Należymy do Grupy Orange Polska

Budimex

Wdrożenie klastra ESB w oparciu o rozwiązania WSO2

BlueSoft zaprojektowała i wdrożyła rozwiązanie separacji usług w architekturze HA dla WSO2 ESB.

Wdrożenie klastra ESB w oparciu o rozwiązania WSO2

Wyzwanie

Wraz z rozwojem platformy i wynikającą z tego potrzebą skrócenia rosnącego czasu dostępu do danych, Budimex zdecydował się na rozbudowę platformy o dodatkowy węzeł oparty na rozwiązaniach WSO2.
Podczas przeprowadzania aktualizacji technicznych środowiska w celu zapewnienia wysokiej dostępności i skalowalności platformy, konieczne było zachowanie ciągłości biznesowej w całej organizacji.

Dodatkowym wyzwaniem była konieczność koordynowania prac w rozproszonym geograficznie środowisku, przy ograniczonych możliwościach testowania stabilności całego rozwiązania.

Wnioski

Klucz 1

Klucz 1

Wysoka dostępność platformy integracyjnej dzięki infrastrukturze HA

Klucz 2

Klucz 2

Zwiększenie skalowalności i bezpieczeństwa usług poprzez uruchomienie dodatkowego węzła w innym kraju

Klucz 3

Klucz 3

Skrócenie czasu wykonywania operacji biznesowych

Rozwiązanie

Rozbudowana przez BlueSoft platforma integracyjna została zbudowana w infrastrukturze HA opartej o klastry z wdrożeniem i konfiguracją usług na WSO2 ESB/DSS.

Oprócz istniejącego już w Polsce węzła, uruchomiony został kolejny w Hiszpanii, a ruch został podzielony za pomocą load-balancer, które również pracują w osobnych dedykowanych klastrach, zgodnie z duchem HA.

Technologie, z których korzystamy

Dzięki naszej szerokiej wiedzy, bogatemu doświadczeniu i 800 wysoko wykwalifikowanym inżynierom jesteśmy Twoim punktem kompleksowej obsługi dla wszystkich Twoich potrzeb informatycznych. Wybierając BlueSoft czerpiesz korzyści z najnowszych technologii dostosowanych do Twojego biznesu, dając Twojej firmie szansę na prześcignięcie konkurencji.

Rezultat

Zaproponowane rozwiązanie znacznie skróciło czas dostępu do danych oraz wprowadziło mechanizmy, które zapewnią skalowalność przy dalszej rozbudowie. Zapewniona została również najwyższa możliwa dostępność środowiska w przypadku awarii któregokolwiek z węzłów.

  • 30+ usług na platformie
  • 90+% redukcja czasu dostępu do danych

Perspektywa klienta

Tomasz Stańczyk

Kierownik Zespołu Projektowania Usług IT w Budimex

Wsparcie konsultantów BlueSoft w zapewnieniu stabilności i skalowalności platformy integracyjnej było niezbędne w kontekście budowania zaufania do szyny integracyjnej jako centralnego elementu architektury IT.

Inne projekty

Idea Bank
Idea Cloud – bankowość w chmurze
Usługi bankowe i finansowe

Idea Cloud – bankowość w chmurze

BlueSoft zaprojektował i wdrożył innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla Idea Bank SA. Zapewnia ono wykorzystanie funkcjonalności i przekazywanie komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi, stanowiącymi pierwszy w Polsce system bankowości w chmurze - "Idea Cloud".
Zoetis
Szyna usług korporacyjnych dla Zoetis
Life Science

Szyna usług korporacyjnych dla Zoetis

Ponad 100 aplikacji korzysta z korporacyjnej szyny usług zbudowanej przez BlueSoft.


Wdrożenie SAP Hybris w Telco
Telekomunikacja

Wdrożenie SAP Hybris w Telco

BlueSoft pomogła jednemu z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych w przeprowadzeniu cyfrowej transformacji.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×