Zaznacz stronę

BlueSoft pomaga jednemu z największych operatorów telekomunikacyjnych w przeprowadzaniu cyfrowej transformacji

Główne korzyści

 • Zmniejszenie kosztów utrzymania systemów IT o 10% oraz rozwoju o 20% w skali roku
 • Rozbudowanie platformy o możliwość przeglądania profilu klienta w widoku 360 stopni.
 • Zapewnienie spójności treści dotyczącej produktów we wszystkich kanałach sprzedaży.
 • Dostarczenie pełnego wparcia procesów samoobsługowych (self-care) dla klientów

Profil

Branża: Telco (usługi telekomunikacyjne mobilne, stacjonarne i dostęp do Internetu)

Lokalizacja: Polska

Technologie

SAP Hybris, Java, JFuse, React JS, Flux, Microservices Architecture, Distributed System

Wyzwanie

Jeden z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych (działający zarówno w branży telefonii oraz internetu mobilnego i stacjonarnego) stanął przed wyzwaniem jak na trudnym rynku telekomunikacyjnym wykorzystać swoją przewagę w sprzedaży ofert konwergentnych. Jednocześnie postawił sobie za cel zmniejszenie kosztów rozwoju i utrzymania systemów IT oraz zwiększenie szybkości i łatwości sprzedaży.

Celem projektu było stworzenie spójnego rozwiązania e-commerce dla kilkunastu milionów klientów w oparciu o jedną platformę. Jedno wspólne miejsce dla klientów, sprzedawców i konsultantów, gdzie zarządzanie produktami we wszystkich kanałach sprzedaży jest proste, spójne i przejrzyste. Dodatkowym wyzwaniem był fakt, że ówczesne systemy Operatora nie wspierały w prosty sposób możliwości łączenia ofert telefonii stacjonarnej i mobilnej w celu uzyskania korzyści i tworzenia efektu synergii dla klientów. Dodatkowym obciążeniem było istnienie kilkudziesięciu niespójnych systemów realizujących funkcjonalności sprzedaży i obsługi klienta w zależności od kanału sprzedaży.

Rozwiązanie

Do realizacji celu została wybrana platforma SAP Hybris wraz z dedykowanym modułem Telco, która jest liderem w obszarze multikanałowych rozwiązań. Wykorzystanie gotowych funkcjonalności out-of-the box umożliwiło szybkie uruchomienie pilotażowe nowej platformy.

Przemodelowanie wraz z BlueSoft procesów operacyjnych Telekomu wymuszone wdrożeniem rozwiązania SAP Hybris, zgodnego ze światowymi standardami e-commerce, spowodowało ich istotne uproszczenie oraz zwiększyło ich przejrzystość.

Cały projekt został podzielony na etapy, gdzie po każdym z nich poszczególny element może rozwijać inny dostawca lub sam klient. Realizacja przebiegała ramię w ramię z innymi dostawcami, działem IT oraz Biznesem zaangażowanym w finalny sukces.

Ścisła współpraca BlueSoft i przepływ wiedzy rozwojowych zespołów dostawców z zespołami utrzymaniowymi klienta pozwoliła wdrożyć metodykę DevOps w utrzymaniu platformy. Pozwoliło to na zwiększenie ilości wdrożeń nowych wydań aplikacji, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka niepowodzenia.

Wybrane rozwiązanie SAP Hybris łączy w sobie szereg funkcjonalności, które pozwoliły na łatwe zarządzanie informacjami o kliencie, bogatą (widok 360) prezentację profilu klienta we wszystkich kanałach sprzedaży. Jednocześnie zachowana została możliwość personalizacji oferty, tworzenia ofert konwergentnych, promocji i bogatego wsparcia sprzedaży. Rozwiązanie oparte o platformę Hybris dało możliwość obsługi wielokanałowej sprzedaży poprzez jedno wspólne narzędzie używane przez klientów, Sprzedawców, Konsultantów, co przekłada się na obniżenie kosztów obsługi i rozwoju sytemu. Zintegrowana platforma pozwala na łączenie wszelkich informacji o preferencjach klienta w jedną spójną bazę danych, co umożliwia zwiększenie sprzedaży.

Jednym z sukcesów projektu było połączenie monolitycznej platformy SAP Hybris z architekturą mikroserwisów – niezależnie osadzonych usług zgodnie z zasadą „jednej odpowiedzialności” (single responsibility principle). Wykorzystanie mikroserwisów pozwala na tworzenie usług napisanych w różnych językach programowania i wykorzystujących różne technologie. Mikroserwisy są całkowicie niezależne, co zwiększa stabilność i skalowalność rozwiązania. Powyższe podejście pozwala na:

 • ograniczenie wpływu na inne komponenty w przypadku wprowadzania zmian funkcjonalnych,
 • niezależny development i wdrażanie zmian w funkcjonalnościach mikroserwisu,
 • możliwość skalowania konkretnego modułu – nie wymaga skalowania całej platformy.

