Należymy do Grupy Orange Polska

Raiffeisen Bank International

API Management & Governance dla Raiffeisen Bank International AG

Wizją Raiffeisen Bank International jest propagowanie kultury wewnętrznej otwartości za pośrednictwem interfejsów API, aby zapewnić najwyższą jakość doświadczeń klienta, możliwość ponownego wykorzystania i innowacji. BlueSoft wspólnie z RBI ustalił praktyki zarządzania API, standardy techniczne i zbudował platformę do zarządzania opartą na KONG API Gateway. Nasz zespół zaprojektował interfejsy API dla kluczowych domen branży bankowej wdrożonych przez spółki znajdujące się w grupie Raiffeisen Bank International Group. 

API Management & Governance dla Raiffeisen Bank International AG

Profil

  • Branża: Bankowość i usługi finansowe 
  • Lokalizacja: Centrala Raiffeisen Bank International – Wiedeń. 
  • Technologie: KONG API Gateway (Lua), AWS, Java, Python, TypeScript, JavaScript (vueJS, nodeJS, angular), standard Open API 3.0.X, REST, Kubernetes. 

Główne korzyści

  • Zdefiniowanie strategii API realizująca cele biznesowe. Zmniejszenie złożoności integracji i jej kosztów. 
  • Podniesienie kwalifikacji pracowników – zrozumienie procesów projektowania i zarządzania API. 
  • Zestaw gotowych do użycia i reużywalnych interfejsów API przygotowanych dla planowanych grupowych inicjatyw PaaS. 
  • Gotowa do użycia infrastruktura przygotowana do integracji API wewnętrznych i zewnętrznych podmiotów. 

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było wyrównanie poziomu wiedzy w zakresie projektowania API. Przed rozpoczęciem projektu, dominującym wzorcem integracji była komunikacja punkt-punkt, która została zidentyfikowana jako bariera innowacji. Brak uznanych standardów API wymagało zaprojektowanie interfejsów od podstaw.  

Rozwiązanie

BlueSoft i zespół RBI stworzyli ustandaryzowany model danych dla wszystkich kluczowych domen biznesowych, umożliwiając aplikacjom grupowym korzystanie z interfejsów API zaimplementowanych w różnych oddziałach banku. 

KONG gateway działa na AWS EKS. Dostosowane plug-iny zostały zaimplementowane w celu obsługi specyficznych wymagań RBI związanych z funkcjonalnościami takimi jak walidacja komunikatów, uwierzytelnianie, autoryzacja, logowanie, monitorowanie i inne. 

Rozwiązanie w liczbach: 436 operacji API w 35 domenach wdrożonych przez 12 oddziałów w ciągu 24 miesięcy. 

Wyniki

Opracowaliśmy kompleksowy projekt rozwiązania dla Raiffeisen Bank International, który obejmuje staranny dobór narzędzi w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i produktywności. Nasza strategia API została zdefiniowana i dostosowana do zespołów biznesowych w oddziałach, zapewniając, że są one w pełni zintegrowane i zdolne do zaspokojenia potrzeb klientów RBI. Wdrożyliśmy projekt architektury integracji RBI opartej na interfejsach API, który obejmuje całą organizację, zapewniając płynną komunikację między wszystkimi systemami i procesami. Skonsultowaliśmy projekt topologii zespołów, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zwiększyć wydajność, co zaowocowało bardziej usprawnionym i efektywnym przepływem pracy. Zespół odpowiadający za zarządzanie i utrzymanie platformy został starannie dobrany, zapewniając poprawność procesów i strategii API. Wybraliśmy elastyczne rozwiązanie technologiczne, które odpowiada specyficznym wymaganiom naszego klienta i zdecydowaliśmy się na wykorzystanie platformy KONG.  

Referencja klienta

Tetyana Butenko

Technical Product Owner

BlueSoft to rzetelny i odpowiedzialny partner. Podczas naszej współpracy zespół świetnych profesjonalistów wykazał się umiejętnością dostarczania złożonych rozwiązań na czas. Każde nowe wyzwanie zawsze było akceptowane i rozwiązywane w najbardziej efektywny sposób, bez względu na to, czy mówimy o prostych definicjach API, czy o utworzeniu zupełnie nowej platformy API.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×