Zaznacz stronę

System do zarządzania czasem pracy zasobów ludzkich

Kontroluj, zarządzaj i raportuj czasem pracy w zakresie projektu, zadania lub kontraktu.

Czym jest nBlues?                                      

System nBlues powstał z myślą o firmach zorientowanych na działanie operacyjne w oparciu o projekty lub umowy z pracownikami zewnętrznymi. Usprawnia proces rozliczenia pracowników wg zaraportowanych godzin pracy i może być dostarczony w formie SaaS jak i On-Premise.  

nBlues pozwala na wykrycie niezagospodarowanego czasu pracy na poziomie pracownika oraz przypisać go na tej podstawie do nowego projektu lub zadania.

Dodatkowym benefitem wykorzystywania systemu może być możliwość kontroli marżowości projektów i zadań w oparciu o koszty pracownicze oraz wyliczenia jego wynagrodzenia za zakończony projekt, prace lub zadania.

Oprogramowanie nBlues umożliwia integrację z dowolnym systemem księgowym i księgowo-płacowym.

Główne benefity wdrożenia nBlues

Zarządzanie

Limituj i zarządzaj czasem pracy per projekt, zadanie, pracownik

Raportowanie

Generuj raporty czasu pracy w dowolnym zakresie czasu

Kontrola

Śledź marżowość projektu, zadania lub pracownika

Optymalizacja

Lokuj podległe zasoby ludzkie wg aktualnych możliwości zespołu

Komponenty nBlues

Zarządzanie projektami

Komponent zarządzania projektami pozwala na wprowadzanie do systemu projektów w ramach którego mają być realizaowane prace i zadania.

Raportowanie

Moduł raportowania umożliwia odpytywanie w zakresie użytkownika (pracownik), projektu, firmy, departamentu lub dzieła. Zapytania mogą obejmować dowolny zakres czasu, raportu są generowane w plikach .xlsx. Podstawowy raport zawiera kolumny: projekt/faza/zadanie/człowiek/data/godziny.

Akceptacja godzin

Komponent akceptacji godzin umożliwia bieżącą kontrolę poprzez wyświetlenie, akceptację lub odrzucenie zraportowanego przez pracownika czasu pracy w danym projekcie lub zadaniu.

Ewidencja dzieł

Moduł ewidencji dzieł umożliwia wykorzystywanie wszystkich opcji systemu nBlues w zakresie wprowadzonej umowy o dzieło zawartej z jej wykonawcą.

Otwórz się na innowacje.

Poznaj najlepsze praktyki.

Korzystaj z naszego doświadczenia.

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz