Należymy do Grupy Orange Polska

IDEAL-CITIES

Projekt „Intelligence-Driven Urban Internet-of-Things Ecosystems for Trustworthy and Circular Smart Citiesfor IoT” realizowany jest w ramach unijnego programu „HORIZON 2020”.

Projekt koncentruje się na opracowaniu otwartej platformy modułowej do budowania adaptacyjnych aplikacji Smart City opartych na Internecie rzeczy i wykrywaniu partycypacyjnym (IoTPS).

Jednym z najważniejszych aspektów tego rozwiązania jest analityka Big Data i wsparcie usług w chmurze. Takie podejście przyczyni się do gospodarki o obiegu zamkniętym miasta poprzez optymalizację wykorzystania zasobów i wydłużenie cyklu życia urządzeń obsługujących IoT poprzez inteligentne zarządzanie zasobami.

Wyniki projektu IDEAL-CITIES zwiększą jakość, bezpieczeństwo i inkluzywność życia w miastach poprzez umożliwienie obywatelom i władzom tworzenia i wymiany kontekstualizowanej rozproszonej inteligencji i informacji w czasie rzeczywistym, w wiarygodny i zrównoważony sposób.

Nasi partnerzy:

Foundation for Research and Technology Hellas
Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees
Bournemouth University
Cablenet Communication Systems LTD
Nodalpoint Systems Ltd.

Komórka:

Komórka:

H2020-MSCA-RISE-2017

Czas trwania:

Czas trwania:

48 miesięcy (07/2018 – 06/2022)

Budżet projektu:

Budżet projektu:

1 155 474,00 PLN

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×