Zaznacz stronę

Nasze produkty

User Management Module jest rozwiązaniem klasy CIAM (Client Identity and Access Management). Produkt zapewnia bezpieczne i elastyczne mechanizmy zarządzania tożsamością i uwierzytelniania użytkowników oraz zarządzania dostępem do zasobów.

 • Pełne pokrycie procesów CIAM, narzędzia self-service produktu
 • RODO/GDPR ready
 • Moduł zarządzania zgodami wychodzący poza GDPR / RODO
 • Zastosowanie czołowych standardów autoryzacyjnych (OAuth 2.0, OpenId Connect, SAML)
 • Mechanizmy szyfrujące oraz kontrola nad rezydencją danych
 • Przystosowalne i konfigurowalne komponenty UI
 • Identity federation, Social Media, konektory dedykowane
 • Łatwa integracja aplikacji (SDK, gotowe API, iFrame)

Chmurowa platforma Interface as a Service do integracji systemów w dowolnym trybie i technologii.

 • Hosting w chmurze lub hybrydowy
 • Brak kosztów infrastruktury, krótki time-to-market
 • ETL, online interfaces, micro-services
 • Mapowanie danych, monitoring, automatyzacja i reużywalność
 • HA, pokrycie całego świata, skalowalność (AWS)
 • Pokrycie standardów SFDC, Workday, Sharepoint, Jira, Service Now…

System Provisioningowy Jiver to zestaw narzędzi klasy BPMS, wspierających modelowanie, testowanie, wdrażanie, wykonywanie i monitorowanie realizacji procesów biznesowych i technicznych.

 • generyczne „inventory” , rozszerzalność słownika pojęć i modelu danych
 • elastyczne, dynamicznie budowane procesy sterowane zdarzeniami
 • otwarta architektura – wymienialność komponentów
 • monitorowanie procesów, bogate wsparcie narzędzi monitoringu
 • wsparcie m.in. SOAP, HTTP(S), XML, JDBC, FTP/SFTP
 • bezpośrednia integracja z ESB Software AG webMethods
 • transakcyjność , skalowalność i odporność na błędy, klaster HA
 • wysoka wydajność w oparciu o wielowątkowość i asynchroniczność

Platforma API Management umożliwiająca kompleksowe zarządzanie usługami (API) w organizacji oraz ich monetyzacją.

 • Zgodna z PSD2 do zastosowań w bankowości
 • Możliwy deploy w chmurze jak i lokalnie dzięki dokeryzacji
 • Skalowalne V i H
 • Oparcie na technologiach open-source
 • Architektura microservice’owa
 • Mechanizm monetyzacji wywołań

Simil to system posiadający cechy bazy wiedzy, który umożliwia efektywne wykorzystanie informacji zgromadzonych w systemach rejestracji zgłoszeń, repozytoriach z dokumentami, bazach danych itp. Dzięki niemu użytkownicy mogą wyszukiwać, porównywać oraz klasyfikować dokumenty różnych typów, z wielu źródeł. Jest to szczególnie użyteczne w systemach typu help-desk gdzie klasyfikacja zgłoszeń i wykrywanie duplikatów ma kluczowe znaczenie.

Wielo-kanałowy automatyczny chat bot / asystent klienta

 • Automatyzacja odpowiedzi FAQ i asystent nawigacji www
 • Wieloźródłowość – LiveChat, Messenger, e-mail
 • Łatwo integrowalny z innymi kanałami komunikacji
 • Elastyczny model kosztowy
 • Machine learning oparty na grafach
 • Możliwość asynchronicznej komunikacji
 • SaaS w chmurze lub on Premise
 • UI – możliwość budowania własnych grafów zachowań

Rapid Integration Suite jest linią produktów, stworzoną przez BlueSoft, wspomagających proces wytwórczy rozwiązań integracyjnych. Począwszy od etapu analizy aż do momentu wdrożenia na środowiska produkcyjne towarzyszy on wszystkim zespołom zapewniając maksymalną automatyzację procesu dostarczania rozwiązań integracyjnych.

Bankowość mobilna dla Klientów Indywidualnych.

 • Bezpieczny i prosty sposób logowania – poprzez odcisk palca lib Touch ID
 • Android i iOS
 • Integracja z bankowością elektroniczną
 • Możliwość personalizacji ekranu startowego, podgląd produktów, płatności BLIK
 • skalowalność dzięki wsparciu chmury AWS

Aperte Workflow to kompletna platforma udostępniona na licencji Open Source, będąca bazą pod systemy nastawione na procesowe przetwarzanie danych (BPMN2.0), na którym bazuje interakcja z użytkownikiem.

Platforma automatyzująca procesy biznesowe dla zespołów Contact center, Helpdesk, utrzymania IT, etc..

 • Automatyzacja od strony backendu IT
 • Obniżenie kosztów operacyjnych
 • Skalowalność i odporność na skokowy wzrost zgłoszeń
 • Historia przetworzonych zgłoszeń, raporty i statystyki
 • Uniwersalność i łatwa rozszerzalność o nowe definicje procesów
 • Oparcie na technologiach open-source

Aplikacja Amazing Test Analyser udostępnia funkcje raportowe dla systemu HP Quality Center, oferując użytkownikom dostęp do nich za pomocą przejrzystego interfejsu graficznego. Przedstawione w ten sposób dane pozwalają przeprowadzić szybką analizę testowanego środowiska, a co za tym idzie, wcześniej podjąć kluczowe decyzje w ramach testowanych systemów.

Innowacyjne i elastyczne rozwiązanie informatyczne, automatyzujące obsługę zaplanowanych zdarzeń i zarządzanie zespołami pracowników w terenie.

 • Usprawnienie i pełna kontrola nad całym łańcuchem zleceń
 • Modularność, optymalizacja kosztów, krótki czas wdrożenia
 • Konfigurowalność i współpraca z istniejącymi systemami w architekturze klienta
 • Integracja z systemami klasy GIS
 • Elastyczne raportowanie, dedykowane diagramy
 • Ewidencja tras brygad i zasobów, możliwość śledzenia tras

Główne benefity wdrożenia DMM – Data Management Module

 • UNIFIKACJA – Korzystaj z danych przygotowanych wg jednego standardu.
 • CENTRALIZACJA – Agreguj dane od wszystkich swoich pośredników, kontrahentów, dystrybutorów czy klientów w jednym miejscu.
 • KONTROLA – Kontroluj ewentualne braki źródeł lub mapowania danych u swoich wszystkich kontrahentów.
 • ANALIZA – Wykorzystuj zagregowane dane sprzedażowe na poziomie marki, klienta, kontrahenta, rynku lub regionu przy tworzeniu szczegółowych raportów.
 • AKTUALNOŚĆ DANYCH – Podejmuj decyzje na podstawie danych zagregowanych w czasie niemal rzeczywistym.