Należymy do Grupy Orange Polska

ACCORDION

Adaptacyjne przetwarzanie brzegowe/w chmurze i ciągłość sieci w heterogenicznej, rzadkiej infrastrukturze brzegowej do obsługi aplikacji nowej generacji

ACCORDION stosuje oportunistyczne podejście do łączenia zasobów/infrastruktur brzegowych (chmury publiczne, infrastruktury on-premise, zasoby telekomunikacyjne, a nawet urządzenia końcowe) w pule zdefiniowane pod kątem opóźnień, które mogą obsługiwać wymagania aplikacji NextGen.

Aby złagodzić oczekiwanie, że te pule będą „rzadkie”, zapewniając gwarancje niskiej dostępności, ACCORDION inteligentnie zorganizuje kontinuum obliczeniowe i sieciowe utworzone między chmurą brzegową a chmurami publicznymi, wykorzystując tę ostatnią jako kondensator.

Decyzje o wdrożeniu będą również podejmowane na podstawie kryteriów prywatności, bezpieczeństwa, kosztów, czasu i typu zasobów. Powolne tempo przyjmowania nowatorskich koncepcji technologicznych z unijnych MŚP zostanie rozwiązane za pomocą ram aplikacji, które wykorzystają metody DevOps i SecOps do ułatwienia przejścia na system ACCORDION. Dzięki silnemu naciskowi na europejskie wysiłki w zakresie przetwarzania brzegowego (MEC, OSM) i trzem bardzo oczekiwanym aplikacjom NextGen do współpracy w VR, wieloosobowych grach mobilnych i grach w chmurze, wniesionych przez zaangażowanych użytkowników końcowych, ACCORDION oczekuje, że wpłynie na rozwój aplikacji i radykalnie wdroży krajobraz, kierując także część powiązanych dochodów od dostawców spoza UE do lokalnych dostawców infrastruktury i aplikacji w UE.

Nasi partnerzy

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL
Institute of Communication and Computer Systems
NEC LABORATORIES EUROPE GMBH (Germany)
AALTO KORKEAKOULUSAATIO SR (Finland)
TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN (Germany)
Harokopio University
ORAMAVR SA (Greece)

Komórka:

Komórka:

H2020-ICT-2018-20/H2020-ICT-2019-2

Czas trwania:

Czas trwania:

36 months (01/2020 – 12/2023)

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×