Należymy do Grupy Orange Polska

Zoetis

Szyna usług korporacyjnych dla Zoetis

Ponad 100 aplikacji korzysta z korporacyjnej szyny usług zbudowanej przez BlueSoft.

Szyna usług korporacyjnych dla Zoetis

Wyzwanie

Zgodnie z pierwotnymi wymaganiami przedstawionymi przez klienta, zadaniem BlueSoft było stworzenie bardziej efektywnych sposobów komunikacji pomiędzy istniejącymi systemami. Transformacja miała polegać na minimalnych zmianach w istniejących systemach oraz na maksymalizacji korzyści biznesowych i budżetowych.
Ze względu na skalę działalności firmy Zoetis – lidera w dziedzinie opieki zdrowotnej nad zwierzętami na ponad 100 rynkach – konieczne było przeskalowanie każdego aspektu projektu pod względem:

– różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami i możliwa standaryzacja, zarówno w zakresie operacyjnym, jak i architektury IT

– działanie w środowisku wielokulturowym i w większości stref czasowych
– dostosowanie środków komunikacji do zakresu odpowiedzialności pracowników klienta przydzielonych do projektu

Kolejnym elementem, wynikającym ze złożoności projektu, była liczba systemów wykorzystywanych zarówno w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz liczba modeli utrzymania, często opartych o dostawców z całego świata.

Wnioski

Klucz 1

Klucz 1

obniżenie kosztów integracji kolejnych systemów o około 50%

Klucz 2

Klucz 2

zmniejszenie nakładu pracy zespołu utrzymania ruchu o około 25%

Klucz 3

Klucz 3

wdrożenie warstwy integracyjnej przekłada się na wskaźnik rekonfiguracji 60%

Klucz 4

Klucz 4

wprowadzenie spójnych procesów obsługi wniosków o zarządzanie danymi (SPOC, single point of contact czyli pojedynczy punkt kontaktu dla całej organizacji)

Rozwiązanie

Proces rozpoczął się od dekompozycji zadania, zrozumienia potrzeb biznesowych naszego klienta i ustalenia priorytetów.

Zdefiniowane założenia fazy transformacji obejmowały:

– standaryzację procesu produkcyjnego (zarządzanie)
– stworzenie jasnych założeń dla komunikacji między systemami (wytyczne)
– stworzenie ogólnodostępnego repozytorium wiedzy zawierającego informacje o istniejącej architekturze i planowanych zmianach z wykorzystaniem podejścia fazowego (repozytorium integracyjne)
– wdrażanie narzędzi odpowiedzialnych za automatyzację i monitorowanie rozwoju (ciągła integracja).

Biorąc pod uwagę fakt, że harmonogram był bardzo napięty, a środowisko pracy mocno rozproszone (planowane objęcie ponad 50 rynków), kolejnym wyzwaniem było odpowiednie skalowanie zespołu i planowanie zadań.

Dzięki ścisłej współpracy analityków biznesowych i architektów pracujących nad stworzeniem strategii integracyjnej z uwzględnieniem najlepszych praktyk i wzorców projektowych, udało nam się terminowo stworzyć wytyczne dotyczące fazowania projektu i rozpocząć prace rozwojowe (strategia integracji przedsiębiorstwa).

Naszym celem było jak najszybsze zobaczenie pierwszych efektów, widocznych po stronie biznesowej oraz wdrożenie procesów, pozwalających na iterację w działach technicznych klientów.

Technologie, z których korzystamy

Dzięki naszej szerokiej wiedzy, bogatemu doświadczeniu i 800 wysoko wykwalifikowanym inżynierom jesteśmy Twoim punktem kompleksowej obsługi dla wszystkich Twoich potrzeb informatycznych. Wybierając BlueSoft czerpiesz korzyści z najnowszych technologii dostosowanych do Twojego biznesu, dając Twojej firmie szansę na prześcignięcie konkurencji.

Rezultat

Stworzenie wspólnego słownika pojęć do swobodnego stosowania przez stronę biznesową i techniczną oraz odpowiednie wsparcie sprzętowe umożliwiło zakończenie etapu budowy docelowego procesu produkcyjnego, określenie niezbędnych produktów w ramach każdego projektu i rozpoczęcie wdrożenia w ciągu zaledwie trzech miesięcy.
W ciągu 9 miesięcy intensywnej współpracy z klientem udało nam się zmienić postrzeganie potrzeb integracyjnych na poziomie zarządu i uruchomić produkcję pierwszej grupy interfejsów na rynek amerykański – największy pod względem sprzedaży detalicznej.

