Należymy do Grupy Orange Polska

Raiffeisen Bank

Rozwiązanie kredytowe dla konsumentów Raiffeisen Bank Croatia

Obecnie wiele banków na świecie wprowadza nowe rozwiązania w trosce o doświadczenia klienta. Cyfrowa transformacja sektora bankowego jest powszechna i wynika z niezwykle wymagającego tempa nadążania za najbardziej wyrafinowanymi aplikacjami dostosowanymi do konkretnych potrzeb biznesowych. W tym wyścigu dużą rolę odgrywają rozwiązania kredytowe, a nowoczesne aplikacje umożliwiają klientom przejście przez proces kredytowy i uzyskanie pożądanej kwoty pieniędzy w ciągu zaledwie kilku minut. Chcielibyśmy przybliżyć Wam szczegółowo rozwiązanie, które zostało wdrożone w Chorwacji.

Rozwiązanie kredytowe dla konsumentów Raiffeisen Bank Croatia

Wyzwanie

Pierwszym i najważniejszym wyzwaniem projektu było zintegrowanie 12 systemów w jeden płynny proces biznesowy. Lista obejmowała zarówno systemy wewnętrzne i zewnętrzne Banku, jak i systemy dostawców zewnętrznych. Kolejnym z nich była presja czasu – identyfikacja i selekcja głównych funkcjonalności wymaganych do dostarczenia fazy MVP w ciągu zaledwie kilku miesięcy były kolejnymi wymagającymi działaniami.

Korzyści

 • Mediana TTY obniżona
 • Mediana TTC obniżona
 • Poprawa doświadczenia użytkownika (UX) zarówno dla klientów, jak i pracowników oddziału – zaprojektowano nowoczesne szablony dokumentów, a ergonomiczne UI dało użytkownikowi możliwość odebrania wniosku w tym samym miejscu, w którym go zostawił.
 • Reguły ryzyka – jeden silnik z regułami, które generują zautomatyzowaną decyzję zamiast zakodowanych na sztywno reguł w starej aplikacji.
 • Tworzenie katalogu produktów z podstawowymi cechami produktów – zarządzane przez kierownika produktu.
 • Satysfakcja pracowników wzrosła podczas procesu kredytowania.

Rozwiązanie

Kick-off projektu Lending połączony był z hackathonem, na którym odbyły się warsztaty odkrywcze. Zarówno eksperci Raiffeisen Bank Croatia, jak i BlueSoft musieli stanąć na wysokości zadania, by zrozumieć podstawowe wymagania i selektywnie dobrać kluczowe funkcje, dopasowane do architektury korporacyjnej.

Projekt prowadzony był w metodyce scrumowej, a BlueSoft zapewnił kompleksowy zespół programistów z dużą odpowiedzialnością za kształt produktu po stronie chorwackiej.

3 mikroserwisy dostarczone na platformie StarBoost zintegrowane z kilkunastoma systemami zewnętrznymi poprzez REST, SOAP i Kafkę tworzą mikrofrontendy, które sprawiają, że użytkownicy, tacy jak np. dyrektorzy oddziałów, risk managerowie, product managerowie czy wyższe kierownictwo, mają wrażenie, że istnieje tylko jedna aplikacja, niezależnie od tego, jaka rola jest przypisana do użytkownika.

Ponieważ model danych był kształtowany przez cały czas trwania projektu, zespół zdecydował się na zastosowanie hybrydowego podejścia do warstwy persystencji. Połączenie modelu relacyjnego z kolumnami typu JSON w PostgreSQL dało możliwość czerpania z obu rozwiązań tego, co najlepsze: oczekiwanej czytelności danych, zwiększenia szybkości rozwoju oraz zmniejszenia złożoności rozwiązania.

Pierwsza wersja procesu kredytowania obejmowała katalog produktów, silnik reguł, podstawową parametryzację, interfejsy i generowanie dokumentów. Wszystko to zostało opracowane przy użyciu stosu open source.

