Należymy do Grupy Orange Polska

Rapid Integration Suite

Rapid Integration Suite to linia produktów, wspierających proces tworzenia rozwiązań integracyjnych. Od etapu analizy do wdrożenia w środowiskach produkcyjnych – pakiet towarzyszy wszystkim zespołom, zapewniając maksymalną automatyzację procesu dostarczania rozwiązań integracyjnych. RIS jest efektem czteroletniej pracy najlepszych specjalistów z branży integracyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnościami oferowanymi przez narzędzia Rapid Integration Suite. Wszystkie są zaprezentowane w krótkim filmie poniżej:

Rapid Integration Suite zawiera następujące produkty:

RIS Release Mind – zautomatyzowany obieg kodu

Dobrze zorganizowany proces obiegu kodu jest kluczowym elementem w rozwoju każdej aplikacji. Release Mind udostępnia szeroką gamę zaawansowanych mechanizmów, które umożliwiają sprawne tworzenie i kontrolę obiegu oraz wygodne wdrażanie kodu w środowiskach testowych i produkcyjnych. W połączeniu z przyjaznym interfejsem użytkownika sprawia to, że RIS RM jest doskonałym rozwiązaniem dla nowoczesnego środowiska projektowego.

 • Zarządzanie projektami i zakresem Narzędzie wspiera jednoczesne zarządzanie wieloma projektami o niezależnie zdefiniowanych zakresach. Dzięki automatycznemu wykrywaniu i rozwiązywaniu konfliktów w dostarczonym kodzie sprawdza się w środowiskach, w których proces tworzenia aplikacji obejmuje wielu dostawców.
 • Sprawozdania i powiadomienia Właściwe monitorowanie ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego zarządzania. Błędy wykryte na wczesnych etapach rozwoju zawsze kosztują najmniej. Mind Release umożliwia szybki dostęp do informacji o aktualnym stanie kontrolowanego procesu produkcyjnego. Liczne raporty i system powiadomień pozwalają zaoszczędzić czas, a jednocześnie gwarantują, że żadna ważna informacja nie zostanie pominięta.
 • Dostosuj RIS RM do swoich potrzeb Dzięki elastycznym mechanizmom konfiguracji dostępnym z poziomu GUI aplikacji, RIS RM może być dostosowany do potrzeb każdego środowiska programistycznego. Liczne możliwości – bez ograniczeń.
 • Zautomatyzowane zarządzanie obiegiem kodu Zarządzanie zmianami w kodzie oparte jest na systemie kontroli wersji. Dzięki silnej integracji z repozytorium kodu rozwijanej aplikacji Release Mind zapewnia automatyczną migrację zmian pomiędzy gałęziami, automatyczne wersjonowanie poszczególnych komponentów oraz łatwe i szybkie wyszukiwanie historii.
 • Obsługa projektów równoległych Narzędzie zapewnia silne wsparcie dla równoległej obsługi wielu projektów. Dzięki wysoko rozwiniętemu systemowi merge code, Release Mind automatycznie migruje poprawki, wykrywa konflikty i wspiera ich rozwiązywanie.
 • Szczegółowy zapis zmian Release Mind gromadzi dane o wszelkich zmianach dokonanych w kodzie, w tym zakres zmian, historię obiegu, historię aktywności użytkowników, logi z wykonanych akcji automatycznych i inne istotne informacje. Szybki dostęp do tych danych znacznie przyspiesza tworzenie aplikacji.
 • Zarządzanie zakresem Narzędzie wyposażone jest w mechanizmy, umożliwiające usystematyzowanie pracy wielu zespołów deweloperskich o niezależnie zdefiniowanych zakresach. Release Mind wykrywa konflikty na wczesnych etapach obiegu zmian. Próby wzajemnego nadpisywania kodu są identyfikowane, a do zdefiniowanej grupy odbiorców wysyłane są odpowiednie powiadomienia. Narzędzie wspomaga szybką identyfikację miejsca wystąpienia takiej sytuacji, dzięki czemu skraca się czas potrzebny na ich rozwiązanie.
 • Kompleksowe raportowanie i powiadomienia Narzędzie udostępnia szeroki zakres predefiniowanych raportów, które umożliwiają stały monitoring sytuacji w środowisku produkcyjnym. W połączeniu z systemem łatwo definiowalnych powiadomień stanowi to mechanizm, który gwarantuje, że żadne ważne wydarzenie nie zostanie pominięte. Dodatkowym atutem modułu jest możliwość definiowania własnych raportów, co jest doskonałym rozwiązaniem, które zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.
 • Modułowość RIS RM może być łatwo dostosowany do indywidualnych potrzeb dzięki systemowi wtyczek. Poszczególne funkcje mogą być włączane/wyłączane w dowolnym momencie przez system zarządzania dodatkami.
 • Przyjazny interfejs użytkownika RIS Release Mind zapewnia wygodny interfejs użytkownika. Pozwala on na przeglądanie zgłoszonego kodu, porównywanie go z kolejnymi wersjami zgłoszonych komponentów, przeglądanie repozytorium, wykonywanie konfiguracji itp. Narzędzie posiada wbudowane wiki, które może być źródłem informacji dla zespołów projektowych pracujących nad rozwojem aplikacji.
 • Elastyczność i konfigurowalność Elastyczny moduł edycji workflow z graficznym wsparciem projektowania przepływu kodu pomiędzy środowiskami pozwala użytkownikowi na dostosowanie narzędzi do indywidualnych preferencji i wymagań nawet najbardziej złożonych procesów produkcyjnych. W połączeniu z możliwością definiowania konkretnych uprawnień, grup użytkowników, nowych typów wpisów, walidacji, kolejek zadań itp., Release Mind jest narzędziem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

