Należymy do Grupy Orange Polska

ING

Wdrożenie nowej platformy przetwarzania strumieniowego w ING Banku Śląskim

BlueSoft wsparła ING Bank Śląski we wdrożeniu nowej platformy do przetwarzania i analizy danych w czasie rzeczywistym.

Wdrożenie nowej platformy przetwarzania strumieniowego w ING Banku Śląskim

Wyzwanie

W wyniku interakcji z klientami w systemach informatycznych Grupy ING nieustannie generowane są miliony zdarzeń. Każda transakcja, wypłata pieniędzy z bankomatu czy zmiana ustawień na stronie banku to zdarzenia, które muszą być poprawnie obsłużone i propagowane w systemach banku. Jednocześnie należy je analizować i wyciągać z nich wnioski dla biznesu.

Aby w pełni wykorzystać te możliwości, ING zobowiązało się do zbudowania systemu opartego na innowacyjnej technologicznie platformie, która spełni nawet najbardziej rygorystyczne wymagania stawiane nowoczesnemu systemowi przetwarzania strumieniowego.

Główne korzyści

Korzyść 1

Korzyść 1

Wysoka skalowalność rozwiązania, umożliwiająca bezproblemowe dostosowanie do istniejących i przyszłych potrzeb

Korzyść 2

Korzyść 2

Wysoka dostępność systemu

Korzyść 3

Korzyść 3

Możliwość wdrożenia skomplikowanego przetwarzania i złożonej analityki, np. do wykrywania określonych wzorców zdarzeń w celu identyfikacji oszustw

Rozwiązanie

Aby osiągnąć ten cel, wybrano Apache Flink. Stał się on podstawą globalnego systemu, którego celem było ujednolicenie lokalnych wdrożeń w ramach Grupy ING. Umiejętności BlueSoft w tym zakresie wsparły ING Bank Śląski w wykorzystaniu potencjału platformy.

Stworzony został klaster full-HA, gwarantujący niezależność systemu od awarii któregokolwiek z elementów. Zastosowane zostały najlepsze praktyki bezpieczeństwa, spełniające wysokie wymagania stawiane bankowi w zakresie ochrony danych klientów.

Wysoka skalowalność rozwiązania umożliwia obsługę nowych przypadków biznesowych, wymagających znacznie większych przepustowości.

Rezultat

Przykładowe wdrożenie ram referencyjnych zostało zaimplementowane w ING Banku Śląskim. System ten znacznie poprawił niezawodność, bezpieczeństwo i szybkość przetwarzania danych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii bank może analizować i reagować na wszystkie zdarzenia dotyczące klientów natychmiast, w ciągu milisekund.

Perspektywa klienta

Ariel Zgórski

Kierownik Programu w Architekturze TouchPoint Kontekst Klienta i Powiadomienia w ING Bank Śląski

Wsparcie BlueSoft pomogło bankowi w zbudowaniu wydajnego i stabilnego rozwiązania, co przełożyło się na lepszą obsługę klientów w banku.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×