Należymy do Grupy Orange Polska

Canal+

Rozwiązanie Revenue Assurance dla Canal+

Canal+, lider na rynku telewizji premium, napotkał trudności z ochroną przychodów i wykrywaniem oszustw z powodu złożoności danych i niewystarczającej adekwatności istniejących systemów. We współpracy z BlueSoft, Canal+ rozpoczął ambitny projekt wdrożenia kompleksowego rozwiązania Revenue Assurance za pomocą Power BI, mającego na celu zwiększenie ochrony przychodów, poprawę dokładności danych i automatyzację procesów.

Rozwiązanie Revenue Assurance dla Canal+

Wyzywanie

CANAL+ Polska jest wiodącym producentem kanałów telewizyjnych segmentów premium i tematycznych. Grupa CANAL+ Polska obsługuje ponad 2,7 miliona klientów (dane na dzień 31 grudnia 2020) i jest drugim co do wielkości dostawcą płatnej telewizji w Polsce, z 20,4% udziałem w tradycyjnym rynku płatnej telewizji.

Głównym wyzwaniem naszego Klienta było zwiększenie efektywności monitorowania procesów obliczania opłat i wykrywania fraudów. Istniejący system nie był przystosowany do obsługi złożoności danych z wielu systemów produkcyjnych klientów, co skutkowało opóźnieniami w dostępności danych audytowych i potencjalnymi stratami przychodów.

Aby pokonać te przeszkody, Canal+ potrzebowało zaawansowanego narzędzia analitycznego i wizualizacyjnego, które mogłoby oferować wglądy w czasie rzeczywistym, automatyzować wykrywanie oszustw i usprawniać procesy operacyjne, podkreślając krytyczną potrzebę innowacyjnego rozwiązania technologicznego w celu ochrony i optymalizacji strumieni przychodów.

Rozwiązanie

Rozwiązanie problemów Canal+ zostało podzielone na warstwę biznesową i techniczną. 

Rozwiązania dla warstwy biznesowej:

 • Zbieranie danych z wielu systemów produkcyjnych klientów.
 • Implementacja zdefiniowanego zestawu kontroli opartych na danych ​z różnych źródeł (monitorowanie procesów i wykrywanie oszustw).​
 • Implementacja systemu alertów i powiadomień.
 • Budowanie trendów i obliczanie KPI dla poszczególnych parametrów.
 • Wizualizacja wyników na platformie Power BI w formie przejrzystych raportów.

Rozwiązania dla warstwy technicznej:

 • Backend oparty na rozwiązaniu chmurowym AWS.
 • Klaster EMR do realizacji logiki kontroli RA.
 • Power Apps do parametryzacji kontroli.
 • Power BI do prezentacji wyników kontroli.

Korzyści dla Klienta

Udostępnianie danych audytowych w ciągu kilku godzin znacznie skróciło czas pracy nad ich obsługą.

Znaczna poprawa wykrywania fraudów oraz niedokładności w obliczeniach opłat.

Technologie

Użyliśmy następujące technologie:

 • Backend zasilany przez rozwiązania chmurowe AWS.
 • Klaster EMR do wykonania logiki kontroli Revenue Assurance.
 • Power Apps do parametryzacji kontroli.
 • Power BI do prezentacji wyników kontroli.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×