Power Virtual Agent
Power Automate
Power Apps
MS Teams
Alibaba Cloud
Azure Advanced Threat Protection
Microsoft Defender Advanced Threat Protection
Concourse
Azure Monitor
Azure Sentinel
single -spa
Scala
Spark
Ocena BlueSoft Azure Cloud dla ISV Partners
BroadLeaf
SAP na platformie Azure
Confluence
Jira
Rocket Chat
ionic
Bootstrap
django
AngularJS
React
Vue.js
Drupal
Liferay
Crownpeak
Jaeger
Zipkin
Jiver
RIS
MuleSoft
Informatica
Talend
Tibco
Pentaho
Debezium
Attunity
Camel
WSO2
IBM WebShpere
WebMethods
Oracle Service Bus
Storm
Pulsar
RabbitMQ
Kafka
Flink
Spark
Nifi
Amazon Kinesis
HDFS
Gluster
Google Persistent Disk
Azure Disk Storage
Amazon S3
Amazon Elastic Block Store
Nginx
HA Proxy
Envoy
Consul
Netflix OSS Zuul
Istio
Linkerd
Netflix OSS Eureka
ZooKeeper
Kerberos
AWS Lambda
Serverless
Azure Functions
Google Cloud Functions
UIPath
Automation Anywhere
blueprism
WorkFusion
Attlassian
Docker Swarm
Mesos
Amazon ECS
Kubernetes
Oracle E-business suite
Google Home
Amazon Alexa
Rasa
Solr
Lucene
AWS Rekognition
Microsoft Cognitive Services
AWS Lex
Open NLP
AppDynamics
Google Stack Driver
Azure Monitor
Amazon CloudWatch
Zabbix
Vites
Sentry
Nagios
Grafana
Prometheus
Flutter
Android
iOS
Scikit learn
Spark
Google Cloud Machine Learning
Amazon Machine Learning
Azure Machine Learning
Mahout
Simil
Logstash
Elastic
Fluentd
Amazon Elastic Kubernetes Service
Google Kubernetes Engine
Azure Kubernetes Service
OpenShift
Vault
OAuth2 Proxy
KeyCloak
Sqoop
SAP Hybris
Magento
PostgreSQL
Redis
Neo4J
SQL Server
Oracle
MongoDB
MySQL
IBM DB2
Cassandra
Hbase
Hadoop
Gerrit
TeamCity
Jenkins
Gitlab
Google Cloud Build
Azure Pipelines
AWS Code Pipeline
Nexus
JFrog Artifactory
Google Container Registry
Azure Registry
Amazon ECR
Drools
SAG Suite
Aperte Workflow
Appian
Camunda
jBPM
Activiti
Tableau
Power BI
Qlik
SAP Business Objects
Birt
Jasper Reports
Terraform
AWS Cloud Formation
Ansible
Vagrant
Docker
Docker compose
Agama API
Kong
Spotify Luigi
Python
Java 8
HortonWorks Data Platform
Apache Hive
Google Cloud Platform
Apache Hadoop
Azure
Amazon Web Services

Technologie

 • Java (Spring)
 • JS
 • Drools
 • Camunda
 • Kafka
 • PostgreSQL
 • Selenium

Rezultat

Po sześciu miesiącach pracy zespołowi Lending udało się dostarczyć wersję MVP zgodną z oczekiwaniami biznesowymi. Współczesny wygląd aplikacji z wieloma etapami procesu został z powodzeniem wdrożony w środowisku produkcyjnym, które stanowi proces dla pierwszego produktu kredytowego. Co więcej, aplikacja została bezproblemowo zintegrowana z obecnie używanymi aplikacjami front-office i back-office (hostowanymi na platformie StarBoost) oraz została wyposażona w funkcję internacjonalizacji – obsługiwane są języki chorwacki i angielski. Ponadto szczególną uwagę zwrócono na ergonomię użytkownika, stosując ten sam wzór UI dla wszystkich aplikacji StarBoost. Tego typu aplikacja jest świetną bazą dla przyszłego rozwiązania omnichannel, które może bezpośrednio wpłynąć na doświadczenie klienta w procesach kredytowych, a może nawet zmienić sposób, w jaki ludzie mogą uzyskać pożyczkę poprzez nowe, cyfrowe kanały!

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×