Należymy do Grupy Orange Polska

Raiffeisen Bank

Platforma mikroserwisowa dla Raiffeisen Bank Croatia

W 2018 roku chorwacki oddział Raiffeisen Banku rozpoczął program cyfryzacji, aby lepiej przygotować Bank do reagowania na zmiany, które obserwujemy na rynku usług finansowych i w zachowaniach klientów. BlueSoft stał się kluczowym partnerem Banku w tej transformacji, dostarczając platformę StarBoost, która stała się technologicznym aktywatorem dla działalności Banku.

Platforma mikroserwisowa dla Raiffeisen Bank Croatia

Wyzwanie

Czy napięty harmonogram projektu i zaledwie odrobina przestrzeni na dopracowanie wymagań brzmi znajomo? Oprócz standardowych wyzwań projektowych, w tym przypadku pokonania różnicy kulturowej (że niby jaka różnica? :)) oraz zbudowanie zaufania i dobrej współpracy z klientem poprzez wykonywanie większości prac zdalnie. Fakt, że był to pierwszy projekt realizowany z Raiffeisen Bank Hrvatska i projekt o strategicznym znaczeniu, zmotywował nas jeszcze bardziej.

Największym wyzwaniem projektu, poza kwestiami czysto technicznymi i projektowymi, było oczekiwanie, że umożliwi on większe zmiany organizacyjne, takie jak usprawnienie współpracy zespołów Dev i Ops, zwiększenie elastyczności i wydajności IT czy skrócenie czasu wprowadzenia na rynek (Time To Market). Nie byłoby to możliwe bez zrozumienia pełnego obrazu sytuacji i silnego poparcia, jakie projekt zyskał nie tylko wśród kierownictwa, ale także na niższych szczeblach organizacji.

Od początku nasze podejście skupiało się na wykorzystaniu doświadczeń, które nasi inżynierowie zdobyli w innych projektach, również tych związanych z transformacjami cyfrowymi. Ponadto od samego początku współpracy postawiliśmy na w pełni otwartą komunikację oraz dużą widoczność i transparentność naszej pracy, dzięki czemu mogliśmy szybko zbudować partnerskie relacje i otrzymać informację zwrotną.

Główne korzyści

  • Elastyczna i otwarta architektura pozwalająca na szybkie wdrażanie rozwiązań biznesowych
  • Skrócenie czasu wprowadzenia na rynek TTM (Time To Market) dla usług biznesowych wdrażanych na platformie StarBoost
  • Optymalizacja kosztów dzięki zastosowaniu technologii open source w miejsce komercyjnych rozwiązań klasy korporacyjnej
  • Usprawnienie współpracy pomiędzy zespołami developerskimi a oddziałem banku dzięki wdrożeniu praktyk DevOps
  • Stabilność i bezpieczeństwo rozwiązania potwierdzone przez zewnętrzne audyty
  • Atrakcyjne miejsce pracy – Bank, jako firma technologiczna, wykorzystująca popularne, powszechnie znane technologie i łącząca je z nowoczesnym podejściem do dostarczania oprogramowania.

Rozwiązanie

Ramy czasowe 3 miesiące

Rozwiązanie 1

Ramy czasowe 3 miesiące

udało nam się dostarczyć platformę w tym czasie

7 oprogramowań i DevOps

Rozwiązanie 2

7 oprogramowań i DevOps

inżynierowie zaangażowani w dostarczenie platformy

30+ open source

Rozwiązanie 3

30+ open source

technologie wstępnie skonfigurowane i udokumentowane na ponad 1300 stronach w przestrzeni Confluence

35+ szablonów

Rozwiązanie 4

35+ szablonów

playbooki, dashboardy, zautomatyzowane skrypty

20+ mikroserwisów

Rozwiązanie 5

20+ mikroserwisów

działają w środowisku produkcyjnym z ponad 10 wdrożeniami miesięcznie po roku od rozpoczęcia cyfrowej podróży

Platforma StarBoost była naszą odpowiedzią na potrzeby banku. Była to integracja kilku technologii open source, aby w końcu zapewnić spójne środowisko pracy dla programistów i umożliwić nam wdrażanie napisanych przez nich mikroserwisów.

Aby zaoszczędzić czas, jako rdzeń platformy wybrano OpenShift, który zapewniał kilka podstawowych gotowych do zainstalowania funkcjonalności związanych z harmonogramowaniem i orkiestracją kontenerów. Nie było konieczności udostępniania nowego repozytorium kodu, ponieważ zintegrowaliśmy się z GitLabem, który już w pełni funkcjonował w Banku. Procesy CI / CD zostały oparte o Jenkinsa.

Zdecydowaliśmy się na zastosowanie stosu Elasticsearch – Fluentd – Kibana, aby zapewnić scentralizowane możliwości logowania. Grafana została wykorzystana do stworzenia dashboardów, które pomogą monitorować samą platformę oraz działające na niej usługi. Zipkin zapewnił nam możliwości śledzenia (super ważne), jeśli chodzi o realne doświadczenia z architekturą mikrousług. Konfiguracją komponentów platformy zarządzają playbooki Ansible, a Terraform pozwala nam zautomatyzować procesy związane z zarządzaniem infrastrukturą.

