Należymy do Grupy Orange Polska

Drools

Drools

Drools jest najpopularniejszym na świecie systemem typu open source BRMS (Business Rule Management System). Oprócz jBPM, rozwiązanie to jest kluczowym elementem pakietu KIE (Knowledge is Everything), rozwijanego przez społeczności JBoss. System umożliwia powrót logiki biznesowej do biznesu, zapewniając szeroki wybór kanałów, którymi można ją definiować – w tym arkusze .XLS, graficzny interfejs WWW czy tekstowy język dziedzinowy dostosowany do ekosystemu firmy.

Drools

  • Drools jest intensywnie wykorzystywany w środowiskach korporacyjnych, a jego zastosowania obejmują takie obszary jak rozliczanie/wycena, wykrywanie oszustw czy handel wysokiej częstotliwości. Powodem tego jest kompleksowy zestaw funkcjonalności w zakresie zarządzania regułami oraz wysoka wydajność silnika wykonawczego Drools opartego o stale rozwijany algorytm PHREAK. Ważne miejsce wśród zastosowań pakietu zajmuje funkcjonalność kontroli decyzji w procesach biznesowych – Drools doskonale nadaje się do integracji z jBPM, ale także z rozwiązaniami spoza KIE, takimi jak Activiti czy Camunda.
  • Przed wdrożeniem Drools w organizacji niezbędny jest wysiłek analityczny, polegający na określeniu modelu danych reguł, konkretnego miejsca silnika w procesach oraz optymalnych kanałów edycji bazy wiedzy. W celu usprawnienia wdrożenia Drools, zalecane jest zaangażowanie zewnętrznego partnera w proces analizy, projektowania i konfiguracji. Taki partner powinien posiadać szeroką wiedzę na temat tego narzędzia oraz duże doświadczenie we wdrażaniu BRMS dla różnych branż. BlueSoft spełnia wszystkie te wymagania.

 

Strona technologii: Drools

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×