Zaznacz stronę

BlueSoft pomaga jednemu z największych operatorów telekomunikacyjnych w przeprowadzaniu cyfrowej transformacji

Główne korzyści

 • Zmniejszenie kosztów utrzymania systemów IT o 10% oraz rozwoju o 20% w skali roku
 • Rozbudowanie platformy o możliwość przeglądania profilu klienta w widoku 360 stopni.
 • Zapewnienie spójności treści dotyczącej produktów we wszystkich kanałach sprzedaży.
 • Dostarczenie pełnego wparcia procesów samoobsługowych (self-care) dla klientów

Profil

Branża: Telco (usługi telekomunikacyjne mobilne, stacjonarne i dostęp do Internetu)

Lokalizacja: Polska

Technologie

SAP Hybris, Java, JFuse, React JS, Flux, Microservices Architecture, Distributed System

Wyzwanie

Jeden z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych (działający zarówno w branży telefonii oraz internetu mobilnego i stacjonarnego) stanął przed wyzwaniem jak na trudnym rynku telekomunikacyjnym wykorzystać swoją przewagę w sprzedaży ofert konwergentnych. Jednocześnie postawił sobie za cel zmniejszenie kosztów rozwoju i utrzymania systemów IT oraz zwiększenie szybkości i łatwości sprzedaży.

Celem projektu było stworzenie spójnego rozwiązania e-commerce dla kilkunastu milionów klientów w oparciu o jedną platformę. Jedno wspólne miejsce dla klientów, sprzedawców i konsultantów, gdzie zarządzanie produktami we wszystkich kanałach sprzedaży jest proste, spójne i przejrzyste. Dodatkowym wyzwaniem był fakt, że ówczesne systemy Operatora nie wspierały w prosty sposób możliwości łączenia ofert telefonii stacjonarnej i mobilnej w celu uzyskania korzyści i tworzenia efektu synergii dla klientów. Dodatkowym obciążeniem było istnienie kilkudziesięciu niespójnych systemów realizujących funkcjonalności sprzedaży i obsługi klienta w zależności od kanału sprzedaży.

Rozwiązanie

Do realizacji celu została wybrana platforma SAP Hybris wraz z dedykowanym modułem Telco, która jest liderem w obszarze multikanałowych rozwiązań. Wykorzystanie gotowych funkcjonalności out-of-the box umożliwiło szybkie uruchomienie pilotażowe nowej platformy.

Przemodelowanie wraz z BlueSoft procesów operacyjnych Telekomu wymuszone wdrożeniem rozwiązania SAP Hybris, zgodnego ze światowymi standardami e-commerce, spowodowało ich istotne uproszczenie oraz zwiększyło ich przejrzystość.

Cały projekt został podzielony na etapy, gdzie po każdym z nich poszczególny element może rozwijać inny dostawca lub sam klient. Realizacja przebiegała ramię w ramię z innymi dostawcami, działem IT oraz Biznesem zaangażowanym w finalny sukces.

Ścisła współpraca BlueSoft i przepływ wiedzy rozwojowych zespołów dostawców z zespołami utrzymaniowymi klienta pozwoliła wdrożyć metodykę DevOps w utrzymaniu platformy. Pozwoliło to na zwiększenie ilości wdrożeń nowych wydań aplikacji, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka niepowodzenia.

Wybrane rozwiązanie SAP Hybris łączy w sobie szereg funkcjonalności, które pozwoliły na łatwe zarządzanie informacjami o kliencie, bogatą (widok 360) prezentację profilu klienta we wszystkich kanałach sprzedaży. Jednocześnie zachowana została możliwość personalizacji oferty, tworzenia ofert konwergentnych, promocji i bogatego wsparcia sprzedaży. Rozwiązanie oparte o platformę Hybris dało możliwość obsługi wielokanałowej sprzedaży poprzez jedno wspólne narzędzie używane przez klientów, Sprzedawców, Konsultantów, co przekłada się na obniżenie kosztów obsługi i rozwoju sytemu. Zintegrowana platforma pozwala na łączenie wszelkich informacji o preferencjach klienta w jedną spójną bazę danych, co umożliwia zwiększenie sprzedaży.

Jednym z sukcesów projektu było połączenie monolitycznej platformy SAP Hybris z architekturą mikroserwisów – niezależnie osadzonych usług zgodnie z zasadą „jednej odpowiedzialności” (single responsibility principle). Wykorzystanie mikroserwisów pozwala na tworzenie usług napisanych w różnych językach programowania i wykorzystujących różne technologie. Mikroserwisy są całkowicie niezależne, co zwiększa stabilność i skalowalność rozwiązania. Powyższe podejście pozwala na:

 • ograniczenie wpływu na inne komponenty w przypadku wprowadzania zmian funkcjonalnych,
 • niezależny development i wdrażanie zmian w funkcjonalnościach mikroserwisu,
 • możliwość skalowania konkretnego modułu – nie wymaga skalowania całej platformy.

