Należymy do Grupy Orange Polska

Activiti

Activiti

Activiti jest lekką, darmową platformą opartą na Javie, która łączy w sobie cechy środowisk BPM i workflow.

Główne cechy platformy to:

 • wsparcie dla procesów biznesowych sformułowanych z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0
 • szybkość i stabilność
 • Rozszerzenia notacji BPMN 2.0 wpływające na uproszczenie współpracy pomiędzy stroną biznesową i techniczną projektu, tj:
  • możliwość implementacji dodatkowych zdarzeń związanych z aktywnością procesu – pozwala to programistom na wzbogacenie procesu o dodatkowe, istotne z technicznego punktu widzenia działania (np. specyficzne logowanie działań wykonywanych w ramach procesu), które nie są wizualizowane na tablicy procesów biznesowych, dzięki czemu tablica procesów pozostaje czytelna dla strony biznesowej, a jednocześnie zawiera informacje krytyczne z technicznego punktu widzenia
  • możliwość definiowania nowych typów aktywności, zwykle nie ujętych w notacji BPMN – w przypadku, gdy modelowana czynność procesowa nie odpowiada żadnemu wzorcowi aktywności sugerowanemu przez notację BPMN, strona biznesowa może zaproponować na tablicy procesu nowy typ aktywności, a programista może zaspokoić potrzebę biznesową poprzez implementację tej konkretnej aktywności; w takim przypadku tablica zaproponowana przez stronę biznesową pozostaje niezmieniona, co wyklucza konieczność dalszych uzgodnień pomiędzy stroną biznesową a informatyczną, które mogą ewentualnie skutkować modyfikacjami diagramu procesu
  • możliwość stosowania skrótów dla elementów notacji BPMN – ponieważ niektóre elementy notacji BPMN oferują rozbudowane opcje konfiguracyjne, w odróżnieniu od tych najczęściej używanych, istnieje możliwość stosowania ich bardziej wyspecjalizowanych odpowiedników (np. element atrybutu Activiti, który jest specjalizacją elementu XML Section w BPMN); stosowanie skrótów zwiększa przejrzystość modelowanej tablicy procesów
 • rozbudowane API, pozwalające na bezpośredni dostęp do silnika BPM z poziomu kodu aplikacji; umożliwia pełną współpracę z silnikiem w zakresie: wykonywania procesów, importu definicji procesów do silnika, audytu wykonywania instancji procesów, zarządzania użytkownikami i grupami użytkowników, itp. prosta integracja z popularnymi technologiami Java, wspierającymi operacje transakcyjne, takimi jak Spring czy JTA
 • silnik BPM może być wbudowany w aplikację zintegrowaną z procesem – silnik BPM nie działa jako część aplikacji odizolowana od reszty systemu, lecz jest jego częścią; tym samym silnik BPM jest elementem budowanej aplikacji, a nie odrębnym systemem
 • automatyczne zbieranie danych audytowych (historia wykonania procesu) od początku procesu w środowisku BPM – niezbędne do sprawnego generowania różnorodnych raportów operacyjnych z procesów biznesowych

Dodatkowo, pakiet dostarcza szereg narzędzi do modelowania/wdrażania/administrowania platformą BPM:

 • aplikacja przeglądarki Activiti Explorer, dającej dostęp do silnika BPM wszystkim użytkownikom systemu; posiada następujące funkcjonalności: zarządzanie zadaniami (przyjmowanie, przydzielanie, wykonywanie), śledzenie stanu instancji procesu (historia wykonania procesu), przeglądanie i tworzenie raportów w oparciu o zdefiniowane procesy raportowania, wykonywanie zadań administracyjnych (zarządzanie użytkownikami systemu, zarządzanie definicjami procesów i ich wersjami, przeglądanie bazy danych silnika BPM, przeglądanie logów)
 • Activiti Designer dostarczany jako wtyczka do Eclipse, jest graficznym środowiskiem do modelowania procesów biznesowych opartym na notacji BPMN 2.0, oferuje również wsparcie dla wszystkich specyficznych rozszerzeń BPMN dla Activiti
 • Activiti Modeler narzędzie wbudowane w Activiti Explorer służące do przeglądania procesów zaimportowanych do silnika BPM, oprócz funkcjonalności przeglądania umożliwia również graficzną edycję definicji procesów, jednak w tym zakresie funkcjonalności tego narzędzia są znacznie bardziej ograniczone niż w wyżej wymienionym Designerze.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×