Należymy do Grupy Orange Polska

Wdrożenie SAP Hybris w Telco

BlueSoft pomogła jednemu z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych w przeprowadzeniu cyfrowej transformacji.

Wdrożenie SAP Hybris w Telco

Wyzwanie

Jeden z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych (zarówno w zakresie telefonii stacjonarnej, jak i Internetu mobilnego/ stacjonarnego) stanął przed wyzwaniem wykorzystania przewagi konkurencyjnej w sprzedaży usług konwergentnych na trudnym rynku telekomunikacyjnym. Jednocześnie postawił sobie za cel obniżenie kosztów rozwoju i utrzymania systemów IT, przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości i łatwości sprzedaży.

Celem projektu było stworzenie spójnego rozwiązania e-commerce dla kilkudziesięciu milionów klientów w oparciu o jedną platformę. Jedna wspólna płaszczyzna dla klientów, przedstawicieli handlowych i konsultantów, gdzie zarządzanie produktem w każdym kanale sprzedaży powinno być proste, spójne i przejrzyste. Dodatkowym wyzwaniem było to, że dotychczasowe systemy operatora nie obsługiwały w prosty sposób łączenia ofert pomiędzy fabrykami telefonii stacjonarnej i komórkowej w celu połączenia korzyści z tworzeniem efektu synergii dla klientów. Kolejnym problemem było kilkadziesiąt niespójnych systemów, realizujących funkcje sprzedaży i obsługi klienta w zależności od kanału sprzedaży.

Wnioski

Klucz 1

Klucz 1

10% redukcja kosztów utrzymania systemów IT i 20% redukcja kosztów rozwoju rocznie

Klucz 2

Klucz 2

Unowocześnienie platformy o możliwość przeglądania profili klientów w widoku 360 stopni

Klucz 3

Klucz 3

Zapewnienie spójności treści, dotyczących produktów we wszystkich kanałach sprzedaży

Klucz 4

Klucz 4

Zapewnienie klientom pełnego procesu samoopieki

Klucz 5

Klucz 5

20 % redukcja kosztów rozwoju systemów IT

Klucz 6

Klucz 6

10% redukcja kosztów utrzymania systemów IT

Rozwiązanie

Do realizacji tego celu wybrano platformę SAP Hybris wraz z dedykowanym modułem Telco. Platforma uznawana jest za lidera rynku w zakresie rozwiązań multi-channel. Wykorzystanie gotowych do użycia, out-of-the-box funkcjonalności pozwoliło na szybkie uruchomienie platformy w celu przeprowadzenia testów.
Przemodelowanie procesów operacyjnych telekomu za pomocą BlueSoft, spowodowane wdrożeniem rozwiązania Hybris – spełniającego światowe standardy e-commerce, znacznie je uprościło i zwiększyło ich przejrzystość.
Cały projekt został podzielony na etapy, w których poszczególne elementy mogą być rozwijane przez innego dostawcę lub samego klienta. Projekt był prowadzony na bieżąco z innymi dostawcami, działami IT i biznesowymi – wszyscy zaangażowani w końcowy sukces.
Ścisła współpraca w ramach BlueSoft oraz wymiana wiedzy pomiędzy zespołami developerskimi a zespołami utrzymania klienta pozwoliła na wdrożenie metodologii DevOps w zakresie utrzymania platformy. Przełożyło się to na większą liczbę wdrożeń nowych wersji aplikacji, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia awarii.

Wybrane rozwiązanie SAP Hybris łączy w sobie szereg funkcjonalności, które umożliwiły łatwe zarządzanie informacjami o klientach oraz bogatą (widok 360 stopni) prezentację profilu klienta w każdym kanale sprzedaży. Jednocześnie zachowano możliwość personalizowania ofert, tworzenia ofert zbieżnych, promowania i szerokiego wspierania sprzedaży. Rozwiązanie oparte na SAP Hybris dało możliwość obsługi sprzedaży wielokanałowej za pomocą jednego wspólnego narzędzia wykorzystywanego przez klientów, przedstawicieli handlowych i konsultantów, co przekłada się na niższe koszty obsługi i rozwoju systemu. Zintegrowana platforma pozwala na połączenie wszystkich informacji o preferencjach klientów w jedną, spójną bazę danych, co pozwala na zwiększenie sprzedaży.
Jednym z sukcesów projektu było połączenie monolitycznej platformy SAP Hybris z architekturą mikrousługową – niezależnie od wbudowanych usług, zgodnie z zasadą pojedynczej odpowiedzialności. Zastosowanie mikroserwisów pozwala na tworzenie usług napisanych w różnych językach programowania i wykorzystujących wiele technologii. Mikroserwisy są całkowicie niezależne, co zwiększa stabilność i skalowalność rozwiązania. Takie podejście umożliwia:

 • zmniejszenie wpływu na inne komponenty w przypadku wprowadzania zmian funkcjonalnych,
 • samodzielne opracowywanie i wdrażanie zmian w funkcjonalnościach mikroserwisów,
 • skalowanie konkretnego modułu bez konieczności skalowania całej platformy.