Rezultat

 • Szybki time to market pilotażowej platformy (3 miesiące)
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania systemów IT o 10% oraz rozwoju o 20% w skali roku – docelowo kilkadziesiąt obecnych systemów zostanie zastąpione rozwiązaniem opartym o platformę Hybris
 • Wykorzystanie platformy SAP Hybris umożliwiło przykrycie całej złożoności architektonicznej telekomu
 • Sprawność wydań nowych wersji dzięki wykorzystaniu metodyki DevOps
 • Zintegrowanie przez BlueSoft rozłącznych katalogów produktów i scalenie do jednego katalogu dedykowanego platformie SAP Hybris. Prosta synchronizacja wszystkich kanałów i rynków obecnie obsługiwanych przez Operatora.
 • Stworzenie przez BlueSoft rozbudowanego multikoszyka, pozwalającego sprzedawać produkty z różnych obszarów.
 • Integracja przy udziale BlueSoft systemu rekomendacji produktów w celu ułatwienia klientom wyboru produktu, z jednoczesnym pozyskiwaniem informacji na temat zachowań klienta.
 • Rozbudowanie platformy o możliwość przeglądania profilu klienta w widoku 360 stopni.
 • Udostępnienie platformy dla partnerów handlowych, łatwa integracja z systemami partnerów.
 • Zapewnienie spójności treści dotyczącej produktów we wszystkich kanałach sprzedaży.
 • Wykorzystanie zaawansowanego modułu promocji do podniesienia sprzedaży.
 • Dostarczenie pełnego wparcia procesów samoobsługowych (self-care) dla klientów.
 • Rozbudowanie przy udziale BlueSoft zarządzania zamówieniami i stworzenie zaawansowanego mechanizmu realizacji zamówień.
 • Przygotowanie przez BlueSoft rozwiązania w obszarze Order Capture, Multi Cart, Order Fulfilment umożliwiającego sprzedaż łączonych ofert produktów z innych faktorii jak ubezpieczenia, energetyka – poszerzenie atrakcyjności oferty dzięki crossellingowi produktów.
 • Możliwość obsługi wielu brandów/operatorów MVNO na jednej platformie.

Milionów klientów

Pracowników brało udział w projekcie

%

Redukcja kosztów rozwoju systemów IT

%

Redukcja kosztów utrzymania systemów IT

Centra kompetencji, które brały udział w projekcie

Rozwiązania w chmurze

Od infrastruktury w chmurze do oprogramowania jako usługi

Zarządzanie procesami biznesowymi

Od diagramu do pełnej automatyzacji

Big Data

Od pozyskiwania danych do zastosowania w biznesie

Rozwiązania dedykowane

Podejmujemy wyzwanie

Web & Mobile

Od płatności mobilnych do telemedycyny

Architektura korporacyjna

Od małych przedsiębiorstw do rozwiązań korporacyjnych

Rozwiązania ecommerce

Od automatyzacji sprzedaży do marketingu interaktywnego

Platforma do przetwarzania strumieniowego w ING Bank Śląski – Innowacyjne wdrożenie BlueSoft

BlueSoft wspierał ING Bank Śląski w implementacji platformy do przetwarzania i analizy danych w czasie rzeczywistym.

Communication Engine – zarządzanie komunikacją operacyjną

Miliony komunikatów dziennie, jedno innowacyjne rozwiązanie - Communication Engine

Wdrożenie klastra ESB w oparciu o WSO2 dla Budimexu

BlueSoft zaprojektował oraz wdrożył rozwiązanie rozdzielenia usług w architekturze HA dla szyny WSO2 ESB 

Vendor Consolidation

Teleoperator przez lata wdrożył z sukcesem wiele złożonych projektów z zachowaniem krótkiego czasu „time to market”

Implementacja portalu Sprawiedliwi.org.pl w technologi Drupal

Dzięki wdrożeniu Drupala, portal Sprawiedliwi.org.pl prezentuje niemal 1000 historii pomocy Żydom wykorzystując nowoczesne środki przekazu

Rozproszony system klasy Big Data w ING Banku Śląskim

Gigabajty danych napływających dziennie, terabajty danych przetwarzanych przez rozproszony system klasy Big Data.

Platforma lojalnościowa

PLL LOT efektywniej buduje relacje z klientami wykorzystując platformę lojalnościową zbudowaną przez BlueSoft

Idea Cloud – bankowość w chmurze

BlueSoft zaprojektował i wdrożył innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla Idea Bank SA zapewniające realizację funkcjonalności oraz pośredniczące w komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi tworzącymi pierwszą w Polsce bankowość w chmurze – „Idea Cloud”.

Szyna integracyjna (MIB) dla Zoetisu

Ponad 100 instancji aplikacji korzysta z szyny integracyjnej zbudowanej przez BlueSoft

Wdrożenie SAP Hybris w telekomunikacji

BlueSoft pomaga jednemu z największych operatorów telekomunikacyjnych w przeprowadzaniu cyfrowej transformacji

Platforma integracyjna w architekturze microservices dla trans.eu

Skalowalna, przetwarzająca duże ilości żądań platforma integracyjna w architekturze Microservices osadzona w chmurze

Płatność kartą przy odbiorze (COD)

Pierwsze na polskim rynku wdrożenie uslugi płatności kartą przy odbiorze (COD) umacnia prokonsumencki wizerunek DPD 

Innowacyjny robot upraszczający proces zakupów dla Polarbulk
NFC HCE – aplikacja Mobilny Portfel

BlueSoft wykonał i wdrożył aplikację Mobilny Portfel umożliwiającą płatność telefonami komórkowymi z wykorzystaniem technologii NFC HCE

UMM Zoetis – rozwiązanie klasy CIAM

Użytkownicy z ponad 40 krajów korzystają z aplikacji Zoetis dzięki rozwiązaniu dostarczonemu przez BlueSoft

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz