Należymy do Grupy Orange Polska

Inne spojrzenie na procesy

Jiver System to zestaw narzędzi klasy BPMS, które wspierają modelowanie, testowanie, wdrażanie, realizację i monitorowanie procesów biznesowych i technicznych w przedsiębiorstwie.

Jeśli jesteś w trakcie wyboru tego typu narzędzia, odpowiedz na poniższe pytania:

 • Czy Twoje modele procesów składają się z podstawowych, łatwych do wyodrębnienia i wielokrotnego użycia podprocesów?
 • Czy projekty Twoich procesów zawsze starają się przewidzieć wiele alternatywnych ścieżek?
 • Czy często trzeba wprowadzać zmiany w procesach i czy mogą one zmieniać się dynamicznie?
 • Czy testowanie zmian procesowych jest dużym wyzwaniem i generuje wysokie koszty dla firmy?
 • Czy wdrożenie zmiany procesowej wiąże się z wysokim ryzykiem biznesowym?

Jeśli większość Twoich odpowiedzi na te pytania brzmi TAK, to Jover jest dla Ciebie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, jakie zdobyliśmy w projektowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu systemów klasy BPMS, głównie w domenach Provisioning i Order Management.

Filozofia

Jiver jest systemem, który realizuje procesy inaczej niż klasyczny BPMS. Większość klasycznych rozwiązań BPMS wykorzystuje podejście procesowe, w którym definicje procesów są statyczne i znane z góry. Jiver wykorzystuje podejście rules-driven, które charakteryzuje się dynamicznym budowaniem instancji procesów w oparciu o dane wejściowe, reguły dekompozycji oraz dostępny zbiór podprocesów elementarnych.

Porównanie klasycznych rozwiązań BPMS z systemem Jiver

Preferowane przez Jiver podejście wprowadza dużą elastyczność w budowaniu procesów, optymalizując koszty produkcji i minimalizując ryzyko biznesowe.

Plusy:

 • procesy są modelowane z małych, funkcjonalnie autonomicznych i przetestowanych elementów,
 • zorientowane na spełnianie reguł i potrzeb biznesowych,
 • optymalizacja procesów i narzucenie możliwości ponownego wykorzystania,
 • optymalizacja kosztów produkcji i minimalizacja ryzyka biznesowego.

Minusy:

 • modelowanie procesów wymaga bardziej dogłębnej analizy i wdrożenia reguł,
 • wymaga większych kompetencji od analityków i programistów.

System Jiver obsługuje te procesy automatycznie. Możliwa jest jednak integracja z systemami workflow, które zapewniają wsparcie dla zadań wykonywanych przez człowieka. System Jiver wspiera rozwiązania Aperte Workflow i Jira.

Dlaczego warto nam zaufać?

Jiver powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zebrane podczas tworzenia i utrzymywania systemów Provisioning i Order Management dla naszych klientów.

Co nas wyróżnia?

 • Rozszerzalny model domeny System nie narzuca własnego, specyficznego, zamkniętego modelu danych. Stworzyliśmy mechanizm, który umożliwia dostosowanie modelu do oczekiwań i potrzeb klienta. Dzięki temu można zaimplementować i wykorzystać w naszym systemie własną listę pojęć (specyficzną dla obszaru działalności firmy), eliminując tym samym konieczność ciągłego przekładania pojęć biznesowych na model specyficzny dla systemu (i odwrotnie). To z kolei ułatwia komunikację pomiędzy analitykami biznesowymi a personelem technicznym.
 • Elastyczne procesy W przeciwieństwie do klasycznych silników BPMS, które pozwalają na definiowanie jedynie statycznych definicji procesów, instancja procesu w Jiver budowana jest dynamicznie w fazie dekompozycji realizacji zamówienia, na podstawie danych otrzymanych w zamówieniu z systemu zewnętrznego. Instancja procesu zamówienia jest zbudowana z fragmentów wielokrotnego użytku, które implementują konkretne działania na produktach lub usługach, takie jak aktywacja, modyfikacja i dezaktywacja – zgodnie z modelem domeny, który może być zaprojektowany specjalnie dla Twojej firmy. System wspiera również aktywację wielu produktów/usług w ramach jednego zamówienia. Taka elastyczność pozwala na lepsze ustrukturyzowanie procesów i zmniejsza nakład pracy potrzebny do ich zaprojektowania, wdrożenia, testowania i utrzymania.
 • Otwarta architektura Każdy z modułów systemu wbudowanego może być zastąpiony lub dostosowany do specyficznych wymagań klienta, bez wpływu na pozostałe elementy systemu.