RIS Invocation Manager

RIS Invocation Manager jest kompletnym narzędziem wspierającym pracę analityków, programistów, administratorów i testerów w procesie dostarczania nowych funkcjonalności systemu, a także utrzymywania i monitorowania istniejących. Narzędzie to znacznie skraca czas rozwiązywania incydentów na platformie integracyjnej oraz eliminuje błędy i luki analityczne. Invocation Manager dostarcza wiarygodnych informacji dla architektów, analityków i programistów, niezbędnych podczas analizy na różnych etapach projektu.

 • Efektywne wsparcie testów przez Invocation Manager znacząco optymalizuje koszt testów integracyjnych. Dzięki naszemu narzędziu osoby odpowiedzialne za analizę incydentów otrzymują pełny obraz problemu, dzięki czemu szybko jesteś w stanie zidentyfikować system, który spowodował błąd. Invocation Manager jest również bardzo skuteczny we wspieraniu benchmarków. Narzędzie zbiera dane dotyczące liczby użytkowników i czasu trwania poszczególnych usług. Pozwala to na tworzenie raportów wskazujących usługi, które przeciążają platformę.
 • Wydajność, skalowalność i konfigurowalność Jednym z wymagań, jakie postawiliśmy sobie tworząc Invocation Manager była wszechstronność. Dzięki zastosowaniu kilku warstw przetwarzania danych, stworzyliśmy narzędzie, które jest w pełni skalowalne i konfigurowalne, może być przystosowane do pracy zarówno z dużymi jak i małymi środowiskami produkcyjnymi bez konieczności znacznej rozbudowy infrastruktury.
 • Brak ingerencji w kod serwisowy Ważną zaletą narzędzia jest brak ingerencji w kod serwisowy. RIS Invocation Manager może być z powodzeniem wdrożony w dojrzałych, złożonych środowiskach. Implementacja nie wymaga dużego nakładu pracy, dlatego koszty i ryzyko związane z wprowadzeniem RIS Invocation Manager są niskie.

Główne zalety Invocation Manager:

 • Szybka i łatwa analiza incydentów – dzięki informacjom o przebiegu usługi wszystkie dane potrzebne do analizy są zawsze pod ręką
 • Przejrzystość – brak ingerencji w kod aplikacji
 • Konfigurowalność – modyfikacja ustawień nie wymaga od użytkownika zatrzymywania lub restartowania platformy integracyjnej
 • Łączenie komunikatów biznesowych – dzięki ustaleniu relacji pomiędzy komunikatami otrzymujemy pełny obraz procesu biznesowego
 • Wysoka wydajność – minimalny wpływ na platformę integracyjną
 • Szybkość – wyniki działania usług i związane z nimi dane wejściowe/wyjściowe są widoczne niemal natychmiast
 • Automatyczne wykrywanie niemonitorowanych usług
 • Przejrzysty i ergonomiczny interfejs użytkownika
 • Wsparcie dla technologii webMethods, Tibco i IBM WebSphere.