Rezultat

 • Szybki time to market pilotażowej platformy (3 miesiące)
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania systemów IT o 10% oraz rozwoju o 20% w skali roku – docelowo kilkadziesiąt obecnych systemów zostanie zastąpione rozwiązaniem opartym o platformę Hybris
 • Wykorzystanie platformy SAP Hybris umożliwiło przykrycie całej złożoności architektonicznej telekomu
 • Sprawność wydań nowych wersji dzięki wykorzystaniu metodyki DevOps
 • Zintegrowanie przez BlueSoft rozłącznych katalogów produktów i scalenie do jednego katalogu dedykowanego platformie SAP Hybris. Prosta synchronizacja wszystkich kanałów i rynków obecnie obsługiwanych przez Operatora.
 • Stworzenie przez BlueSoft rozbudowanego multikoszyka, pozwalającego sprzedawać produkty z różnych obszarów.
 • Integracja przy udziale BlueSoft systemu rekomendacji produktów w celu ułatwienia klientom wyboru produktu, z jednoczesnym pozyskiwaniem informacji na temat zachowań klienta.
 • Rozbudowanie platformy o możliwość przeglądania profilu klienta w widoku 360 stopni.
 • Udostępnienie platformy dla partnerów handlowych, łatwa integracja z systemami partnerów.
 • Zapewnienie spójności treści dotyczącej produktów we wszystkich kanałach sprzedaży.
 • Wykorzystanie zaawansowanego modułu promocji do podniesienia sprzedaży.
 • Dostarczenie pełnego wparcia procesów samoobsługowych (self-care) dla klientów.
 • Rozbudowanie przy udziale BlueSoft zarządzania zamówieniami i stworzenie zaawansowanego mechanizmu realizacji zamówień.
 • Przygotowanie przez BlueSoft rozwiązania w obszarze Order Capture, Multi Cart, Order Fulfilment umożliwiającego sprzedaż łączonych ofert produktów z innych faktorii jak ubezpieczenia, energetyka – poszerzenie atrakcyjności oferty dzięki crossellingowi produktów.
 • Możliwość obsługi wielu brandów/operatorów MVNO na jednej platformie.

Milionów klientów

Pracowników brało udział w projekcie

%

Redukcja kosztów rozwoju systemów IT

%

Redukcja kosztów utrzymania systemów IT

Centra kompetencji, które brały udział w projekcie

Rozwiązania w chmurze

Od infrastruktury w chmurze do oprogramowania jako usługi

Zarządzanie procesami biznesowymi

Od diagramu do pełnej automatyzacji

Big Data

Od pozyskiwania danych do zastosowania w biznesie

Rozwiązania dedykowane

Podejmujemy wyzwanie

Web & Mobile

Od płatności mobilnych do telemedycyny

Architektura korporacyjna

Od małych przedsiębiorstw do rozwiązań korporacyjnych

Rozwiązania ecommerce

Od automatyzacji sprzedaży do marketingu interaktywnego

Idea Cloud – bankowość w chmurze

BlueSoft zaprojektował i wdrożył innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla Idea Bank SA zapewniające realizację funkcjonalności oraz pośredniczące w komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi tworzącymi pierwszą w Polsce bankowość w chmurze – „Idea Cloud”.

Wdrożenie SAP Hybris w telekomunikacji

BlueSoft pomaga jednemu z największych operatorów telekomunikacyjnych w przeprowadzaniu cyfrowej transformacji

Platforma integracyjna w architekturze microservices dla trans.eu

Skalowalna, przetwarzająca duże ilości żądań platforma integracyjna w architekturze Microservices osadzona w chmurze

Platforma lojalnościowa

PLL LOT efektywniej buduje relacje z klientami wykorzystując platformę lojalnościową zbudowaną przez BlueSoft

Vendor Consolidation

Teleoperator przez lata wdrożył z sukcesem wiele złożonych projektów z zachowaniem krótkiego czasu „time to market”

Szyna integracyjna (MIB) dla Zoetisu

Ponad 100 instancji aplikacji korzysta z szyny integracyjnej zbudowanej przez BlueSoft

Płatność kartą przy odbiorze (COD)

Pierwsze na polskim rynku wdrożenie uslugi płatności kartą przy odbiorze (COD) umacnia prokonsumencki wizerunek DPD 

Innowacyjny robot upraszczający proces zakupów dla Polarbulk
Wdrożenie klastra ESB w oparciu o WSO2 dla Budimexu

BlueSoft zaprojektował oraz wdrożył rozwiązanie rozdzielenia usług w architekturze HA dla szyny WSO2 ESB 

Platforma do przetwarzania strumieniowego w ING Bank Śląski – Innowacyjne wdrożenie BlueSoft

BlueSoft wspierał ING Bank Śląski w implementacji platformy do przetwarzania i analizy danych w czasie rzeczywistym.

Communication Engine – zarządzanie komunikacją operacyjną

Miliony komunikatów dziennie, jedno innowacyjne rozwiązanie - Communication Engine

Rozproszony system klasy Big Data w ING Banku Śląskim

Gigabajty danych napływających dziennie, terabajty danych przetwarzanych przez rozproszony system klasy Big Data.

UMM Zoetis – rozwiązanie klasy CIAM

Użytkownicy z ponad 40 krajów korzystają z aplikacji Zoetis dzięki rozwiązaniu dostarczonemu przez BlueSoft

Implementacja portalu Sprawiedliwi.org.pl w technologi Drupal

Dzięki wdrożeniu Drupala, portal Sprawiedliwi.org.pl prezentuje niemal 1000 historii pomocy Żydom wykorzystując nowoczesne środki przekazu

NFC HCE – aplikacja Mobilny Portfel

BlueSoft wykonał i wdrożył aplikację Mobilny Portfel umożliwiającą płatność telefonami komórkowymi z wykorzystaniem technologii NFC HCE

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz