Zaznacz stronę

Research and Development w BlueSoft

Jako specjaliści od integracji systemów, Cloud, Big Data, AI i Machine Learning bierzemy udział w inicjatywach UE oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wierząc w globalny trend Circular Economy.

 

   

Stanowisko Komisji Europejskiej

2 Lipca 2014 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat zatytuowany: „Towards a thriving data-driven economy” w którym przedstawia wzrost Big Data jako żródło szans na stworzenie nowych stanowisk pracy i uzyskanie wzrostu gospodarczego na swoim obszarze. Według Komisji, strategiczna współpraca w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego gra kluczową rolę w rozwoju społeczeństwa danych i pobudzaniu najlepszych praktych w kontekście budowy gospodarki kierowanej danymi. W odniesieniu do tego faktu, dostatecznie dobrze określone Partnerstwo Publiczno-Prywatne będzie najbardziej efektywną drogą do wdrożenia programu Horizon 2020 w obszarze Big Data, w szczególności w zakresie pożądanej skali wpływu, zaangażowanych zasobów oraz wagi długoterminowego zaangażowania.

Obecne uwarunkowania

Do roku 2020 Internet Rzeczy wpłynie na gospodarkę poprzez 34 miliardy urządzeń rozmieszczonych w sektorach infrastruktury miast, transportu, inteligentnych domów, systemów przemysłowych, opieki zdrowotnej i wojska. Punkt styku świata cyfrowego i fizycznego wyzwala ogromny potencjał dla przemysłu, który może być wykorzystany w celu uzyskania konkurencyjnej, żywotnej i wydajnej zasobowo gospodarki

Wartość polskiego rynku IoT (miliony USD)

*IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, listopad 2016

Wielkość i dynamika wzrostu segmentów polskiego rynku IoT

*IDC Poland Internet of Things Market 2016-2020 Forecast

Twająca właśnie Czwarta Rewolucja Gospodarcza prowadzi do nowych inicjatyw, takich jak sieć mobilna 5G, które pozwalają na wdrożenie wydajnych i elastycznych rozwiązań zdolnych do obsługi niezliczonych i różnorodnych urządzeń, zbliżając nas tym samym do wizji zrównoważonej gospodarki zamkniętej (Circular Economy).

Programy rozwojowo-badawcze, w których uczestniczymy:

HORYZONT 2020

co-funded-h2020-horiz_pl

Horyzont 2020 to największy dotychczas program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, którego celem jest tworzenie w Europie światowej klasy nauki i technologii. Rezultatem programu ma być wzrost ilości przełomowych dokonań i odkryć poprzez przenoszenie wyjątkowych pomysłów z laboratoriów na rynek. Program łączy w sobie możliwości naukowe, wiodącą pozycję w przemyśle i wyzwania społeczne. Program nastawiony jest także na ograniczanie przeszkód w rozwoju innowacji i ułatwianie współpracy sektora prywatnego i publicznego na rzecz podejmowania wyzwań, przed którymi stoi społeczeństwo.

semiotics

SEMIoTICS: Smart End-to-end Massive IoT Interoperability, Connectivity and Security

Call: H2020-IOT-2017

Duration: 36 months (01/2018 – 12/2020)

Budget: 4,995,915 €

SEMIoTICS aims to develop a pattern-driven framework, built upon existing IoT platforms. One of the main aims is  to enable and guarantee secure and dependable actuation and semi-autonomic behaviour in IoT/IIoT applications. Dynamic and self-adaptable monitoring mechanisms supporting integrated and predictive monitoring will meet current challenges of IoT domain. SEMIoTICS will address one of the biggest challenges of today’s world which is providing end-to-end security, privacy, accountability and user control (across 3 layers: things’, network and IoT platforms).

The practicality of the SEMIoTICS approach will be validated using three diverse usage scenarios in the areas of renewable energy (addressing IIoT), healthcare (focusing on human-centric IoT), and smart sensing (covering both IIoT and IoT); and will be offered through an open API.

Thanks to BlueSoft expertise, we are responsible for framework architecture design, system integration & API design along with cloud&IoT platforms integration.

Consortium Partners:

Siemens Aktiengesellschaft (Germany)

Foundation for Research and Technology Hellas (Greece)

Centre Tecnologic De Telecomunicacions de Catalunya (Spain)

Sphynx Technology Solutions AG (Switzerland)

Engineering – Ingegneria Informatica SPA (Italy)

STMicroelectronics SRL (Italy)

Universitat Passau (Germany)

IQuadrat Informatica SL (Spain)

CE-IoT: A Framework for Pairing Circular Economy and IoT: IoT as an enabler of the Circular Economy and circularity-by-design as an enabler for IoT

Call:  H2020-MSCA-RISE-2017

Duration: 48 months (07/2018 – 06/2022)

Project budget: 1.692.000 €

The CE IoT project facilitates  interplay between Circular Economy and IoT. Core focus and benefit will be development of novel circular economy business models and service supply chains to unlock CE-IoT synergies in order to generate direct value for customers/end-users. Design of open, circular-by-design IoT architecture, where “smart” IoT objects (e.g., sensors, devices, systems and components) are integrated in the IoT ecosystem through patterns will maximize IoT resource and data harvesting in a new breed of circular-bydesign IoT ecosystems.

Big Data and Machine learning along with cloud and architecture competencies are the key areas where BlueSoft contributes to the project.

Consortium Partners:

Ecole Nationale Des Ponts et Chaussees (France)

The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (UK)

Cablenet Communication System LTD (Cyprus)

Nodalpoint Systems Ltd. (Greece)

Deloitte Bedrijfsrevisoren (Belgium)

IDEAL-CITIES: Intelligence-Driven Urban Internet-of-Things Ecosystems for Trustworthy and Circular Smart Citiesfor IoT

Call: H2020-MSCA-RISE-2017

Duration: 48 months (07/2018 – 06/2022)

Project budget: 1 155 474,00 PLN

The project focuses on developing an open modular platform for building adaptive Internet-of-Things and Participatory Sensing (IoTPS) based Smart City applications. One of the paramount aspect of the framework is Big Data analytics and Cloud services support. Such an approach will contribute to the city’s circular economy by optimizing resource utilization and extending the lifecycle of the IoT-enabled devices through intelligent asset management.  IDEAL-CITIES outcomes will increase urban life quality, safety and inclusivity by enabling citizens and authorities to produce and exchange contextualised distributed intelligence and information in real-time, in a trustworthy and sustainable manner.

Consortium Partners:

Foundation for Research and Technology Hellas (Greece)

Ecole Nationale Des Ponts et Chaussees (France)

Bournemouth University (UK)

Cablenet Communication System LTD (Cyprus)

Nodalpoint Systems Ltd. (Greece)

NCBIR logo z czerwonym napisem

Zadaniem należacym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów i badań naukowych i prac rozwojowych mających bezpośredni wpływ na rozwój innowacyjności. NCBR wspiera adaptację wyników badań naukowych w gospodarce, buduje świadomość ochrony własności przemysłowej i możliwości uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej. Centrum zapewnia także warunki odpowiednie do rozwoju kadry naukowej umożliwiając wzrost kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji wyników badań.

Innova engine multi

Duration: 11/2017 – 12/2019

Project budget: 1 136 085,60 PLN

Innovative engine for online, cross-platform multiplayer gameplay for mobile games, along with a set of tools necessary for system testing, based on the Entity Component System (ECS).

Funded by the National Center for Research and Development, European Union Regional Development Fund, Operational Programme Smart Growth 2014-2020

Lusscross platform mb

Duration: 11/2017 – 12/2019

Project budget: 1 155 474,00 PLN

Innovative universal system supporting cross-platform mobile gaming in user management and delivery of new content for applications.

Funded by the National Center for Research and Development, European Union Regional Development Fund, Operational Programme Smart Growth 2014-2020nteligentny Rozwój 2014-2020.

Obszary badań

Big data

Dlaczego to jest ważne?

Big Data daje okazję i szansę podejmowania lepszych decyzji, nie tylko biznesowych. W projektach badawczych na wielką skalę pozwala prowadzić bardziej efektywne działania projektowania dalszego rozwoju gospodarki.

.

Machine Learning

Dlaczego to jest ważne?

Machine learning stanowi narzędzie pomocne w rozwoju sztucznej inteligencji. W połączeniu z Big Data stanowi potężne narzędzie dające możliwość kształtowania naszej przyszłości.

AI

Dlaczego to jest ważne?

Sztuczna inteligencja stanowi narzędzie które przekracza intelektualne mozłiwości ludzi co daje okazje do wyznaczania i osiągania ambitnych celów transformacji gospodarki.

Cloud

Dlaczego to jest ważne?

Środowisko chmurowe idealnie wpisuje się w cele Circular Economy gdyż pozwala na odejście od produkowania niekontrolowanej ilości dokumentów.

Integration

Dlaczego to jest ważne?

Integracja stanowi trzon komunikacyjny IOT. Bez integracji systemów nie moglibyśmy tworzyć Internetu Rzeczy.