RIS Test Ranger

RIS Test Ranger jest narzędziem przeznaczonym do testowania usług świadczonych przez systemy informatyczne. Nasze oprogramowanie jest efektem wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas testowania projektów informatycznych i wdrażania rozwiązań w systemach klasy ESB.
Narzędzie składa się z dwóch części: frameworka do budowania i uruchamiania testów jednostkowych oraz modułu raportującego do prezentacji wyników testów i obserwacji trendów.

 • Obniżenie kosztu testów RIS Test Ranger znacząco obniża koszt testów, które często stanowią znaczną część budżetu przeznaczonego na projekt. RIS Test Ranger zapewnia łatwy sposób na uzyskanie kontroli nad rozwojem projektu poprzez weryfikację wpływu nowych i modyfikowanych elementów na resztę systemu. Dzięki Test Rangerowi błędy mogą być wykrywane na wczesnych etapach projektu.
 • RIS TR obsługuje wiele różnych protokołów komunikacyjnych, takich jak SOAP, JMS, FTP, webMethods native API, DB, INVOKE, HTTP i wiele innych. Dzięki elastycznej architekturze, narzędzie można łatwo uzupełnić o inne protokoły komunikacyjne.
 • Testowanie bez kodowania Test Ranger pozwala na tworzenie testów przy użyciu plików xml. Użytkownik nie musi znać żadnego języka programowania. Konfiguracja testu składa się z trzech plików zawierających odpowiednio:
  • Informacje dotyczące konfiguracji testu
  • Dokument wejściowy wywoływanej usługi: szczegóły dotyczące wywoływanej usługi, tryb wywołania, lista operacji, które mają być przeprowadzone przed lub po wykonaniu usługi
  • Dokument wyjściowy – oczekuje się, że będzie konsekwencją wezwania serwisowego
 • JUnit – Cechy integracyjne RIS TR jest również kompatybilny z najpopularniejszym standardem testowania – JUnit. Umożliwia to integrację z szeroką gamą narzędzi dostępnych na rynku, np. integrację z narzędziem JMeter do testów wydajnościowych.
 • Raporty Wykonanie testów jest pierwszym krokiem, po którym następuje prezentacja wyników. Test Ranger generuje raport, zawierający szczegółowe informacje na temat każdego przeprowadzonego testu, począwszy od statusu, a skończywszy na dziennikach połączeń, wymienianych komunikatach i informacjach o błędach. Test Ranger GUI to świetny sposób na obserwowanie wyników osiąganych w trakcie trwania testu. Dane można przeglądać zarówno w formie wykresów, jak i tabel.
 • Różne tryby testowania RIS Test Ranger obsługuje zarówno testy sekwencyjne jak i równoległe. Paralelizacja znacznie skraca czas potrzebny do wykonania dużej liczby iteracji testu. Narzędzie pozwala na grupowanie testów poprzez budowanie scenariuszy.
 • Planowanie i powiadomienia Testy mogą być uruchamiane w oparciu o wcześniej przygotowany harmonogram. Po każdej iteracji użytkownik otrzymuje raport mailowy z wyszczególnionymi wynikami przeprowadzonych testów. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zmniejszenie ilości zasobów ludzkich potrzebnych w procesie testowania. Iteracje mogą być wykonywane w nocy, a rano użytkownik jest informowany o wynikach.
 • Kontrola stanu środowiska Wyniki wszystkich iteracji wykonanych przez narzędzie są gromadzone w bazie danych, co umożliwia dostęp do zarchiwizowanych danych w dowolnym momencie. Możliwe jest również przeglądanie statystyk wykonanych testów w różnych perspektywach czasowych i tematycznych. Wykresy generowane przez RIS Test Ranger pozwalają użytkownikowi na natychmiastowe zlokalizowanie punktu, w którym test przestał działać. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy zidentyfikować przyczyny błędów.

RIS Service Analyser

RIS Service Analyser jest autorskim narzędziem firmy BlueSoft, które weryfikuje kod integracji pod kątem jego zgodności ze zdefiniowanymi regułami. Dzięki temu programiści mogą uniknąć błędów statycznych kodu.

