Należymy do Grupy Orange Polska

Jiver

Jiver

System Jiver to zestaw narzędzi klasy BPMS, które wspierają modelowanie, testowanie, wdrażanie, realizację i monitorowanie procesów biznesowych i technicznych w firmie.

Jeśli jesteś w trakcie wyboru tego typu narzędzia, odpowiedz na poniższe pytania:

 • Czy Twoje modele procesów składają się z podstawowych, łatwych do wyodrębnienia i wielokrotnego użycia podprocesów?
 • Czy projekty Twoich procesów zawsze starają się przewidzieć wiele alternatywnych ścieżek?
 • Czy często trzeba wprowadzać wiele zmian w procesach i czy mogą one zmieniać się dynamicznie?
 • Czy testowanie zmian procesowych jest dużym wyzwaniem i generuje wysokie koszty dla firmy?
 • Czy wdrożenie zmiany procesowej wiąże się z wysokim ryzykiem biznesowym?

Jeśli większość Twoich odpowiedzi na te pytania brzmi TAK, to postaw na inne podejście do modelowania i realizacji procesów, jakie oferuje system Jiver. Nasza wiedza o tym systemie wyrosła z wieloletnich doświadczeń, jakie zdobyliśmy w projektowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu systemów klasy BPMS, głównie w domenach Provisioning i Order Management.

 

Filozofia

Jiver jest systemem, który realizuje procesy inaczej niż klasyczny BPMS. Większość klasycznych rozwiązań BPMS wykorzystuje podejście procesowe, w którym definicje procesów są statyczne i znane z góry. Jiver wykorzystuje podejście rules-driven, które charakteryzuje się dynamicznym budowaniem instancji procesów w oparciu o dane wejściowe, reguły dekompozycji oraz dostępny zbiór podprocesów elementarnych.

Preferowane przez Jiver podejście wprowadza dużą elastyczność w budowaniu procesów, optymalizując koszty produkcji i minimalizując ryzyko biznesowe. Poniżej przedstawiamy wady i zalety tego podejścia.

Plusy:

 • procesy są modelowane z małych, funkcjonalnie autonomicznych i przetestowanych elementów,
 • zorientowane na spełnianie reguł i potrzeb biznesowych,
 • optymalizacja procesów i narzucenie możliwości ponownego wykorzystania,
 • optymalizacja kosztów produkcji i minimalizacja ryzyka biznesowego.

Minusy:

 • Modelowanie procesów wymaga bardziej dogłębnej analizy i wdrożenia reguł,
 • wymaga większych kompetencji od analityków i programistów.

System Jiver obsługuje te procesy automatycznie. Możliwa jest jednak integracja z systemami workflow, które zapewniają wsparcie dla zadań wykonywanych przez człowieka. System Jiver wspiera rozwiązania Aperte Workflow i Jira.

Dlaczego warto nam zaufać?

Jiver powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zebrane podczas tworzenia i utrzymywania systemów Provisioning i Order Management dla naszych klientów.

Co nas wyróżnia?

 • Rozszerzalny model domeny System nie narzuca własnego, specyficznego, zamkniętego modelu danych. Stworzyliśmy mechanizm, który umożliwia dostosowanie modelu do oczekiwań i potrzeb klienta. Dzięki temu można zaimplementować i wykorzystać w naszym systemie własną listę pojęć (specyficzną dla obszaru działalności firmy), eliminując tym samym konieczność ciągłego przekładania pojęć biznesowych na model specyficzny dla systemu (i odwrotnie), co ułatwia komunikację pomiędzy analitykami biznesowymi a personelem technicznym.
 • Elastyczne procesy W przeciwieństwie do klasycznych silników BPMS, które pozwalają na definiowanie jedynie statycznych definicji procesów, instancja procesu w Jiver budowana jest dynamicznie w fazie dekompozycji realizacji zamówienia, na podstawie danych otrzymanych w zamówieniu z systemu zewnętrznego. Instancja procesu zamówienia jest zbudowana z fragmentów wielokrotnego użytku, które implementują konkretne działania na produktach lub usługach, takie jak aktywacja, modyfikacja i dezaktywacja – zgodnie z modelem domeny, który może być zaprojektowany specjalnie dla Twojej firmy. System wspiera również aktywację wielu produktów/usług w ramach jednego zamówienia. Taka elastyczność pozwala na lepsze ustrukturyzowanie procesów i zmniejsza nakład pracy potrzebny do ich zaprojektowania, wdrożenia, testowania i utrzymania.
 • Otwarta architektura Każdy z modułów systemu wbudowanego może być zastąpiony lub dostosowany do specyficznych wymagań klienta, bez wpływu na pozostałe elementy systemu.

