Zaznacz stronę

Ponad 100 instancji aplikacji korzysta z szyny integracyjnej zbudowanej przez BlueSoft

Główne korzyści

  • Obniżenie kosztów integracji kolejnych systemów o około 50%
  • Zmniejszenie obciążenia zespołów utrzymaniowych około 25%
  • Wdrożenie warstwy integracyjnej pozwoliło osiągnąć wskaźnik rekonfiguracji na poziomie 60%
  • Wprowadzenie spójnych procesów obsługi zgłoszeń związanych z zarządzaniem danymi (SPOC pojedynczy punkt kontaktu dla całej organizacji

Profil

Branża: Farmacja
Lokalizacja: Global

Technologie

Oracle, MS SQL, Java, Mule ESB, Informatica, ActiveMQ, JMS, Hybernet spring, Angular JS, Git, Gerrit, Enterprise Architect, Talend, Amazon Web Services (Elastic Load Balancer, EC2, RDS, ELB, SNS, VPC, Elasticache, S3, Glacier, Lambda)

BlueSoft’s quality of services, flexibility and experience in providing valuable solutions to big international clients has contributed to it’s growing success. (…)
Given the success I have achieved with BlueSoft over the years, I would strongly encourage Senior IT leaders to evaluate them as a strategic partner

David Vazquez, Senior Director, Business Technology at Zoetis

Wyzwanie

Zgodnie z pierwotnymi wymaganiami przedstawionymi przez Klienta, zadaniem BlueSoft było stworzenie bardziej efektywnych sposobów komunikacji pomiędzy już istniejącymi systemami. Transformacja miała odbyć się przy założeniu minimalnych zmian po stronie działających systemów maksymalizując korzyści biznesowe oraz budżetowe.

Ze względu na skalę, w której operuje Zoetis – lider w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt obecny na ponad 100 rynkach – konieczne było wyskalowanie wszystkich aspektów prac projektowych pod kątem:

– różnic pomiędzy poszczególnym rynkami oraz możliwą standaryzację, zarówno pod kątem operacyjnym jak i architektury IT

– pracy w wielokulturowym otoczeniu oraz większości stref czasowych
– dopasowanie sposobu komunikacji do zakresu odpowiedzialności oddelegowanych do projektu pracowników reprezentujących Klienta

Dodatkowym elementem wpływającym na złożoność prac była liczba systemów wykorzystywanych zarówno w skali globalnej, regionalnej jak i lokalnej oraz model utrzymania, często oparty o dostawców z różnych rejonów Świata.

Rozwiązanie

Prace rozpoczęliśmy od dekompozycji postawionego przed nami zadania, zrozumienia potrzeb biznesowych naszego Klienta oraz określenia priorytetów.

Zdefiniowane założenia fazy transformacji obejmowały:
– standaryzację procesu wytwórczego (Governance)
– stworzenie jasnych założeń komunikacji pomiędzy systemami (Guideliness)
– stworzenie ogólnodostępnego repozytorium wiedzy zawierającego informację na temat obecnej architektury oraz planowanych zmianach w podejściu fazowym (Integration Repository)
– implementację narzędzi odpowiadających za automatyzację developmentu oraz monitoring (Continous Integration)

Biorąc pod uwagę bardzo ambitny harmonogram oraz rozproszone środowisko działania (planowanie pokrycie ponad 50 rynków) dodatkowym wyzwaniem było odpowiednie wyskalowanie zespołu oraz planowanie zadań.

Dzięki bliskiej współpracy analityków biznesowych oraz architektów pracujących nad stworzeniem strategii integracji z zachowaniem najlepszych praktyk oraz wzorców projektowych, byliśmy w stanie w bardzo krótkim czasie, stworzyć wytyczne do fazowania projektu oraz rozpocząć prace developerskie (Enterprise Integration Strategy)

Naszym celem było możliwie jak najszybsze uzyskanie pierwszych efektów dostrzegalnych po stronie biznesowej oraz wdrożenie procesów, które pozwolą na pracę iteracyjną w ramach departamentów technicznych kontrahenta.

Rezultat

Stworzenie wspólnego słownika pojęć, którym swobodnie posługiwała się zarówno strona biznesowa jak i technologiczna oraz odpowiednie wsparcie narzędziowe pozwoliło w ciągu trzech miesięcy zakończyć etap budowania docelowego procesu wytwórczego, określenia niezbędnych produktów w ramach projektów oraz rozpocząć prace implementacyjne.

W ciągu 9 miesięcy intensywnej pracy z Klientem udało się nam zmienić postrzeganie potrzeb integracyjnych na poziomie kadry menadżerskiej oraz uruchomić produkcyjnie pierwszą grupę interfejsów dla USA, największego rynku sprzedaży bezpośredniej.

