Należymy do Grupy Orange Polska

Spirax Sarco

Platforma integracyjna dla Spirax Sarco

Spirax Sarco Engineering jest znaczącą i odnoszącą sukcesy wiodącą siłą w przemyśle wytwórczym. Swój nieustający sukces firma zawdzięcza po części globalnemu zasięgowi; w ramach działalności Steam Engineering Business posiada 74 spółki operacyjne w 62 krajach na całym świecie. Podczas gdy to strategiczne podejście może stanowić podstawę zdolności do prowadzenia silnej i zwycięskiej formuły na rynku, może ono kosztować codzienne zarządzanie operacyjne i utrzymanie systemów, które wspierają te ramy.

Wyzwania

Każda spółka operacyjna w przeszłości była w stanie funkcjonować ze znaczną dozą autonomii i chociaż zapewnia to kluczową elastyczność, zwłaszcza w odniesieniu do regionalnych i lokalnych idiosynkrazji, doprowadziło to do wprowadzenia złożonej architektury, składającej się z wielu systemów, czasami służących wyłącznie pojedynczym spółkom operacyjnym.

Spirax zainicjował globalny program prac nad standaryzacją procesów biznesowych i centralizacją systemów biznesowych. Wybrano szereg aplikacji biznesowych, które mają wspierać biznes globalnie, przy czym podstawowe partie i integracje w czasie rzeczywistym są dostarczane za pośrednictwem nowej strategicznej platformy integracyjnej.

Kluczowe wnioski

Potrzeba wprowadzenia wspólności w całym naszym globalnym środowisku z perspektywy funkcjonalnej i procesów biznesowych.

Zmniejszenie ilości czasu potrzebnego na administrację i utrzymanie aplikacji w celu obsługi tak złożonej architektury.

Potrzeba działania jako „jedna firma” ze wspólnym zakresem obowiązków biznesowych (Business Terms of Reference).

Centralizacja naszych kluczowych danych oraz zdolność do integracji podstawowych aplikacji w celu udostępniania tych danych w solidny i powtarzalny sposób.

Zdolność do skalowania integracji systemu do potrzeb i wielkości Global Business przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnych poziomów wydajności.

Rozwiązanie

Aby umożliwić firmie Spirax Sarco rozpoczęcie podróży, mającej na celu wprowadzenie podstawowego, zintegrowanego zestawu aplikacji w całej firmie, BlueSoft została wybrana jako strategiczny partner integracyjny. Aby skoncentrować się na tym ważnym celu, zebrano dedykowany zespół analityków integracji, architektów i programistów, a także specjalistów od chmury publicznej.

Podczas gdy wymagania były na początku dość szczupłe w swoim stanie, BlueSoft był w stanie przyjąć ten poziom szczegółowości i rozpocząć współpracę z zespołem projektowym Spirax, aby zagłębić się i wyłonić odpowiednie propozycje projektowe w celu osiągnięcia wymagań. Umiejętność dedykowanego zespołu BlueSoft do reagowania na ewentualne późniejsze wymagania lub zmiany w projekcie została potwierdzona również w trakcie trwania fazy projektowej.

Pomimo wyzwań, jakie niesie ze sobą wirtualna współpraca i różnice stref czasowych, dzięki temu, że BlueSoft jest Partnerem typu near shore, obie strony były w stanie z powodzeniem współpracować ze sobą na co dzień poprzez wykorzystanie wspólnej instancji JIRA firmy Spirax oraz platform współpracy biznesowej, takich jak Microsoft Teams i Sharepoint.

Ze względu na bliski charakter pracy zespołów, firma Spirax doświadczyła solidnej obsługi ze strony BlueSoft podczas okresu opieki powdrożeniowej / okresu gwarancyjnego, z rozwiązaniami wysokiej jakości potwierdzonej bardzo niewielką liczbą, jeśli w ogóle, problemów „na żywo” zgłaszanych w odniesieniu do naszych integracji oraz szybkim czasem reakcji na wszelkie inne problemy lub zapytania zgłaszane w tym krytycznym dla firmy Spirax okresie.

Zespół BlueSoft odegrał kluczową rolę w stworzeniu nowej hybrydowej platformy integracyjnej, jako usługi wykorzystującej kombinację komercyjnych rozwiązań integracyjnych uzupełnionych o usługi natywne dla chmury publicznej i automatyzację CI/CD w celu obsługi integracji wsadowych i w czasie rzeczywistym w ramach podstawowych systemów biznesowych.

Technologie, z których korzystamy

Dzięki naszej szerokiej wiedzy, bogatemu doświadczeniu i 800 wysoko wykwalifikowanym inżynierom jesteśmy Twoim punktem kompleksowej obsługi dla wszystkich Twoich potrzeb informatycznych. Wybierając BlueSoft czerpiesz korzyści z najnowszych technologii dostosowanych do Twojego biznesu, dając Twojej firmie szansę na prześcignięcie konkurencji.

Inne projekty

Zoetis
Szyna usług korporacyjnych dla Zoetis
Life Science

Szyna usług korporacyjnych dla Zoetis

Ponad 100 aplikacji korzysta z korporacyjnej szyny usług zbudowanej przez BlueSoft.


Trans.eu
Platforma integracyjna oparta na mikroserwisach dla trans.eu
Logistyka i transport

Platforma integracyjna oparta na mikroserwisach dla trans.eu

Skalowalna, oparta na mikroserwisach platforma integracyjna w środowisku chmury do obsługi dużej liczby żądań.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×