Należymy do Grupy Orange Polska

Kontrola, zarządzanie i raportowanie czasu pracy w projekcie, zadaniu lub umowie

System nBlues został stworzony z myślą o firmach nastawionych na działalność operacyjną opartą na projektach lub umowach z pracownikami zewnętrznymi. Usprawnia proces rozliczania raportowanego czasu pracy z pracownikami i może być dostarczany zarówno w formie SaaS jak i On-Premise. nBlues pozwala na wskazanie nieprzypisanego czasu pracy na poziomie pracownika i przypisanie go do nowego projektu lub zadania. Dodatkową korzyścią z użytkowania systemu może być możliwość kontroli rentowności projektów i zadań na podstawie kosztów osobowych oraz wyliczanie wynagrodzenia pracowników za zrealizowane projekty, zlecenia lub zadania. Oprogramowanie nBlues można zintegrować z dowolnym systemem księgowym lub kadrowo-płacowym.

Główne korzyści z wdrożenia nBlues

Zarządzanie

Zarządzanie

Ograniczanie i zarządzanie czasem pracy dla poszczególnych projektów, zadań, pracowników, itp.

Raportowanie

Raportowanie

Generowanie raportów czasu pracy w dowolnych przedziałach czasowych

Kontrola

Kontrola

Śledzenie rentowności projektu, zadania lub pracownika

Optymalizacja

Optymalizacja

Lokalizowanie podległych zasobów ludzkich zgodnie z aktualnymi możliwościami zespołu

Komponenty nBlues

  • Zarządzanie projektami Komponent zarządzania projektami umożliwia wprowadzanie do systemu projektów, w ramach których mają być realizowane prace i zadania.
  • Raportowanie Raporty generowane są w plikach .xlsx. Raport podstawowy zawiera następujące kolumny: projekt/faza/zadanie/osoba/data/czas.
  • Zatwierdzanie godzin Komponent zatwierdzania godzin umożliwia bieżącą kontrolę poprzez wyświetlanie, akceptowanie lub odrzucanie czasu zgłoszonego przez pracownika w danym projekcie lub zadaniu.
  • Rejestracja utworów autorskich Moduł rejestracji utworów autorskich umożliwia korzystanie ze wszystkich opcji systemu nBlues w ramach wprowadzonej umowy o dzieło zawartej z dostawcą.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×