Należymy do Grupy Orange Polska

BIO-PHOENIX

Ogólnym celem projektu BIO-PHOENIX jest stworzenie całkowicie odmiennego paradygmatu projektowania i implementacji systemów oprogramowania z bioinspirowaną, opartą na ko-DNA zdolnością do samoorganizacji i samorekonstrukcji, odpornej na rozległe uszkodzenia.

W dłuższej perspektywie ta zmiana paradygmatu może spowodować rozwój technologii wspierających, związanych ze specyfikacją, testowaniem, re-engineeringiem i weryfikacją takich systemów, a także wyspecjalizowanych platform do wykonywania modeli ko-DNA na urządzeniach CCI o specjalnych cechach (np. ograniczone możliwości energetyczne i obliczeniowe).

Może to również prowadzić do nowych badań i narzędzi dotyczących realizacji i zachowania procesów jakości i bezpieczeństwa w systemach opartych na ko-DNA, jak również narzędzi i technologii wspierających systemy oparte na ko-DNA w konkretnych dziedzinach, takich jak np. systemy oprogramowania wspierające infrastruktury krytyczne, systemy reagowania kryzysowego i zarządzania kryzysami/klęskami żywiołowymi, systemy medyczne oraz systemy o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa.

Nasi partnerzy:

Foundation for Research and Technology Hellas
Institute of Communication and Computer Systems
Cablenet Communication Systems LTD
SPHYNX Technology Solutions AG
Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees

Komórka:

Komórka:

H2020-MSCA-RISE-2018

Czas trwania:

Czas trwania:

48 miesięcy (01 lipca 2019 r.– 31 grudnia 2023 r.)

Budżet projektu:

Budżet projektu:

1 324 800.00 Euro

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×