Należymy do Grupy Orange Polska

ING

Wdrożenie inteligentnego zarządzania API w ING Bank Śląski z Agama API

Zgodnie z dyrektywą o usługach płatniczych 2 (PSD2) banki muszą udostępnić ustandaryzowane API, aby umożliwić stronom trzecim (TPP) weryfikację informacji o rachunku (AIS), dostępnych środkach (CAF) oraz zleceniach płatniczych (PIS). Wychodząc naprzeciw powyższym założeniom, w ING Banku Śląskim wdrożono rozwiązanie, wykorzystujące produkt do zarządzania API firmy BlueSoft – Agama API.

Wdrożenie inteligentnego zarządzania API w ING Bank Śląski z Agama API

Wyzwanie

14 września 2019 r. weszła w życie aktualizacja unijnej dyrektywy PSD2. Wprowadziła ona istotne regulacje dla rynku usług płatniczych, a tym samym dla działalności m.in. banków, instytucji płatniczych i innych niebankowych dostawców usług płatniczych.

Wprowadzenie tych niezbędnych zmian wiązało się z opracowaniem odpowiednich protokołów operacyjnych i zmianą sposobu działania klienta. Włączenie nowych rozwiązań w dotychczasowe struktury bankowe pozwoliło na dostosowanie systemu do dalszego rozwoju i kompatybilności z mikroserwisami. Przy wprowadzaniu tych zmian ważne było zachowanie terminów określonych w dyrektywie oraz zapewnienie stabilności rozwiązania.

BlueSoft rozpoczął wdrażanie platformy Agama API na początku 2019 roku od implementacji środowiska Sandbox dostępnego na platformie AWS. Dzięki środowisku Sandbox podmioty TPP mogły z wyprzedzeniem przygotować swoje oprogramowanie przed integracją ze środowiskiem produkcyjnym.

Główne korzyści

  • Dostosowanie środowiska Banku do standardów dyrektywy PSD2 poprzez wdrożenie wystandaryzowanych interfejsów API.
  • Elastyczność w realizacji wymagań biznesowych dzięki zastosowaniu rozwiązań BlueSoft u podstaw projektu.
  • Płynne włączenie w procesy Banku i wprowadzenie odpowiedniej wizualizacji zgodnej z CI Banku, dzięki pełnej kontroli nad kodem oprogramowania.
  • Otwartość na zmiany i dostosowania wymagane przez Bank, w tym „szytą na miarę” architekturę hybrydową.

Rozwiązanie

BlueSoft zaproponował wykorzystanie autorskiego rozwiązania – Agama API, platformy API Management, która umożliwia kompleksowe zarządzanie usługami. Oferuje on wysoki poziom bezpieczeństwa komunikacji, co jest niezwykle ważne dla branży usług finansowych.

Platforma oparta jest na języku Java. Pozwala to na wykorzystanie minimalnej różnorodności technologii. Modułowość rozwiązania umożliwia dostosowanie go do istniejących systemów klienta i optymalizację całkowitego kosztu produkcji.

Rezultat

Elastyczne rozwiązanie Agama API pozwoliło na dostosowanie procesów banku do wymogów dyrektywy PSD2. Modułowa i elastyczna struktura platformy pozwoliła na łatwe dostosowanie ostatecznej wersji do wymagań klienta, wykraczających poza te opisane w dyrektywie.
Zastosowanie zwinnego podejścia do realizacji projektu zaowocowało sprawnym przebiegiem prac rozwojowych zarówno po stronie BlueSoft, jak i klienta. Zespół utrzymał również stabilną wersję testową z pierwszej iteracji.

Współpraca pomiędzy przedstawicielami ING Banku Śląskiego a kluczowymi pracownikami BlueSoft zaowocowała skutecznym wdrożeniem dopasowanych rozwiązań w wyznaczonym terminie. Rzetelność i terminowość pracy BlueSoft zaowocowała nawiązaniem długofalowej współpracy.

 

Centra kompetencyjne, które uczestniczyły w projekcie

  • Integracja systemów – swobodny przepływ danych pomiędzy systemami
  • Rozwiązania w chmurze – od infrastruktury w chmurze do oprogramowania jako usługi

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×