Zaznacz stronę

W dniu 15.11.2017 mieliśmy przyjemność, wraz z IT Leaders Club Polska i AWS, współorganizować spotkanie IT Breakfast. Wydarzenie skupiło się wokół tematu “Chmura i DevOps zjadają strategię na śniadanie”. W pierwszej części spotkania mieliśmy okazję wysłuchać czterech ciekawych prelekcji – Michała Zaczka i Roberta Karczewskiego z BlueSoft, Piotra Bednarskiego z Raiffeisen Bank, Michała Jaworskiego z Aviva oraz Łukasza Węgrzyna z Maruta Wachta Sp.j. Prelekcje były materiałem do późniejszej debaty, na której padło wiele ważnych pytań i merytorycznych odpowiedzi.

Konferencję rozpoczął Wojciech Pawiński – CEO firmy BlueSoft, nakreślając krótko ramy całego wydarzenia. Następnie głos został przekazany Michałowi Zaczkowi i Robertowi Karczewskiemu, którzy zaprezentowali prelekcję pt. “Jak Chmura, DevOps i Mikroserwisy mają się do Kultury IT”. Panowie opowiedzieli o perspektywach i możliwościach transformacji organizacji w oparciu o te trzy filary z punktu widzenia inżyniera IT.

Największe korzyści, jakie przedstawili prelegenci BlueSoft, to dostarczanie rozwiązań skrojonych na miarę potrzeb biznesowych, oraz możliwość budowania systemów IT ‘jak z klocków’ – co znacznie przyspiesza budowanie nowych funkcjonalności w organizacji i daje inżynierom możliwość proponowania innowacyjnych zmian. Panowie Robert i Michał wskazali również na aspekt atrakcyjności pracodawcy, jakim jest organizacja zbudowana w oparciu o taką kulturę.

Piotr Bednarski, Dyrektor ds Rozwoju IT Bankowości Detalicznej w Raiffeisen Bank otworzył cykl prelekcji pod tytułem “Okiem praktyka”. Pan Piotr przedstawił zakres pozytywnych zmian, które zaobserwował w swojej organizacji po wdrożeniu nowej kultury IT opartej o mikroserwisy i DevOps.

Prelegent przedstawił cenne wskazówki, jakimi powinna kierować się organizacja przy implementacji zmian. Zwrócił uwagę na transparentność i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pracownikom, którzy aktywnie biorą udział w tworzeniu kultury IT i biorą odpowiedzialność za swoje decyzje. Pan Piotr wskazał korzyści płynące ze współpracy z partnerami zewnętrznymi, którzy wnoszą do organizacji świeże spojrzenie, inną kulturę pracy oraz nową wiedzę ekspercką – jako przykład podał współpracę z BlueSoft. Naszym zdaniem najbardziej istotną korzyścią, zauważoną przez Pana Piotra, jest wewnętrzna konkurencja na innowacje między zespołami. Dzięki transformacji zespoły czują realny wpływ na zmiany w Banku, promują zwinne podejście i nie boją się popełniać błędów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu.

Prelekcja Pana Piotra zakończyła się bardzo aktywną dyskusją z publicznością na temat transformacji działania IT w Raiffeisen Bank.

Kolejnym prelegentem był Michał Jaworski, Szef Infrastruktury IT w Aviva Poland. Pan Michał opowiedział o swoich doświadczeniach w we wdrażaniu chmury w organizacji wraz z użyciem DevOps, przedstawiając korzyści i wyzwania, z jakimi mierzył się w organizacji w związku z transformacją.

Najważniejszym wnioskiem z prelekcji Pana Michała są korzyści wynikające z inwestycji w podejście Infrastructure-as-a-Code oraz trendu No-Ops. Prelegent opisał transformację IT w oparciu o takie inwestycje – jej rezultatem było osiągnięcie spektrum dwuletnich korzyści w ciągu jednego kwartału. Grupa Aviva widzi przyszłość w chmurze i planuje do 2022 roku uczynić ją podstawową platformą dla swoich aplikacji.

Część poświęconą prelekcjom zakończyło wystąpienie Łukasza Węgrzyna, partnera w kancelarii Maruta Wachta sp.j. Pan Łukasz przedstawił prawne aspekty wejścia do chmury, w tym w sektorach regulowanych.

Prelegent wskazał konieczność przygotowania szczegółowego exit-plan, nawet jeżeli organizacja nie ma w planach zmiany dostawcy bądź rezygnacji z chmury. Ważnym aspektem prelekcji było podzielenie się doświadczeniami Pana Łukasza pozyskanymi przy negocjacjach kontraktów i umów na usługi chmurowe.

Dyskusja, zaplanowana jako zakończenie wydarzenia, przedłużyła się z uwagi na wiele istotnych pytań i merytorycznych odpowiedzi. Nasi zaproszeni goście oraz prelegenci odpowiedzieli na pytania: Czy korzyści, jakie organizacja osiąga z chmury, przewyższają koszty związane z compliance? Jakie są największe wyzwania podczas drogi transformacji kultury IT w organizacji? Czego można, a czego nie należy oczekiwać od inżynierów w kontekście dbałości o kulturę IT? Jakie są oczekiwania Ministerstwa Cyfryzacji w związku z przejściem na model in-house, i jak Ministerstwo Cyfryzacji pracuje z partnerami zewnętrznymi? Jak instytucje regulujące postrzegają transformację do chmury, i jakie wymagania należy spełnić aby zostało to zaakceptowane?

Cieszymy się, że na konferencję przybyło tak liczne grono gości, którzy aktywnie włączyli się w budowanie całego wydarzenia. Serdecznie dziękujemy prelegentom za ich merytoryczne wystąpienia i odpowiedzi na wszystkie nurtujące przybyłych gości pytania. Dziękujemy także IT Leaders Club Polska oraz AWS za współorganizację tego niecodziennego wydarzenia.