Należymy do Grupy Orange Polska

Testowanie możliwości wielochmurowych dla międzynarodowej firmy finansowej

Celem projektu była weryfikacja możliwości Google Anthos w zakresie scentralizowanego zarządzania klastrami Kubernetes; usługi aplikacyjne uruchamiane w kontenerach z wykorzystaniem platformy Kubernetes w środowisku wielochmurowym.

Testowanie możliwości wielochmurowych dla międzynarodowej firmy finansowej

Wyzwanie

Zadaniem naszego zespołu było dostarczenie projektu w formie Proof of Concept.

Google Anthos jest obecnie we wczesnej fazie rozwoju beta. Niektóre z weryfikowanych rozwiązań są w tej chwili dostępne tylko dla klastrów opartych na Google Cloud Platform lub klastrów Anthos opartych na rozwiązaniach chmurowych AWS lub VMware.

Gdyby uzyskanie kompleksowego rozwiązania z Google Anthos okazało się niemożliwe, zespół dostarczy integrację z zewnętrznymi narzędziami oferującymi tak specyficzne rozwiązania. Przykładem tego jest Datadog do monitorowania i alarmowania o nieprawidłowościach.

Aby lepiej zrozumieć metodologię działania danej funkcji, nasz zespół przeprowadził inżynierię wsteczną procesu i zaimplementował go w środowisku testowym.

 

Rozwiązanie

Zaprezentowaliśmy rezultat naszej pracy jako działające środowisko testowe zarządzane przez platformę Google Anthos w sposób, który spełnił wymagania klienta.

Nasz zespół przygotował również dodatkową dokumentację projektową w formie opisowej, podsumowującą w jakim stopniu rozwiązania oferowane przez Google Anthos spełniały każde z tych wymagań.

Zakres projektu polegał na wykorzystaniu Google Anthos do zarządzania:

Klastry wykorzystujące dystrybucje Kubernetes opracowane przez Google:

 • Klastry Google Cloud Platform
 • Klastry Anthos w AWS
 • Klastry Anthos na VMware on-premise


Natywne dystrybucje Kubernetes oferowane przez zewnętrznych dostawców chmury:

 • Elastic Kubernetes Service (AWS)
 • Azure Kubernetes Service (Microsoft Azure)
 • Container Service for Kubernetes (Alibaba Cloud)

Ponadto, zakres projektu obejmował również weryfikację zgodności Google Anthos z wymogami regulacyjnymi takimi jak CIS, NIST i SOX.

Nasz zespół sprawdza również możliwości wykorzystania platformy do scentralizowanej konfiguracji następujących aspektów:

 • sieć (w tym zarządzanie adresami IP i DNS, Firewall, Load Balancer),
 • bezpieczeństwa (m.in. dostęp RBAC, skanowanie obrazów i kontenerów Docker, stosowanie polityk Open Policy Agent, Kubernetes Secrets, certyfikaty SSL),
 • monitoring (m.in. stan klastrów i aplikacji, ruch przychodzący i wychodzący, ostrzeganie o nieprawidłowościach),
 • instalacji aplikacji biznesowych z wykorzystaniem narzędzi CI/CD.

Nasz zespół przygotował infrastrukturę środowiska testowego z wykorzystaniem Terraform, wspierając koncepcję Infrastructure as Code (IaC). Po pomyślnym zarejestrowaniu klastrów w Google Anthos instalacja aplikacji biznesowych została przeprowadzona w sposób zautomatyzowany przy użyciu Anthos Config Management.

Uruchomione aplikacje stworzone w architekturze mikroserwisów zostały osadzone w klastrach z wykorzystaniem infrastruktury „service mesh” wspieranej przez platformę z dedykowanym komponentem Anthos Service Mesh opartym na rozwiązaniu Istio. Integracja klastrów i aplikacji z narzędziami firm trzecich została przeprowadzona na poziomie Kubernetes z wykorzystaniem koncepcji „node agent” i „sidecar”.

Technologie, z których korzystamy

 • Docker
 • Kubernetes
 • Google Anthos + Anthos components: Anthos Service Mesh and Anthos Config Management
 • Service Mesh with Istio
 • GCP, AWS, Azure, Alibaba Cloud z natywnymi usługami Kubernetes (GKE, EKS, AKS, ACK) Klastry Anthos na AWS i VMWare on-prem
 • Terraform
 • Datadog
 • Jenkins

Rozwiązanie w liczbach

 • Integracja Google Anthos z 5 usługami chmurowymi (Google, AWS, Azure, Alibaba i VMWare on-prem)
 • Zarządzanie 5 klastrami Kubernetes z poziomu Anthos
 • Uruchomienie 3 aplikacji demonstracyjnych

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×