 • Efektywna weryfikacja kodu Proces weryfikacji kodu jest bardzo pracochłonny i czasochłonny. RIS Service Analyser został opracowany w celu zautomatyzowania tego procesu. Dzięki prostej obsłudze i łatwej konfiguracji znacznie skraca czas weryfikacji i zmniejsza zapotrzebowanie na zasoby ludzkie.
 • Walidatory a potrzeby klienta Narzędzie udostępnia szereg gotowych walidatorów opracowanych w oparciu o dobre praktyki programistyczne w obsługiwanych technologiach (webMethods, Tibco i WebSphere). Są one w pełni konfigurowalne i mogą być łatwo dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zastosowana implementacja narzędzia umożliwia proste i szybkie dodawanie nowych walidatorów oraz rozbudowę istniejących, dzięki czemu ich biblioteka stale się powiększa.
 • Łatwa konfiguracja RIS Service Analyser jest bardzo prosta. Sprowadza się to do edycji pliku tekstowego, zawierającego listę włączonych walidatorów z poziomami błędów, które mają być zwrócone. Jednocześnie, w ten sam sposób, można skonfigurować rozszerzone ustawienia niektórych walidatorów. Kiedy narzędzie jest uruchamiane, wyznaczany jest plik konfiguracyjny. Dzięki temu użytkownik może tworzyć wiele konfiguracji i korzystać z najbardziej pożądanej w danym momencie.
 • Benchmarki jakości kodu Service Analyser buduje bazę jakości kodu, wykonując okresowe walidacje całego kodu aplikacji. Zebrane dane prezentowane są w postaci szerokiej gamy wskaźników, dzięki czemu użytkownik może precyzyjnie obserwować poprawę jakości kodu aplikacji, itp.
 • Wiele węzłów pracy RIS Service Analyser oferuje trzy tryby pracy:
  • Tryb graficzny uruchomiony na stacji roboczej. Posiada on graficzny interfejs użytkownika i umożliwia weryfikację kodu przechowywanego lokalnie, bezpośrednio w repozytorium kodu lub na serwerze integracyjnym webMethods.
  • Wtyczka dla webMethods Developer. Umożliwia weryfikację kodu tworzonego ad hoc podczas fazy rozwoju
  • Tryb konsoli, który umożliwia integrację narzędzia z innymi systemami. Przekłada się to na więcej możliwości automatyzacji procesu weryfikacji.
 • Raportowanie Po weryfikacji kodu, każdy z trybów tworzy raporty w formacie HTML (tryb graficzny, tryb wtyczki) lub tekstowym (tryb konsoli). Raporty HTML są przejrzyste i gotowe do publikacji na serwerach internetowych. Mogą być one następnie wykorzystane do potwierdzenia zgodności dostarczonego kodu z wymaganiami.
 • Praca w trybie graficznym – GUI Podczas pracy w tym trybie RIS Service Analyser posiada prosty i intuicyjny interfejs graficzny. Można go użyć do weryfikacji kodu przechowywanego lokalnie w repozytorium kodu lub na serwerze integracyjnym webMethods. Zaletą tej wersji jest możliwość przeglądu całego pakietu poprzez jego identyfikację i przeprowadzenie walidacji. W tym przypadku nie trzeba wybierać poszczególnych usług. W tym trybie użytkownik może również przeglądać stronę i ręcznie weryfikować poszczególne etapy usługi, ponieważ interfejs wyświetla wszystkie informacje o właściwościach danego etapu. Oprócz raportów HTML, podczas weryfikacji kodu w tym trybie, generowany jest również raport xls.
 • Uruchomianie jako wtyczka dla WM Developer Aby ułatwić korzystanie z narzędzia deweloperom, jest ono również dostępne jako wtyczka dla webMethods Developer. Zaletą tego trybu jest możliwość weryfikacji kodu na etapie budowy. Wtyczka jest uruchamiana za pomocą skrótu klawiaturowego po wybraniu żądanej usługi lub całej gałęzi. Po uruchomieniu wtyczki użytkownik otrzymuje kod HTML, który zawiera również widok przepływu usługi. Każdy krok usługi, który jest niezgodny ze zdefiniowanymi zasadami, jest oznaczony odpowiednim kolorem. Pozwala to na szybką identyfikację nieprawidłowości w działaniu serwisu.
 • Uruchamianie w wierszu poleceń – tryb konsoli Tryb konsoli został zaprojektowany z myślą o integracji RIS Service Analyser z innymi systemami. Jest on uruchamiany z wiersza poleceń z odpowiednimi parametrami, a zwracany wynik weryfikacji jest przekazywany jako tekst. Posiada praktycznie nieograniczone możliwości integracji z innymi aplikacjami. Przykład wykorzystania tego trybu: cykliczna walidacja kodu przechowywanego w repozytorium lub w środowisku oraz przygotowanie raportów z przeprowadzonej weryfikacji. W ten sposób jakość kodu może być stale monitorowana. Gdy RIS Service Analyser jest zintegrowany z RIS Release Mind, weryfikuje on na bieżąco zmodyfikowany kod i zapobiega przekazywaniu dalej kodu niezgodnego z przyjętymi zasadami.

