Należymy do Grupy Orange Polska

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym = maksymalizacja wykorzystania zasobów i utrzymanie wartości

Gospodarka o obiegu zamkniętym – co to znaczy?

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost świadomości zarówno wyzwań, jak i możliwości związanych z bardziej efektywnym gospodarowaniem zasobami. Z jednej strony wciąż brakuje wiedzy na temat przepływów materiałów w różnych branżach, z drugiej zaś nowe modele biznesowe są ważnym aspektem zwiększania efektywności wykorzystania zasobów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to nowy sposób myślenia o gospodarce. Zamiast gospodarki linearnej, która opiera się na podejściu „weź – zrób – wyrzuć”, gospodarka o obiegu zamkniętym przyjmuje podejście cykliczne, które jest zgodne z systemami żywymi. Gospodarka o obiegu zamkniętym stawia na znacznie bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, a co za tym idzie ograniczenie lub nawet eliminację negatywnych konsekwencji związanych z wytwarzaniem odpadów. Oznacza to, że każdy pojedynczy przedmiot jest traktowany jako zasób na każdym etapie życia.

Gospodarka o obiegu zamkniętym = maksymalizacja wykorzystania zasobów i utrzymanie wartości

Można powiedzieć, że w gospodarce o obiegu zamkniętym chodzi o maksymalizację wykorzystania zasobów i utrzymanie wartości.

Istnieją 4 procesy utrzymania wartości (VRP), które pozwalają zmaksymalizować wykorzystanie wartości zasobów na różnych etapach życia produktu:

  •   Naprawa/konserwacja
  •   Ponowne użycie/redystrybucja
  •   Odnawianie/produkcja
  •   Recykling

Stawiając cele zrównoważonego rozwoju w centrum strategii organizacji, doprowadzi się do stworzenia nowego modelu biznesowego, który albo zastąpi dotychczasowy, albo ujawni pojawiające się nowe możliwości biznesowe. Ponadto warto wspomnieć, że umieszczenie Procesów Utrzymania Wartości w centrum strategii biznesowej może przynieść realny wpływ na biznes, który wynosi do 45% oszczędności kosztów w przypadku produktów zbliżonych/równoważnych do nowej jakości i do 95% w przypadku produktów naprawionych.

 

* Nowa definicja wartości – rewolucja produkcyjna Regeneracja, odnowienie, naprawa i bezpośrednie ponowne wykorzystanie w gospodarce o obiegu zamkniętym raport opracowany przez Rochester Institute of Technology pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (http://www.resourcepanel.org/reports/re-defining-value-manufacturing-revolution).

Jak zmierzyć cyrkularność?

Kiedy organizacja ma już ustalony SDG, takie jak zero waste, pojawia się nowe pytanie: jak można zmierzyć sukces?

Fundacja Ellen MacArthur i Granta Material Intelligence opracowały wskaźniki cyrkularności, aby pomóc zmierzyć przejście od modeli liniowych do kołowych.

To zawiera:

Wkład pierwotnych zasobów

Wkład pierwotnych zasobów

Użyteczność podczas stosowania (jak długo używany jest materiał w porównaniu ze średnią w branży)

Użyteczność podczas stosowania (jak długo używany jest materiał w porównaniu ze średnią w branży)

Przekierowanie/przeznaczenie po użyciu

Przekierowanie/przeznaczenie po użyciu

Efektywność recyklingu

Efektywność recyklingu

Niezależnie od tego, który wskaźnik zostanie użyty, dostęp do odpowiednich danych jest krytycznym czynnikiem programów zrównoważonego rozwoju.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w globalnej dyskusji

Mając to wszystko na uwadze i patrząc na obecny stan globalnych dyskusji i zainteresowania, można powiedzieć, że model gospodarki o obiegu zamkniętym jest już dobrze rozwinięty. Szybko rozwija się również postęp naukowy.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i BlueSoft

Rozumiejąc pilną potrzebę przestawienia biznesu na modele gospodarki o obiegu zamkniętym, BlueSoft jest obecnie zaangażowany w różnorodne projekty badawczo-rozwojowe, w których naukowe podejście i wiedza są łączone z dostępnymi technologiami w celu dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań i platform umożliwiających łatwe łączenie biznesu z Internetem Rzeczy, danymi dostępowymi i wykorzystywanie ich w celu wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×