Po przejściu audytu bezpieczeństwa i wdrożeniu na środowisku produkcyjnym, platforma została przekazana do dalszego rozwoju i utrzymania po stronie klienta. Nowe bloki platformy były wprowadzane w ramach kolejnych projektów z wykorzystaniem StarBoost. Są to m.in. takie rozwiązania jak framework do implementacji funkcjonalności front-office i back-office, silnik procesów oparty o Camundę, czy silnik reguł wykorzystujący Drools.

To, ogólnie rzecz biorąc, wprowadza Bank na ścieżkę ciągłego doskonalenia w zakresie budowania swoich możliwości, nie ograniczając się do wybranej technologii czy dostawcy. Suma wszystkich komponentów platformy daje IT odpowiedni zestaw narzędzi, które są niezbędne do elastycznego i zwinnego spełniania wymagań biznesowych Banku.

Technologie, z których korzystamy

Dzięki naszej szerokiej wiedzy, bogatemu doświadczeniu i 800 wysoko wykwalifikowanym inżynierom jesteśmy Twoim punktem kompleksowej obsługi dla wszystkich Twoich potrzeb informatycznych. Wybierając BlueSoft czerpiesz korzyści z najnowszych technologii dostosowanych do Twojego biznesu, dając Twojej firmie szansę na prześcignięcie konkurencji.

OpenShift
Ansible
Terraform
Gitlab
Jenkins
Kafka
Flink
Elastic
Fluentd
Zipkin
Prometheus
Grafana
KeyCloak
PostgreSQL
Redis

Rezultat

Dzięki wdrożeniu platformy StarBoost, Bank uzyskał techniczne możliwości przeprowadzenia programu cyfrowej transformacji. Natychmiast po wdrożeniu platformy, pierwszy zespół rozpoczął prace nad usługami biznesowymi, co pozwoliło na szybką weryfikację i potwierdzenie założeń i oczekiwań. Projekt wdrożenia nowej aplikacji mobilnej był pierwszym, w którym wykorzystano nowe technologie i nowy sposób tworzenia oprogramowania.

Wdrożenie narzędzi DevOps oraz zmiany dokonane w organizacji pracy i zespołów przyczyniły się do usprawnienia współpracy pomiędzy zespołami deweloperskimi a zespołem operacyjnym. Zmieniły się więc nie tylko technologie, ale przede wszystkim sama organizacja.

W ciągu roku od wdrożenia platformy, zespołom developerskim udało się zamknąć ponad 400 historii biznesowych, co przekłada się na ponad 20 mikroserwisów, działających w środowisku produkcyjnym. Bank przeprowadza średnio ponad 10 wdrożeń miesięcznie, co jest dowodem na to, że cel skrócenia czasu dotarcia na rynek został osiągnięty.

Jednocześnie Bank nie jest w żaden sposób uzależniony od wybranej technologii czy dostawcy, co potwierdza nasze uczciwe podejście do budowania długoterminowego partnerstwa z naszymi klientami.

Perspektywa klienta

Enkelejd Zotaj

Dyrektor Wykonawczy ds. IT, Raiffeisen Bank Croatia

Platforma StarBoost dostarczona przez BlueSoft stała się elementem, umożliwiającym przeprowadzenie cyfrowej transformacji. Umożliwiło to Bankowi zastosowanie nowoczesnych wzorców architektonicznych oraz uzyskanie optymalizacji kosztów działalności poprzez zastosowanie technologii open source. Projekt dostarczenia platformy trwał 3 miesiące i zaraz po jego zakończeniu rozpoczął się proces tworzenia i dostarczania usług biznesowych napisanych w architekturze mikroserwisów. Biorąc pod uwagę jakość dostarczanych rozwiązań, doświadczenie, wiedzę oraz sposób dzielenia się nią z naszymi pracownikami, uznajemy BlueSoft za kluczowego partnera w procesie cyfrowej transformacji.

Inne projekty

Raiffeisen Bank
Raiffeisen Polbank Wdrożenie aplikacji NFC HCE Mobilny portfel
Usługi bankowe i finansowe

Raiffeisen Polbank Wdrożenie aplikacji NFC HCE Mobilny portfel

BlueSoft opracowała i wdrożyła aplikację Mobilny Portfel, która umożliwia dokonywanie płatności telefonem komórkowym z wykorzystaniem technologii NFC HCE.
Trans.eu
Platforma integracyjna oparta na mikroserwisach dla trans.eu
Logistyka i transport

Platforma integracyjna oparta na mikroserwisach dla trans.eu

Skalowalna, oparta na mikroserwisach platforma integracyjna w środowisku chmury do obsługi dużej liczby żądań.
Raiffeisen Bank
Aplikacja NFC HCE Mobilny Portfel
Usługi bankowe i finansowe

Aplikacja NFC HCE Mobilny Portfel

BlueSoft opracowała i wdrożyła aplikację Mobilny Portfel, która umożliwia dokonywanie płatności telefonem komórkowym z wykorzystaniem technologii NFC HCE.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×