Należymy do Grupy Orange Polska

KeyCloak

KeyCloak

Jest to aplikacja, która wykorzystuje standard OpenId Connect (OIDC) do zabezpieczenia Twoich aplikacji. Umożliwia on przyznawanie, usuwanie lub modyfikowanie poświadczeń dla wszystkich aplikacji z jednego punktu.

Keycloak

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak w prosty sposób możesz zapewnić bezpieczeństwo swoim aplikacjom? A może próbowałeś ujednolicić niektóre rozwiązania oparte na różnych technologiach i protokołach? Czy możliwe jest połączenie zarządzania tożsamością użytkowników i poświadczeniami w jednej, centralnej konsoli? Oczywiście – Keycloak jest tutaj, aby pomóc. Jest to aplikacja, dzięki której nie będziesz musiał martwić się o przechowywanie użytkowników i np. wykorzystywać do tego celu istniejących repozytoriów opartych na protokole LADP (takich jak Active Directory, Red Hat Directory Server, OpenLDAP, IBM Tivoli czy Apache Directory Server), z których być może już korzystasz. Keycloak daje możliwość zarządzania poświadczeniami aplikacji, przeglądania bieżących sesji użytkowników oraz zarządzania aplikacjami z poziomu konsoli administratora.

Główne funkcje obsługiwane przez KeyCloak:

  • Pojedyncze logowanie (SSO) – użytkownik uwierzytelnia się poprzez wprowadzenie swoich danych (najczęściej nazwy użytkownika i hasła, ale możliwe są również inne scenariusze) w KeyCloak, a informacje dotyczące tożsamości użytkownika i jego danych uwierzytelniających są wymieniane za pomocą protokołu OpenId Connect
  • Pojedyncze wylogowanie – wylogowanie z jednej aplikacji powoduje wylogowanie ze wszystkich zintegrowanych systemów
  • Wielowątkowe uwierzytelnianie
  • Federacje użytkowników – możliwość synchronizacji tożsamości użytkowników z kilku źródeł
  • Dostawcy tożsamości – użytkownik może być uwierzytelniony w jednym z wielu skonfigurowanych źródeł dostępnych za pomocą standardowych protokołów

Adaptery technologiczne

Rolą adaptera klienckiego KeyCloak jest zabezpieczenie aplikacji i usług w najprostszy możliwy sposób. Zespół zajmujący się rozwojem aplikacji stale pracuje nad wydaniem adapterów dla różnych technologii. Lista możliwych adapterów jest dostępna na stronie internetowej Keycloak. Obecnie dostępne są adaptery dla wielu platform i frameworków, m.in. Java, JavaScript, Node.js, Apache Cordova, C#, Python, Android, iOS czy Apache HTTP Server.

Elastyczność rozwiązania KeyCloak

KeyCloak został zbudowany i opracowany w taki sposób, aby zapewnić maksymalną elastyczność rozwiązania. Praktycznie każdy element dostępny w ramach platformy jest dołączany jako plugin do rozwiązania bazowego. Takie podejście ułatwia tworzenie własnych pluginów, co jest szczególnie istotne w przypadku integracji istniejących rozwiązań, które z różnych względów nie mogą być modyfikowane, np. ze względu na specyficzne regulacje wewnątrz organizacji.

BlueSoft z powodzeniem zrealizował wiele projektów w tym zakresie. Chętnie zaprezentujemy bezpośrednio nasze portfolio, jak również odpowiemy na więcej pytań dotyczących samej technologii i korzyści, jakie może przynieść jej wdrożenie.

Strona technologii: Keycloak

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×