Należymy do Grupy Orange Polska

IBM WebShpere

IBM WebShpere

Rodzina produktów IBM WebSphere ESB to zestaw rozwiązań dla infrastruktury aplikacyjnej i integracyjnej. WebSphere Message Broker jest implementacją Enterprise Service Bus (ESB), opartą m.in. na WebSphere MQ.

WebSphere Message Broker zapewnia:

  • Łatwą integrację heterogenicznego środowiska IT – różne systemy, aplikacje, tworzone w różnych technologiach, działające w wielu środowiskach.
  • Dojrzałe rozwiązanie – obecnie dostępna jest siódma edycja oprogramowania.
  • SOA w zasięgu ręki – WMB umożliwia proste i szybkie tworzenie rozwiązań SOA. Sprawne wdrożenie WebSphere MQ umożliwia również tworzenie rozwiązań SOA sterowanych zdarzeniami.
  • Wysoka wydajność – jedna instancja WMB może osiągnąć nawet 8k-10k TPS (transakcji na sekundę) w przypadku prostych połączeń przy odpowiedniej konfiguracji sprzętowej i systemowej.
  • Skalowalność – architektura oparta na komunikatach jest skalowalna zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Doświadczenie BlueSoft z IBM Websphere ESB

BlueSoft ma duże doświadczenie w budowaniu rozwiązań opartych na technologiach IBM WebSphere, w tym WebSphere Message Broker i WebSphere MQ.
Jako jedna z nielicznych firm w Polsce z sukcesem zrealizowaliśmy następujące projekty z wykorzystaniem WebSphere:

  • Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy Kanoniczny Model Danych, rozszerzający model referencyjny SID dostarczony przez TM Forum.
  • Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy API CRM zgodnie z modelem usług OSS/J oraz Architekturą Zorientowaną na Usługi.
  • Stworzyliśmy i wdrożyliśmy elastyczne rozwiązanie do zarządzania zamówieniami, które łączy silnik BPM z przepływami WebSphere Message Broker i usługami WebSphere MQ.
  • Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy różne przepływy łączące heterogeniczne systemy informatyczne w dużej firmie telekomunikacyjnej.

BlueSoft z powodzeniem zrealizował wiele projektów w tym zakresie. Chętnie zaprezentujemy bezpośrednio nasze portfolio, jak również odpowiemy na więcej pytań dotyczących samej technologii i korzyści, jakie może przynieść jej wdrożenie.

Strona technologii: IBM Websphere

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×