Należymy do Grupy Orange Polska

ING

Silnik komunikacyjny dla ING Banku Śląskiego

Miliony wiadomości dziennie, jedno innowacyjne rozwiązanie – Communication Engine.

Silnik komunikacyjny dla ING Banku Śląskiego

Wyzwanie

ING jako jeden z największych banków w Polsce, podjął się wyzwania uporządkowania i ujednolicenia komunikacji operacyjnej z klientami za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji. Celem było stworzenie wspólnego mianownika w postaci jednolitej i wspólnej semantyki językowej jako zdarzenia biznesowego, określającego ostateczną komunikację wysyłaną do klienta.

Kluczowe znaczenie z biznesowego punktu widzenia, oprócz ujednolicenia komunikacji operacyjnej, miała możliwość dodawania treści marketingowych do komunikatów dotyczących wyżej wymienionych przetwarzanych zdarzeń. W związku z tym, że zadowolenie klienta jest dla nas priorytetem, do zadania podeszliśmy z pełną otwartością i zaangażowaniem.

Wnioski

Klucz 1

Klucz 1

Wdrożenie centralnego komponentu do zarządzania komunikacją operacyjną

Klucz 2

Klucz 2

Modułowa architektura rozwiązania, umożliwiająca ciągły rozwój aplikacji

Klucz 3

Klucz 3

Przetwarzanie milionów zdarzeń i komunikatów dziennie

Klucz 4

Klucz 4

Możliwość dynamicznego dopasowania treści komunikacji w zależności od klienta i kanału komunikacyjnego

Rozwiązanie

BlueSoft stworzył elastyczne i wydajne rozwiązanie oparte o bazę danych Kafka, które w trakcie dalszego rozwoju może być w szerokim zakresie i dowolnie dostosowywane o nowe funkcjonalności i kanały komunikacji. Ponieważ pracowaliśmy według bardzo napiętego harmonogramu, zespół BlueSoft zwracał szczególną uwagę na efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów. Zwinne podejście do realizacji poszczególnych funkcjonalności sprawiło, że poszczególne etapy projektu, dodające nowe kanały komunikacji i funkcjonalności, zostały zrealizowane terminowo i zgodnie ze specyfikacją klienta.

W trakcie realizacji projektu najważniejsza była sprawna i bezproblemowa współpraca pomiędzy BlueSoft a ING. Pomimo odległości pomiędzy zespołami i kluczowymi uczestnikami projektu, udało się nam udowodnić, że jesteśmy w stanie realizować rozwiązania na dużą skalę przy rozproszonym zespole.

Technologie, z których korzystamy

Dzięki naszej szerokiej wiedzy, bogatemu doświadczeniu i 800 wysoko wykwalifikowanym inżynierom jesteśmy Twoim punktem kompleksowej obsługi dla wszystkich Twoich potrzeb informatycznych. Wybierając BlueSoft czerpiesz korzyści z najnowszych technologii dostosowanych do Twojego biznesu, dając Twojej firmie szansę na prześcignięcie konkurencji.

Rezultat

O sukcesie projektu Communication Engine (CE) zadecydowało przygotowanie rozwiązania technologicznego opartego na innowacyjnym stosie technologicznym. Opracowanie jednolitego zdarzenia, semantyki języka i jego obsługi dla całego ekosystemu zaowocowało już podczas testów UAT, które potwierdziły, że produkt jest wolny od krytycznych błędów funkcjonalnych.

Obecnie CE jest centralnym silnikiem, przetwarzającym otrzymywane zdarzenia, na podstawie których generuje operacyjną komunikację z klientami poprzez dedykowane kanały komunikacyjne.
Wdrożenie rozwiązania CE nie tylko zoptymalizowało koszty i usprawniło proces po stronie klienta, ale także, w odróżnieniu od swojego poprzednika, stało się centralnie sterowane.

Perspektywa klienta

Tomasz Wróbel

Dyrektor Departamentu Aplikacji Centralnych w ING Bank Śląski

BlueSoft, jako jeden ze strategicznych dostawców ING Banku Śląskiego, zbudował dla nas innowacyjny system, wspierający komunikację operacyjną i marketingową multi-channel z naszymi klientami. Przejmując pełną odpowiedzialność za projekt, BlueSoft wykazała się rzetelnością i doskonałą jakością dostarczanych produktów na każdym etapie projektu.

Inne projekty

Raiffeisen Bank International
API Management & Governance dla Raiffeisen Bank International AG
Usługi bankowe i finansowe

API Management & Governance dla Raiffeisen Bank International AG

Wizją Raiffeisen Bank International jest propagowanie kultury wewnętrznej otwartości za pośrednictwem interfejsów API, aby zapewnić najwyższą jakość doświadczeń klienta, możliwość ponownego wykorzystania i innowacji. BlueSoft wspólnie z RBI ustalił praktyki zarządzania API, standardy techniczne i zbudował platformę do zarządzania opartą na KONG API Gateway. Nasz zespół zaprojektował interfejsy API dla kluczowych domen branży bankowej wdrożonych przez spółki znajdujące się w grupie Raiffeisen Bank International Group.
Raiffeisen Bank
Rozwiązanie kredytowe dla konsumentów Raiffeisen Bank Croatia
Usługi bankowe i finansowe

Rozwiązanie kredytowe dla konsumentów Raiffeisen Bank Croatia

Obecnie wiele banków na świecie wprowadza nowe rozwiązania w trosce o doświadczenia klienta. Cyfrowa transformacja sektora bankowego jest powszechna i wynika z niezwykle wymagającego tempa nadążania za najbardziej wyrafinowanymi aplikacjami dostosowanymi do konkretnych potrzeb biznesowych. W tym wyścigu dużą rolę odgrywają rozwiązania pożyczkowe, a nowoczesne aplikacje umożliwiają klientom przejście przez proces pożyczkowy i uzyskanie pożądanej kwoty pieniędzy w ciągu zaledwie kilku minut. Aby przybliżyć spojrzenie, zobaczmy, jak to zostało zrobione w Chorwacji w sposób bardziej szczegółowy.
Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank Hrvatska przekształca swoją architekturę danych w kierunku podejścia Data-Driven
Usługi bankowe i finansowe

Raiffeisen Bank Hrvatska przekształca swoją architekturę danych w kierunku podejścia Data-Driven

Zmniejszony wpływ zmian wprowadzonych w systemach źródłowych na konsumentów danych Automatycznie generowany kod ETL ogranicza czynnik błędu ludzkiego w przepływach danych Agregacja kilku źródeł danych tworzy jedno źródło prawdy dla konsumentów danych

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×