Kolejne 20 miesięcy to 7 równoległych projektów, rozszerzających globalne standardy integracji oraz wdrażających niezbędne wymagania regionalne i lokalne. W tym czasie dostarczono ponad 600 interfejsów. Działały one na ponad 50 rynkach, integrując ponad 100 aplikacji. Poprzez proces standaryzacji, wsparty wdrożeniem warstwy integracyjnej, osiągnęliśmy współczynnik rekonfiguracji na poziomie 60%.

Na podstawie naszych obserwacji i opinii osób odpowiedzialnych po stronie klienta, architektura rozwiązania spełnia światowe standardy wzorców integracyjnych, zapewnia znaczącą poprawę jakości oraz standaryzuje podejście do zarządzania i przetwarzania danych.

Biorąc pod uwagę działania operacyjne, terminowe dostarczanie informacji z systemów źródłowych oraz zapewnienie spójności pomiędzy systemami, wdrożenie warstwy integracyjnej przełożyło się na wymierne korzyści poprzez zmniejszenie obciążenia zespołów utrzymania ruchu oraz pracowników terenowych.

Opracowany proces produkcyjny pozwolił na realizację programu w założonym terminie, a wysoki wskaźnik wielokrotnego użycia umożliwił optymalizację pracochłonności i kosztów realizacji.

Po wdrożeniu poszczególnych etapów, platforma została przekazana do dedykowanego zespołu utrzymania ze strony BlueSoft.

  • 50+ krajów
  • Nad projektem pracowało 25 osób
  • 100+ instancji aplikacji
  • 600+interfejsów

Stanowisko klienta

David Vazquez

Starszy Dyrektor ds. Technologii Biznesowych w Zoetis

Jakość usług BlueSoft, elastyczność i doświadczenie w dostarczaniu wartościowych rozwiązań dużym międzynarodowym klientom przyczyniły się do jej rosnącego sukcesu. (…)
Biorąc pod uwagę sukces, jaki osiągnąłem z BlueSoft na przestrzeni lat, gorąco zachęcam starszych liderów IT do rozważenia jej jako strategicznego partnera.

Inne projekty

Spirax Sarco
Platforma integracyjna dla Spirax Sarco

Platforma integracyjna dla Spirax Sarco

Spirax Sarco Engineering jest znaczącą i odnoszącą sukcesy wiodącą siłą w przemyśle wytwórczym. Swój nieustający sukces firma zawdzięcza po części globalnemu zasięgowi; w ramach działalności Steam Engineering Business posiada 74 spółki operacyjne w 62 krajach na całym świecie. Podczas gdy to strategiczne podejście może stanowić podstawę zdolności do prowadzenia silnej i zwycięskiej formuły na rynku, może ono kosztować codzienne zarządzanie operacyjne i utrzymanie systemów, które wspierają te ramy.
British Council
Adopcja chmury General Design dla globalnej organizacji
Sektor publiczny

Adopcja chmury General Design dla globalnej organizacji

Adopcja chmury nie jest łatwym zadaniem. Wymaga dobrze przemyślanej strategii, jasnych celów i odpowiednich wskazówek referencyjnych. Wszystkie zespoły począwszy od biznesu, poprzez bezpieczeństwo, operacje, aż po programistów i architektów muszą pracować według standardowych zasad i w celu osiągnięcia wspólnych celów. Dla British Council przygotowaliśmy dokument General Design, który pomógł całej organizacji w konsekwentnej transformacji IT w kierunku nowoczesnych rozwiązań opartych na chmurze.
Idea Bank
Idea Cloud – bankowość w chmurze
Usługi bankowe i finansowe

Idea Cloud – bankowość w chmurze

BlueSoft zaprojektował i wdrożył innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla Idea Bank SA. Zapewnia ono wykorzystanie funkcjonalności i przekazywanie komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi, stanowiącymi pierwszy w Polsce system bankowości w chmurze - "Idea Cloud".

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×