Kolejne 20 miesięcy to 7 równoległych projektów rozszerzających globalne standardy integracyjne oraz implementacja niezbędnych wymagań regionalnych i lokalnych. W tym czasie dostarczonych zostało ponad 600 interfejsów, które działały na więcej niż 50 rynkach komunikując ze sobą prawie ponad 100 aplikacji. Dzięki procesowi standaryzacji, wspieranemu przez wdrożenie warstwy integracyjnej, osiągnęliśmy wskaźnik rekonfiguracji na poziomie 60%.

Bazując na naszych obserwacjach oraz opinii osób odpowiedzialnych po stronie Klienta, architektura rozwiązania spełnia światowe standardy wzorców integracyjnych, zapewnia znaczącą poprawę jakości oraz ujednolica podejście do zagadnień zarządzania i przetwarzania danych.

Biorąc pod uwagę pracę operacyjną, terminowość dostarczania informacji z systemów źródłowych oraz spójność pomiędzy systemami wdrożenie warstwy integracyjnej przełożyło się na wymierne korzyści zmniejszając obciążenie zespołów utrzymaniowych oraz pracowników terenowych.

Wypracowany proces wytwórczy umożliwił realizację programu w założonych ramach czasowych a wysoki współczynnik re-używalności pozwolił zoptymalizować pracochłonność oraz koszty realizacji.
Od momentu wdrożenia poszczególnych faz platforma przekazywana jest do dedykowanego zespołu utrzymaniowego po stronie BlueSoft.

Krajów

Pracowników brało udział w projekcie

Instancji aplikacji

Interfejsów

Centrum kompetencji, które brały udział w projekcie:

Rozwiązania w chmurze

Od infrastruktury w chmurze do oprogramowania jako usługi

Zarządzanie procesami biznesowymi

Od diagramu do pełnej automatyzacji

Big Data

Od pozyskiwania danych do zastosowania w biznesie

CRM

Od automatyzacji sprzedaży do marketingu interaktywnego

Rozwiązania dedykowane

Podejmujemy wyzwanie

Rozwiązania w chmurze

Od infrastruktury w chmurze do oprogramowania jako usługi

Architektura korporacyjna

Od małych przedsiębiorstw do rozwiązań korporacyjnych

UMM Zoetis – rozwiązanie klasy CIAM

Użytkownicy z ponad 40 krajów korzystają z aplikacji Zoetis dzięki rozwiązaniu dostarczonemu przez BlueSoft

Implementacja portalu Sprawiedliwi.org.pl w technologi Drupal

Dzięki wdrożeniu Drupala, portal Sprawiedliwi.org.pl prezentuje niemal 1000 historii pomocy Żydom wykorzystując nowoczesne środki przekazu

Wdrożenie klastra ESB w oparciu o WSO2 dla Budimexu

BlueSoft zaprojektował oraz wdrożył rozwiązanie rozdzielenia usług w architekturze HA dla szyny WSO2 ESB 

Vendor Consolidation

Teleoperator przez lata wdrożył z sukcesem wiele złożonych projektów z zachowaniem krótkiego czasu „time to market”

Platforma do przetwarzania strumieniowego w ING Bank Śląski – Innowacyjne wdrożenie BlueSoft

BlueSoft wspierał ING Bank Śląski w implementacji platformy do przetwarzania i analizy danych w czasie rzeczywistym.

Płatność kartą przy odbiorze (COD)

Pierwsze na polskim rynku wdrożenie uslugi płatności kartą przy odbiorze (COD) umacnia prokonsumencki wizerunek DPD 

Wdrożenie SAP Hybris w telekomunikacji

BlueSoft pomaga jednemu z największych operatorów telekomunikacyjnych w przeprowadzaniu cyfrowej transformacji

Idea Cloud – bankowość w chmurze

BlueSoft zaprojektował i wdrożył innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla Idea Bank SA zapewniające realizację funkcjonalności oraz pośredniczące w komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi tworzącymi pierwszą w Polsce bankowość w chmurze – „Idea Cloud”.

Communication Engine – zarządzanie komunikacją operacyjną

Miliony komunikatów dziennie, jedno innowacyjne rozwiązanie - Communication Engine

NFC HCE – aplikacja Mobilny Portfel

BlueSoft wykonał i wdrożył aplikację Mobilny Portfel umożliwiającą płatność telefonami komórkowymi z wykorzystaniem technologii NFC HCE

Platforma lojalnościowa

PLL LOT efektywniej buduje relacje z klientami wykorzystując platformę lojalnościową zbudowaną przez BlueSoft

Platforma integracyjna w architekturze microservices dla trans.eu

Skalowalna, przetwarzająca duże ilości żądań platforma integracyjna w architekturze Microservices osadzona w chmurze

Szyna integracyjna (MIB) dla Zoetisu

Ponad 100 instancji aplikacji korzysta z szyny integracyjnej zbudowanej przez BlueSoft

Innowacyjny robot upraszczający proces zakupów dla Polarbulk
Rozproszony system klasy Big Data w ING Banku Śląskim

Gigabajty danych napływających dziennie, terabajty danych przetwarzanych przez rozproszony system klasy Big Data.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz