwia także ręczne załadowanie danych w praktycznie dowolnym formacie pliku czy modelu danych.

 • Dane wyjściowe

  Data Management Module w efekcie swojego działania (mapowanie produktów, mapowanie kont, budowa hierarchii, definicje produktów) generuje dane ujęte w formie:

  • Jednorodnych danych sprzedażowych
  • Hierarchii produktowych,
  • Listingów produktowych,
  • Zewnętrznych wsadów sprzedażowych,
  • Notyfikacji.

Główne zastosowania DMM

 • Podstawowe zastosowanie Data Management Module

  Do podstawowych zastosowań systemu należą:

  • Import nowych produktów do systemów ERP, CRM
  • Przypisanie produktów do hierarchii produktowej
  • Generowanie jednorodnych danych sprzedażowych dla systemów raportowych
  • Zarządzanie hierarchią produktową
  • Zarządzanie mapowaniem produktów hurtowych
  • Zarządzanie kontami hurtowników/sprzedawców zewnętrznych i wewnętrznych
 • Dodatkowe zastosowania Data Management Module

  Do dodatkowych zastosowań systemu należą:

  • Zmiany atrybutów produktów,
  • Aktywacja/Dezaktywacja produktów
  • Publikacja produktów na wybranych rynkach
  • Przegląd zmian oczekujących (Workbench)
  • Przegląd historii zmian na produktach (Action Log)
  • Przegląd hierarchii w CRM lub ERP
  • Przegląd pozycji rynkowej produktu

Otwórz się na innowacje.

Poznaj najlepsze praktyki.

Korzystaj z naszego doświadczenia.