Należymy do Grupy Orange Polska

Pentaho

Pentaho

Pentaho to kompleksowy zestaw narzędzi, pozwalający na prowadzenie projektów związanych z integracją systemów (integracja danych) oraz wspierających budowę rozwiązań Business Intelligence (raportowanie, analiza danych, pulpity menedżerskie).

Pentaho składa się z następujących komponentów:

  • Raportowanie (Pentaho Reporting) zaspokaja szeroki zakres potrzeb raportowych użytkowników biznesowych. Umożliwia generowanie raportów zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań, jak również na żądanie. Raporty mogą być publikowane w popularnych formatach, takich jak plik tekstowy (TXT), PDF, MS Excel (XLS), HTML. Pentaho Reporting jest oparty na projekcie JFreeReport.
  • Analiza danych (Analysis) platforma oferuje zaawansowane metody analizy danych, w tym widoki tabel przestawnych (JPivot), zaawansowane wyświetlanie danych (z wykorzystaniem SVG lub Flash), zintegrowane pulpity menedżerskie, eksplorację danych, integrację z portalami internetowymi oraz workflow. Ponadto Usługi arkusza kalkulacyjnego pozwalają użytkownikom na przeglądanie, kopiowanie, przestawianie i tworzenie wykresów danych w programie Microsoft Excel. Moduł Analysis Service oparty jest na otwartym serwerze OLAP Mondrian.
  • Data Mining zawiera zbiór algorytmów do eksploracji danych Weka. Algorytmy te, w połączeniu z technologią OLAP, dostarczają użytkownikom inteligentnych informacji. Narzędzia eksploracji danych są wykorzystywane do analizy danych historycznych w celu tworzenia i wspierania modeli prognostycznych.
  • Dashboardy Wszystkie komponenty modułu raportowania i analizy mogą być wyświetlane na dashboardach Pentaho. Widgety, czyli kontrolki służące do wyświetlania informacji na stronie internetowej w postaci różnorodnych przycisków graficznych, pokręteł i wyświetlaczy, są proste w obsłudze. Mogą być one osadzane w aplikacjach WWW lub integrowane ze stronami w formacie zgodnym ze standardami JSP lub JSR-168.
  • Metadane narzędzie do zarządzania metadanymi hurtowni danych w środowisku BI. Wypełnia on lukę pomiędzy danymi z relacyjnych baz danych a informacjami biznesowymi.
  • Data Integration (Kettle) narzędzie ETL dostarczane wraz z platformą Business Intelligence. Można go używać z innymi narzędziami.
  • Inne narzędzia Narzędzia wspomagające zarządzanie i projektowanie aplikacji BI w środowisku Pentaho: Data Integration, Design Studio, Pentaho SDK, Report Designer, Schema Workbench (kontynuacja Pentaho Cube Designer)

Dlaczego BlueSoft jest doskonałym partnerem dla wdrożeń opartych na Pentaho?

BlueSoft zdobył doświadczenie w integracji danych w oparciu o Pentaho w trakcie wieloletniej współpracy z klientami reprezentującymi różne branże (m.in. farmaceutyczną i bankową). Mechanizmy BI zostały również wykorzystane przez BlueSoft w wewnętrznych projektach wspierających zarządzanie firmą.

BlueSoft z powodzeniem zrealizował wiele projektów w tym zakresie. Chętnie zaprezentujemy bezpośrednio nasze portfolio, jak również odpowiemy na więcej pytań dotyczących samej technologii i korzyści, jakie może przynieść jej wdrożenie.

Strona technologii: Pentaho

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×