Należymy do Grupy Orange Polska

SAG Suite

SAG Suite

Rozwiązania Software AG dotyczą zarządzania procesami biznesowymi zgodnie z podejściem Model-to-Execute, którego cechy pozwalają na pracę od modelowania procesów biznesowych do ich wdrożenia.

Wsparcie dla całego "cyklu produkcyjnego" zostało osiągnięte poprzez wsparcie wielu narzędzi ARIS i webMethods na poszczególnych etapach cyklu życia procesu:

  • Projektowanie Produkty takie jak ARIS Connect Designer, ARIS Designer czy ARIS Architect oferują szeroki wybór narzędzi do graficznej reprezentacji procesów, które pozwalają projektantom skupić się na wysokopoziomowym modelowaniu procesów bez zagłębiania się w szczegóły techniczne.
  • Implementacja Zaprojektowany i wymodelowany proces przekazywany jest do narzędzia Software AG Designer, w celu implementacji poszczególnych elementów procesu, takich jak: kroki ludzkie z odpowiednim GUI użytkownika, obsługa różnorodnych API czy stosowanie reguł biznesowych. Wybrane mechanizmy z elementów procesu mogą zostać zaimplementowane przy użyciu takich produktów jak Blaze Rules Development, CentraSite oraz Task Engine.
  • Wdrażanie Platformami odpowiedzialnymi za wdrożenie i uruchomienie procesu są Integration Server, Universal Messaging oraz My webMethods Server, które są wykorzystywane w zależności od elementów składowych całego procesu biznesowego.
  • Monitorowanie i administracja Uruchomiony model procesu może mieć wiele różnych instancji, dlatego należy rozróżnić działania administracyjne (związane z modelem procesu, np. zarządzanie wersjami) oraz działania monitorujące (związane z instancjami procesu, np. pomiar KPI). Głównymi narzędziami zapewniającymi dwa wyżej wymienione aspekty są Monitor, Task Engine i Mobile Monitor.

Dodatkowym wymiarem zarządzania procesami biznesowymi wspieranym przez pakiet Software AG jest Mobile Suite, który umożliwia rozszerzenie integracji procesów biznesowych o obsługę platform mobilnych. Mobile Suite w pełni wspiera wymagania i cykl życia aplikacji zgodnych z Mobile Enterprise Application Platform (MEAP), począwszy od projektowania i implementacji, aż po bezpieczną integrację i zarządzanie. W skład pakietu Mobile Suite wchodzą takie produkty jak: Software AG Designer, Mobile Designer, Mobile Support oraz Mobile Administrator.

Strona technologii: Software AG

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×