Należymy do Grupy Orange Polska

Raiffeisen Bank

Budowa Advanced Analytics workspace w Raiffeisen Bank

BlueSoft wsparł Raiffeisen Bank International w zaprojektowaniu i wdrożeniu Advanced Analytics Workspace, eksploracyjnego środowiska analitycznego na żądanie.

Budowa Advanced Analytics workspace w Raiffeisen Bank

Wyzwanie

Firma RBI Advanced Analytics poszukiwała innowacyjnego podejścia do spełnienia stale rosnących wymagań analitycznych zgłaszanych przez interesariuszy w całej organizacji. Analitycy danych AA wykonują zadania analityczne, wymagające dużej mocy obliczeniowej, ale w ograniczonych ramach czasowych. Ponieważ przypadki użycia mogą się znacznie różnić pod względem ilości i złożoności danych, pojawiła się potrzeba elastycznego, wysoce skalowalnego rozwiązania. Wyzwaniem było dostarczenie analitykom kompletnego, zróżnicowanego zestawu narzędzi, na żądanie, w ciągu kilku minut, bez potrzeby ręcznej konfiguracji lub ustawiania. Wszystkie te wymagania musiały być spełnione przy jednoczesnym spełnieniu surowych, bankowych standardów bezpieczeństwa.

To skłoniło RBI ACE do rozpoczęcia programu, który dostarczyłby innowacyjne, przejrzyste, oparte na chmurze rozwiązanie, które zapewniłoby analitykom firmy środki do poszukiwania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania stawiane przez użytkowników biznesowych.

Główne korzyści

Korzyść 1

Korzyść 1

Bezpieczne, oparte na chmurze środowisko analityczne na żądanie

Korzyść 2

Korzyść 2

Przyjazne dla użytkownika i w pełni zautomatyzowane udostępnianie środowiska (nie wymagana jest wiedza z zakresu AWS)

Korzyść 3

Korzyść 3

Skalowalne, rozszerzalne rozwiązanie z nowymi funkcjami dodawanymi w sposób zwinny

Korzyść 4

Korzyść 4

Opłacalność. Nie płać za coś, czego nie potrzebujesz.

Rozwiązanie

Advanced Analytics Workspace wprowadza opartą na AWS platformę analityczną dla naukowców i użytkowników zajmujących się analizą danych. Umożliwia dynamiczne dostarczanie przestrzeni roboczych, zawierających zdalne IDE (Jupyter, RStudio, Zeppelin, Cloud 9 i inne), klastry EMR, ETL i panele do prezentacji danych. Najwyższy priorytet został położony na ochronę wrażliwych danych przechowywanych w Data Lake poprzez zastosowanie najbardziej restrykcyjnych polityk, szyfrowanie w stanie spoczynku oraz kontrolę transferu danych pomiędzy miejscami przechowywania.

Technologie, z których korzystamy

Dzięki naszej szerokiej wiedzy, bogatemu doświadczeniu i 800 wysoko wykwalifikowanym inżynierom jesteśmy Twoim punktem kompleksowej obsługi dla wszystkich Twoich potrzeb informatycznych. Wybierając BlueSoft czerpiesz korzyści z najnowszych technologii dostosowanych do Twojego biznesu, dając Twojej firmie szansę na prześcignięcie konkurencji.

Rezultat

  • Zapewnienie w pełni funkcjonalnego środowiska uruchomieniowego w czasie do 5 minut
  • Wybór z szerokiej gamy dostępnych narzędzi analitycznych
  • Nieograniczona pamięć i CPU
  • Wykorzystanie możliwości chmury bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej

Inne projekty

Raiffeisen Bank
Rozwiązanie kredytowe dla konsumentów Raiffeisen Bank Croatia
Usługi bankowe i finansowe

Rozwiązanie kredytowe dla konsumentów Raiffeisen Bank Croatia

Obecnie wiele banków na świecie wprowadza nowe rozwiązania w trosce o doświadczenia klienta. Cyfrowa transformacja sektora bankowego jest powszechna i wynika z niezwykle wymagającego tempa nadążania za najbardziej wyrafinowanymi aplikacjami dostosowanymi do konkretnych potrzeb biznesowych. W tym wyścigu dużą rolę odgrywają rozwiązania pożyczkowe, a nowoczesne aplikacje umożliwiają klientom przejście przez proces pożyczkowy i uzyskanie pożądanej kwoty pieniędzy w ciągu zaledwie kilku minut. Aby przybliżyć spojrzenie, zobaczmy, jak to zostało zrobione w Chorwacji w sposób bardziej szczegółowy.
Czytaj więcej
Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank Hrvatska przekształca swoją architekturę danych w kierunku podejścia Data-Driven
Usługi bankowe i finansowe

Raiffeisen Bank Hrvatska przekształca swoją architekturę danych w kierunku podejścia Data-Driven

Zmniejszony wpływ zmian wprowadzonych w systemach źródłowych na konsumentów danych Automatycznie generowany kod ETL ogranicza czynnik błędu ludzkiego w przepływach danych Agregacja kilku źródeł danych tworzy jedno źródło prawdy dla konsumentów danych
Czytaj więcej
ING
Wdrożenie inteligentnego zarządzania API w ING Bank Śląski z Agama API
Usługi bankowe i finansowe

Wdrożenie inteligentnego zarządzania API w ING Bank Śląski z Agama API

Zgodnie z dyrektywą o usługach płatniczych 2 (PSD2) banki muszą udostępnić ustandaryzowane API, aby umożliwić stronom trzecim (TPP) weryfikację informacji o rachunku (AIS), dostępnych środkach (CAF) oraz zleceniach płatniczych (PIS).

Wychodząc naprzeciw powyższym założeniom, w ING Banku Śląskim wdrożono rozwiązanie, wykorzystujące produkt do zarządzania API firmy BlueSoft - Agama API.
Czytaj więcej

Porozmawiajmy!

Odkryj nowe możliwości dla Twojego biznesu

Razem możemy więcej.

Zostaliśmy laureatem Diamentów Forbesa 2022! Przeczytaj artykuł

Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do biznesu, budowaniu relacji z klientami i pracownikami oraz o naszych planach na przyszłość.
Przeczytaj artykuł