Cechy systemu:

 • elastyczna konfiguracja systemu – pozwala na szybkie i łatwe dostosowanie do specyficznych wymagań klienta. Możemy dostosować system do Twoich potrzeb;
 • dostosowanie do charakteru firmy – aplikacja zapewnia elastyczny i łatwo rozszerzalny model dziedzinowy. Model ten może być odzwierciedleniem koncepcji stosowanych zarówno przez analityków biznesowych, jak i specjalistów technicznych – pozwala w prosty sposób przenieść wymagania sformułowane przez biznes na reguły i procesy w systemie;
 • łatwa konfiguracja procesów – elastyczna dekompozycja zleceń biznesowych na procesy techniczne z wykorzystaniem Drools Rule Language oraz przejrzysty, intuicyjny edytor webowy BPMN2 do projektowania i implementacji procesów technicznych;
 • łatwe zarządzanie – konfiguracja parametrów systemu z poziomu interfejsu WWW;
 • monitorowanie procesów – zaawansowany webowy monitor procesów (w tym zarządzanie stanem procesu – restartowanie lub pomijanie kroków w procesie);
 • architektura modułowa – pozwala na wymianę poszczególnych komponentów (np. silnika reguł biznesowych) i umożliwia rozszerzenie funkcjonalności systemu. Jeśli nie chcesz używać Drools, aplikacja może być łatwo zintegrowana z dowolnym językiem skryptowym opartym na JVM, takim jak JRuby, Jython, MVEL itp. Możemy również zaprojektować dedykowany język reguł dostosowany do specyficznych potrzeb klienta (Domain Specific Language);
 • wysoka wydajność przetwarzania – system przetwarza zlecenia z systemów zewnętrznych w sposób wielowątkowy i asynchroniczny, co pozwala na osiągnięcie wysokiej przepustowości. Łatwa konfiguracja pozwala nam na dostosowanie systemu do możliwości sprzętu firmy;
 • wysoka skalowalność – bardzo łatwa rozbudowa pojemności systemu poprzez dodawanie kolejnych węzłów aplikacyjnych (maszyn);
 • solidność – wysoka odporność na błędy i awarie, w tym zdolność do automatycznego radzenia sobie z błędami przetwarzania;
 • transakcyjność – poprzez umożliwienie kompensacji czynności technicznych, wykonywanych w systemach zewnętrznych podczas aktywacji produktów lub usług. Kompensacja jest skonfigurowana przy użyciu języka reguł, aby umożliwić wycofanie lub anulowanie nawet najbardziej złożonych zleceń;
 • obsługa standardów – techniczne konektory zapewniają łatwą integrację z systemami zewnętrznymi – obsługujemy SOAP, HTTP(S), XML, JDBC, FTP/SFTP, a także bezpośrednią integrację z ESB Software AG webMethods;
 • spójność – jeden, intuicyjny interfejs dla wszystkich modułów systemu;
 • wygoda dostępu – interfejs sieciowy nie wymaga instalacji oprogramowania dla użytkowników i administratorów;
 • kontrola uprawnień – wbudowany moduł uwierzytelniania i autoryzacji (SSO).

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×