Należymy do Grupy Orange Polska

AngularJS

AngularJS

Angular JS to framework JavaScript, który uzupełnia tworzenie i rozwijanie aplikacji typu Single Page Application (SPA). Głównym celem tej biblioteki jest implementacja wzorca Model-View-Controller (MVC) w aplikacjach internetowych.

Co to jest?

W jaki sposób to działa?

Angular JS analizuje kod HTML, zawierający dodatkowe znaczniki, które są specyficzne dla tej biblioteki. Podążając za instrukcjami wydawanymi przez te znaczniki, biblioteka przypisuje elementy strony wejścia i wyjścia do modelu, który jest zapisywany jako zestaw zmiennych JavaScript.

Najważniejszymi funkcjonalnościami Angular framework są:

  • Dwukierunkowe wiązanie automatycznej aktualizacji danych widoku na podstawie zmian w modelu danych. Takie rozwiązanie pozwala m.in. na zmniejszenie ilości kodu, a tym samym jego uproszczenie.
  • Dyrektywy umożliwiające definiowanie funkcjonalnych znaczników HTML. Jest to jedna z najważniejszych funkcjonalności Angular framework. Umożliwia to implementację funkcjonalności za pomocą bardzo przejrzystego kodu.
  • Filtry stanowią aspekt pomocniczy w prezentacji danych w widokach.
  • Serwisy, przyjmujące w aplikacjach WEB rolę singletonów, tworzą fasadę funkcji pomocniczych, zawsze dostępnych w systemie.
  • Dependency Injection utrzymuje porządek w kodzie i wpływa na wydajność aplikacji. Założeniem DI jest wstrzykiwanie modułów tylko tam, gdzie są one wymagane (dyrektywy, filtry, usługi, kontrolery).

BlueSoft zbudował już kilkadziesiąt systemów opartych o Angular framework, czyniąc go jedną z podstawowych technologii firmy. Dzięki naszemu rozwiązaniu, opartemu na rozwiązaniach gulp i grunt, stworzyliśmy podstawę, na której jesteśmy w stanie bardzo szybko wyprodukować działającą aplikację WEB.

BlueSoft z powodzeniem zrealizował wiele projektów w tym zakresie. Chętnie zaprezentujemy bezpośrednio nasze portfolio, jak również odpowiemy na więcej pytań dotyczących samej technologii i korzyści, jakie może przynieść jej wdrożenie.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×