RIS Enterprise Deployer

Dynamiczny rozwój systemów informatycznych jest obecnie standardem dla większości firm, które chcą pozostać konkurencyjne. Nieuniknioną konsekwencją jest stale rosnąca liczba zależności od sprzętu i oprogramowania. Zarządzanie konfiguracją staje się istotnym elementem organizacyjnym każdego procesu wytwarzania oprogramowania.

RIS Enterprise Deployer jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania konfiguracją. Centralizacja, proaktywne podejście do zarządzania zmianą, automatyzacja działań technicznych, monitorowanie historii zmian konfiguracji – to tylko kilka przykładów tego, co narzędzie ma do zaoferowania. RIS Enterprise Deployer zwiększa produktywność przy jednoczesnym zminimalizowaniu liczby błędów związanych z technicznymi aspektami przygotowania i utrzymania środowisk, co czyni go idealnym dodatkiem do pracy z rozwijającymi się systemami IT.

 • Pełna automatyzacja prac administracyjnych RIS Enterprise Deployer automatycznie instaluje, odświeża i konfiguruje poszczególne elementy systemów informatycznych. Dzięki wyeliminowaniu czynnika ludzkiego, który jest głównym elementem generującym błędy w pracy administracyjnej, znacznie skraca czas, obniża koszty i gwarantuje najwyższą jakość działań technicznych.
 • Skalowalność i elastyczność Dzięki mechanizmom parametryzacji konfiguracji, narzędzie umożliwia przenoszenie, klonowanie i skalowanie środowiska aplikacji. W połączeniu z elastyczną metodą definiowania działań administracyjnych za pomocą wstępnie ustawionych mini-działań RIS, Enterprise Deployer sprawia, że dostosowanie do wymagań procesu produkcyjnego jest szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
 • Zaplanuj i pozwól, aby praca została wykonana za Ciebie Czas to pieniądz. Dzięki mechanizmowi harmonogramowania zadań RIS Enterprise Deployer, dostępnemu z poziomu GUI narzędzia, prace techniczne mogą być wykonywane bez nadzoru, co znacznie zmniejsza obciążenie zespołów technicznych. Monitorowanie stanu realizacji zadań dostępne jest poprzez rozbudowany moduł powiadomień oraz zdalny panel sterowania. RIS Enterprise Deployer zmniejsza koszty powtarzalnych operacji w łatwy i bezpieczny sposób.
 • Centralizacja konfiguracji W oparciu o zintegrowane repozytorium, RIS Enterprise Deployer przechowuje informacje związane ze środowiskiem w prostych plikach konfiguracyjnych. Wszystkie zmiany wprowadzone do repozytorium są następnie automatycznie propagowane w środowisku. Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu konfiguracją, RIS Enterprise Deployer gwarantuje spójne, szybkie i kompletne wprowadzanie zmian.
 • Pełna historia zmian z opcją odzyskiwania RIS Enterprise Deployer wykorzystuje system kontroli wersji do przechowywania danych konfiguracyjnych z optymalną granulacją elementów składowych zapisanego stanu środowiska. Pozwala to rozwiązaniu na zachowanie pełnej historii zmian, porównywanie stanów aplikacji z różnych punktów w czasie oraz szybkie i intuicyjne odzyskiwanie konfiguracji z przeszłości.
 • Logical Environment Projection Configuration stored in the tree structure using inheritance mechanisms makes it possible to faithfully record the status of even the most complex application environments. In conjunction with the rules mechanism that define the mutual dependencies of individual components, RIS Enterprise Deployer provides modelling tools that will satisfy even the most demanding clients.
 • Proaktywne podejście do zmian konfiguracji W przeciwieństwie do reaktywnego podejścia do zarządzania konfiguracją, gdzie zmiany są rejestrowane w momencie wdrożenia, mechanizmy RIS Enterprise Deployer zapewniają pełną weryfikację integralności danych. Dzięki zaawansowanej logice wykrywania i korygowania nieautoryzowanych zmian w konfiguracji aplikacji, narzędzie wyklucza możliwość wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem zapisanym w repozytorium, narzędziami, a stanem rzeczywistym, co czyni go doskonałym strażnikiem jakości i porządku.
 • Automatyczna instalacja, odświeżanie i rekonfiguracja Kluczową funkcjonalnością oferowaną przez RIS Enterprise Deployer jest szeroki zakres wsparcia dla automatyzacji zadań administracyjnych. Począwszy od instalacji złożonych procesów całego środowiska aplikacji, poprzez odświeżanie ich kolejnymi wersjami oprogramowania, a skończywszy na różnego rodzaju rekonfiguracjach, narzędzie wspiera zespoły techniczne i zapewnia najwyższą, wolną od ludzkich błędów jakość.
 • Monitoring i powiadomienia Narzędzie udostępnia wygodny panel administracyjny, który pozwala na aktywne monitorowanie statusu wykonywanych zadań. Status zadania jest raportowany krok po kroku, wraz ze szczegółami poszczególnych operacji, co pozwala na szybki i przejrzysty dostęp do krytycznych informacji. Co więcej, RIS Enterprise Deployer posiada praktyczny moduł powiadomień, który minimalizuje czas potrzebny na nadzorowanie zadań. Pozwala użytkownikowi na subskrybowanie powiadomień informujących o stanie bieżącego procesu. Zwalnia to użytkownika z konieczności szczegółowej weryfikacji każdego wykonywanego kroku, ograniczając jego aktywność do reagowania na potencjalne alerty.
 • Parametryzacja i skalowalność Parametryzacja konfiguracji oferowana przez narzędzie umożliwia oddzielenie części stałej od części zmiennej konfiguracji systemu. Zarządzanie parametrami zależnymi od danej instancji aplikacji (jak np. adresy/nazwiska maszyn) odbywa się niezależnie od części stałej. Pozwala to użytkownikowi na skonfigurowanie dużej ilości aplikacji tego samego typu przy minimalnej ilości niezbędnych zasobów. Rozwiązanie to pozwala na dynamiczne zarządzanie alokacją środowisk aplikacyjnych, usprawnia migrację konfiguracji pomiędzy nimi oraz znacząco upraszcza proces przygotowania wdrożeń produkcyjnych. Techniczne aspekty procesu wytwarzania oprogramowania nie stanowią już bariery w realizacji nawet najśmielszych celów.
 • Łatwość rozbudowy – modułowość RIS Enterprise Deployer został zbudowany z myślą o łatwej rozbudowie. Jego poszczególne funkcje są zaimplementowane jako wtyczki, które można dodawać i usuwać w dowolnym momencie. Największą zaletą tego podejścia jest elastyczność dzięki zastosowaniu różnych zestawów wtyczek RIS Enterprise Deployer może być wykorzystywany do pracy z oprogramowaniem wykonanym w dowolnej technologii.
 • Automatyczne wykrywanie zaplanowanych zadań Moduł dostępny z poziomu GUI pozwala użytkownikowi na zaplanowanie bezobsługowego wykonywania czynności administracyjnych w dowolnym momencie. Zadania mogą być wykonywane w trybie cyklicznym, pojedynczym i zależnym, w zależności od tego, co jest wymagane przez warunki początkowe. Dzięki RIS Enterprise Deployer możliwe jest wykonywanie okresowych weryfikacji konfiguracji, codziennych kopii zapasowych, nocnych restartów i innych czynności technicznych w sposób niewymagający obecności użytkownika.
 • Przyjazny interfejs użytkownika Graficzny interfejs użytkownika RIS Enterprise Deployer stanowi przejrzyste centrum kontroli narzędzia. Umożliwia kontrolę, planowanie i przeglądanie historii zadań administracyjnych. Szybki dostęp do ważnych informacji, raporty podsumowujące wykonane operacje oraz zdalne zarządzanie operacjami sprawiają, że jest to jedyne narzędzie, którego będziesz potrzebował do szybkiego i łatwego zarządzania procesami technicznymi w każdym środowisku.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×