Cechy systemu:

 • Elastyczna konfiguracja systemu – pozwala na szybkie i łatwe dostosowanie do specyficznych wymagań klienta. Możemy dostosować system do Twoich potrzeb;
 • Dostosowanie do charakteru firmy – aplikacja zapewnia elastyczny i łatwo rozszerzalny model dziedzinowy. Model ten może być odzwierciedleniem koncepcji stosowanych zarówno przez analityków biznesowych, jak i specjalistów technicznych – pozwala w prosty sposób przenieść wymagania sformułowane przez biznes na reguły i procesy w systemie;
 • Łatwa konfiguracja procesów – elastyczna dekompozycja zleceń biznesowych na procesy techniczne z wykorzystaniem Drools Rule Language oraz przejrzysty, intuicyjny edytor webowy BPMN2 do projektowania i implementacji procesów technicznych;
 • Łatwe zarządzanie – konfiguracja parametrów systemu z poziomu interfejsu WWW;
 • Monitorowanie procesów – zaawansowany webowy monitor procesów (w tym zarządzanie stanem procesu – restartowanie lub pomijanie kroków w procesie);
 • Architektura modułowa – pozwala na wymianę poszczególnych komponentów (np. silnika reguł biznesowych) i umożliwia rozszerzenie funkcjonalności systemu. Jeśli nie chcesz używać Drools, aplikacja może być łatwo zintegrowana z dowolnym językiem skryptowym opartym na JVM, takim jak JRuby, Jython, MVEL itp. Możemy również zaprojektować dedykowany język reguł dostosowany do specyficznych potrzeb klienta (Domain Specific Language);
 • Wysoka wydajność przetwarzania – system przetwarza zlecenia z systemów zewnętrznych w sposób wielowątkowy i asynchroniczny, co pozwala na osiągnięcie wysokiej przepustowości. Łatwa konfiguracja pozwala nam na dostosowanie systemu do możliwości sprzętu firmy;
 • Wysoka skalowalność – bardzo łatwa rozbudowa pojemności systemu poprzez dodawanie kolejnych węzłów aplikacyjnych (maszyn);
 • Solidność – wysoka odporność na błędy i awarie, w tym zdolność do automatycznego radzenia sobie z błędami przetwarzania;
 • Transakcyjność – poprzez umożliwienie kompensacji czynności technicznych, wykonywanych w systemach zewnętrznych podczas aktywacji produktów lub usług. Kompensacja jest skonfigurowana przy użyciu języka reguł, aby umożliwić wycofanie lub anulowanie nawet najbardziej złożonych zleceń;
 • Obsługa standardów – techniczne konektory zapewniają łatwą integrację z systemami zewnętrznymi – obsługujemy SOAP, HTTP(S), XML, JDBC, FTP/SFTP, a także bezpośrednią integrację z ESB Software AG webMethods;
 • Spójność – jeden, intuicyjny interfejs dla wszystkich modułów systemu;
 • Wygoda dostępu – interfejs webowy nie wymaga instalacji oprogramowania dla użytkowników i administratorów;
 • Kontrola uprawnień – wbudowany moduł uwierzytelniania i autoryzacji (SSO).

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×