Należymy do Grupy Orange Polska

Konsolidacja dostawców

Na przestrzeni lat firma Teleoperator z sukcesem zrealizowała szereg złożonych projektów z krótkim „czasem wprowadzania na rynek”.

Konsolidacja dostawców

BlueSoft rozpoczęła współpracę na szerszą skalę z PTK Centertel w 2004 roku od prac analitycznych i rozwojowych, dotyczących szyny integracyjnej ESB. Współpraca ta zaowocowała zakontraktowaniem dla BlueSoft kolejnych zadań z zakresu zarządzania zamówieniami, zaopatrzeniem i aplikacji sprzedażowych. W zakresie zaopatrzenia BlueSoft w 2006 roku zaprojektowała i wdrożyła autorski system, który do tej pory funkcjonuje w grupie Teleoperator.
W tym samym czasie, w 2005 roku, połączyliśmy siły z TP S.A. – również w sferze integracji systemów.
Po połączeniu obie firmy utworzyły grupę Teleoperator i wybrały nas na dostawcę rozwiązań integracyjnych dla obu filarów nowo powstałej firmy (telefonii stacjonarnej i komórkowej).
W 2010 roku Teleoperator wdrożył program Konsolidacji Dostawców, zlecając całość prac związanych z rozwojem i utrzymaniem określonych grup systemów. BlueSoft, wraz z Partnerem, pozyskała 3-letni kontrakt i rozpoczęła świadczenie usług integracyjnych dla Teleoperatora.

Wyzwanie

Wyzwaniem przy realizacji kontraktu o takiej skali było nawiązanie sprawnej i płynnej współpracy z naszym Partnerem oraz zorganizowanie całej struktury zarządzania kontraktem, zarówno wewnątrz firmy, jak i w punktach kontaktu z klientem.

Wykonanie całego łańcucha usług (od analiz, poprzez rozwój, wdrożenie i utrzymanie) oraz odpowiedzialność za sprawne i terminowe dostarczenie gotowych funkcjonalności było dla nas z jednej strony ciekawym wyzwaniem, a z drugiej gwarantowało klientowi bezpieczeństwo w zakresie świadczenia usług i wdrażania nowej oferty rynkowej.

Kluczowe wnioski

Klucz 1

Klucz 1

Stabilność utrzymywanych i rozwijanych systemów architektury IT

Klucz 2

Klucz 2

Współpraca z zaufanym i doświadczonym dostawcą

Klucz 3

Klucz 3

Elastyczność współpracy na wielu poziomach organizacyjnych

Klucz 4

Klucz 4

Zapewnienie całego łańcucha tego, czego biznes wymaga od architektury, rozwoju i testów po techniczne wdrożenie i utrzymanie

Rozwiązanie

Umowa na wyłączność na świadczenie określonego zakresu usług pozwoliła nam na skompletowanie stałego zespołu specjalistów, który sprawnie i bezproblemowo realizował poszczególne zadania. Jednocześnie przeprowadziliśmy szkolenia dla naszego zespołu, tak aby każdy specjalista mógł od razu rozpocząć pracę w 2 lub 3 różnych systemach architektury IT. Pozwoliło nam to na wyrównanie wahań obciążenia pracą w poszczególnych obszarach.

Sprawnie działająca struktura zarządzania i wypracowany model komunikacji gwarantowały również właściwe zrozumienie ze strony biznesowej klienta i szybką reakcję na pojawiające się ryzyka i problemy.
Zespół utrzymania, pracujący w tandemie, był w bezpośrednim kontakcie z zespołami programistów, co gwarantowało również bardzo szybką i sprawną obsługę incydentów i rozwiązywanie problemów produkcyjnych.

Technologie, z których korzystamy

Dzięki naszej szerokiej wiedzy, bogatemu doświadczeniu i 800 wysoko wykwalifikowanym inżynierom jesteśmy Twoim punktem kompleksowej obsługi dla wszystkich Twoich potrzeb informatycznych. Wybierając BlueSoft czerpiesz korzyści z najnowszych technologii dostosowanych do Twojego biznesu, dając Twojej firmie szansę na prześcignięcie konkurencji.

Rezultat

Przyjęty model współpracy gwarantował, że architektura IT klienta była tworzona w sposób bezpieczny i pewny. Proces przetargowy został tak uproszczony, że od GO do KICK-OFF mijało zaledwie kilka dni.
Efektywna ścieżka analityczno-rozwojowa znacznie skróciła czas wprowadzenia produktu na rynek, a ilość problemów produkcyjnych związanych z rozwojem gwałtownie spadała, co potwierdzały określone wskaźniki KPI.

Współpraca zaowocowała tym, że klient zdecydował się na kontynuację tego modelu współpracy. Umowa została zmieniona w 2013 roku. Tym razem program Konsolidacji Sprzedawców został podzielony inaczej – biznesowo na całą część mobilną i całą stacjonarną. Ponownie, wspólnie z naszym Partnerem, rozpoczęliśmy realizację 3-letniej umowy na telefonię komórkową. W tym przypadku grupa systemów (ponad 40) była tak rozbudowana (sprzedaż, CRM, billing, integracja), że wymagało to od nas znacznego rozbudowania zespołu i szybkiego poznania systemów, które były dla nas nowością. Tak zwana „faza przejściowa”, polegająca na przejęciu i nauce systemu, została zakończona w ciągu 3 miesięcy i od tego momentu rozpoczęliśmy pełne świadczenie usług, w tym utrzymanie produkcji.

  • 20 systemów informatycznych w fazie rozwoju i utrzymania
  • 80 zespołów BlueSoft
  • 15+ milionów użytkowników końcowych korzystających z infrastruktury IT
  • 6 lat współpracy w oparciu o model VC

Inne projekty

Wdrożenie SAP Hybris w Telco
Telekomunikacja

Wdrożenie SAP Hybris w Telco

BlueSoft pomogła jednemu z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych w przeprowadzeniu cyfrowej transformacji.
Czytaj więcej
ING
Silnik komunikacyjny dla ING Banku Śląskiego
Usługi bankowe i finansowe

Silnik komunikacyjny dla ING Banku Śląskiego

Miliony wiadomości dziennie, jedno innowacyjne rozwiązanie – Communication Engine.
Czytaj więcej

Porozmawiajmy!

Odkryj nowe możliwości dla Twojego biznesu

Razem możemy więcej.

Zostaliśmy laureatem Diamentów Forbesa 2022! Przeczytaj artykuł

Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do biznesu, budowaniu relacji z klientami i pracownikami oraz o naszych planach na przyszłość.
Przeczytaj artykuł