Technologie, z których korzystamy

Dzięki naszej szerokiej wiedzy, bogatemu doświadczeniu i 800 wysoko wykwalifikowanym inżynierom jesteśmy Twoim punktem kompleksowej obsługi dla wszystkich Twoich potrzeb informatycznych. Wybierając BlueSoft czerpiesz korzyści z najnowszych technologii dostosowanych do Twojego biznesu, dając Twojej firmie szansę na prześcignięcie konkurencji.

Rezultat

 • Krótki czas wprowadzenia na rynek platformy testowej (3 miesiące).
 • 10% redukcja kosztów utrzymania systemów IT i 20% redukcja kosztów rozwoju rocznie – docelowo kilkadziesiąt obecnych systemów zostanie zastąpionych rozwiązaniem opartym o SAP Hybris.
 • Wykorzystanie platformy SAP Hybris umożliwiło objęcie całości zawiłości architektonicznych telekomu.
 • Sprawne wydawanie nowych wersji dzięki wykorzystaniu metodologii DevOps.
 • Integracja, po stronie BlueSoft, odrębnych katalogów produktowych i połączenie ich w jeden dedykowany katalog Hybris. Prosta synchronizacja wszystkich kanałów i rynków aktualnie obsługiwanych przez telekom.
 • BlueSoft stworzyła kompleksowy multikoszyk, który umożliwia sprzedaż produktów z różnych działów.
 • BlueSoft uczestniczyła również w integracji rekomendacji produktowych w celu ułatwienia klientom wyboru produktu, zbierając jednocześnie informacje na temat zachowań klientów.
 • Unowocześnienie platformy o możliwość przeglądania profili klientów w widoku 360 stopni.
 • Udostępnienie platformy dla partnerów biznesowych, łatwa integracja z systemami partnerów.
 • Zapewnienie spójności treści, dotyczących produktów, we wszystkich kanałach sprzedaży
 • Wykorzystanie zaawansowanego modułu promocji do zwiększenia sprzedaży.
 • Zapewnienie klientom pełnego procesu samoopieki.
 • BlueSoft uczestniczyła również w zarządzaniu zamówieniami oraz w tworzeniu zaawansowanego mechanizmu obsługi zamówień.
 • BlueSoft przygotowała również rozwiązania w zakresie przechwytywania zamówień, multikoszyka i realizacji zamówień, które umożliwiają łączenie ofert na kilka produktów z różnych fabryk, np. ubezpieczenia, energia – zwiększając atrakcyjność dzięki sprzedaży krzyżowej produktu.
 • Możliwość obsługi kilku marek / operatorów MVNO na jednej platformie.

Inne projekty

Idea Bank
Idea Cloud – bankowość w chmurze
Usługi bankowe i finansowe

Idea Cloud – bankowość w chmurze

BlueSoft zaprojektował i wdrożył innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla Idea Bank SA. Zapewnia ono wykorzystanie funkcjonalności i przekazywanie komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi, stanowiącymi pierwszy w Polsce system bankowości w chmurze - "Idea Cloud".
Czytaj więcej
Zoetis
Szyna usług korporacyjnych dla Zoetis
Life Science

Szyna usług korporacyjnych dla Zoetis

Ponad 100 aplikacji korzysta z korporacyjnej szyny usług zbudowanej przez BlueSoft.


Czytaj więcej
Raiffeisen Bank
Aplikacja NFC HCE Mobilny Portfel
Usługi bankowe i finansowe

Aplikacja NFC HCE Mobilny Portfel

BlueSoft opracowała i wdrożyła aplikację Mobilny Portfel, która umożliwia dokonywanie płatności telefonem komórkowym z wykorzystaniem technologii NFC HCE.
Czytaj więcej

Zostaliśmy laureatem Diamentów Forbesa 2022! Przeczytaj artykuł

Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do biznesu, budowaniu relacji z klientami i pracownikami oraz o naszych planach na przyszłość.
Przeczytaj artykuł