Zaznacz stronę

Innowacyjny robot upraszczający proces zakupów dla Polarbulk

BlueSoft zrealizował w modelu SaaS rozwiązanie zwiększające wydajność i nawiązał partnerstwo strategiczne z Polarbulk

Główne korzyści

  • Robot zakupowy oparty na otwartym kodzie źródłowym i AWS
  • Kompatybilny z EHF (PEPPOL BIS), innowacyjny na rynku norweskim
  • Umożliwia pracownikom skuteczne składanie zamówień u dowolnego dostawcy za pomocą jednego interfejsu
  • Platforma gotowa do świadczenia usług w modelu SaaS

Profil

Branża: Budownictwo i nieruchomości
Lokalizacja: Norwegia

Technologie

Amazon Web Services, Shopizer, Camunda, mySQL, Amazon ElasticSearch

„BlueSoft wspierał nas w tworzeniu rozwiązania, które zwiększa wydajność i może być oferowane klientom w modelu SaaS. Była to nasza pierwsza szerzej zakrojona inicjatywa informatyczna, która doprowadziła do strategicznego partnerstwa i współpracy z BlueSoft”

Hallvar Dehli, CEO i założyciel Polarbulk

Wyzwanie

Polarbulk, obsługując swoich partnerów biznesowych (w tym przypadku dostawców usług hydraulicznych), ma do czynienia z tonami różnych materiałów i specjalistycznych produktów, dostarczanych przez kilku producentów i hurtowników. Proces zakupu jest dla naszych partnerów nieefektywny i czasochłonny. Wynika to z konieczności negocjowania kilku transakcji ramowych z każdym hurtownikiem, sprawdzania wielu stron internetowych w poszukiwaniu produktów i korzystania z różnych interfejsów przy składaniu zamówień: e-mail, sklepy internetowe, telefon, itp.

Chcieliśmy usprawnić ten proces, umożliwiając partnerom wyszukiwanie i zamawianie dowolnego produktu u dowolnego hurtownika przy użyciu jednego rozwiązania.

Rozwiązanie dodatkowo oszczędza czas i redukuje koszty po stronie hurtownika. Klienci mają możliwość więcej wykonywać samodzielnie i całą komunikacja pomiędzy kontrahentami jest realizowana w sposób wydajny i ustrukturyzowany.

Rozwiązanie

Kiedy firmy BlueSoft i Polarbulk spotkały się po raz pierwszy, opracowano plan wysokopoziomowej architektury oraz zakres fazy analizy. Analizując wiele opcji integracji z hurtowniami, grupa projektowa zdecydowała się zastosować nowy standard EHF (Electronic Trade Format, szeroko stosowany w Norwegii w B2B i rozwijany przez sektor publiczny), oparty na europejskim standardzie PEPPOL. Jako warstwę prezentacji Bluesoft zaproponował rozwiązanie oparte na Shopizer, z obsługą Camundy w backendzie.

Robot jest dostarczany w AWS Cloud. Dzięki takiemu podejściu, stworzone rozwiązanie jest skalowalne, oparte na modelu SaaS i wykorzystuje stabilne oprogramowanie open source w celu optymalizacji kosztów. Format projektu opierał się na dwutygodniowych sprintach, przy 100% przejrzystości postępów, wzmagając tym samym świadomość świadczenia usług informatycznych zgodnie z najlepszą praktyką.

Rezultat

Robot zakupowy został opracowany i wdrożony zgodnie z planem w ciągu 3 miesięcy, łącznie z wnioskami o wprowadzenie zmian. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań chmury AWS, koszty utrzymania i bariera wejścia na rynek dla tego rozwiązania były niskie. Polarbulk i jego klienci mogli podczas procesu skupić się na swojej podstawowej działalności i szybko uzyskać dostęp do nowo opracowanego narzędzia.

Przejrzyste podejście i dzielenie się wiedzą w zakresie usług IT w trakcie trwania projektu zapoczątkowało długotrwałe partnerstwo pomiędzy Polarbulk i BlueSoft.

Największych hurtowników w kraju

Produktów w bazie danych

Czas wyszukiwania pełnotekstowego w milisekundach

Centra kompetencji, które brały udział w projekcie

Rozwiązania dedykowane

Podejmujemy wyzwanie

Rozwiązania w chmurze

Od infrastruktury w chmurze do oprogramowania jako usługi

Rozwiązania w chmurze

Od infrastruktury w chmurze do oprogramowania jako usługi

Zarządzanie procesami biznesowymi

Od diagramu do pełnej automatyzacji

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz