Należymy do Grupy Orange Polska

SAP Business Objects

SAP Business Objects

SAP Business Objects jest jednym z największych i najbardziej popularnych narzędzi klasy business intelligence. Swoją popularność zawdzięcza zarówno łatwości implementacji, jak i przyjazności dla użytkownika. Ze względu na mnogość funkcjonalności raportowych, SAP BO może być adresowany zarówno do małych zespołów analityków, jak i do dużych grup odbiorców danych. W skład rodziny SAP BO wchodzą zarówno tradycyjne narzędzia do raportowania korporacyjnego, jak i te pozwalające zaawansowanym użytkownikom na pracę z danymi.

Architektura rozwiązania pozwala użytkownikom na zaplanowanie i przeprowadzenie wdrożenia dostosowanego do konkretnych potrzeb organizacyjnych. Ze względu na doskonałą skalowalność, platforma może być płynnie rozwijana.

Integracja z LDAP/Active Directory pozwala na bezproblemowe włączenie platformy do istniejących struktur bezpieczeństwa. Możliwość zarządzania dostępem do danych aż do pojedynczego rekordu zapewnia bezpieczeństwo danych nawet przy bardzo złożonych wymaganiach.

Wiele natywnych konektorów do większości popularnych baz danych (np. SQL Server, Oracle, Teradata) ułatwia wdrożenie SAP Business Objects bez konieczności modyfikowania stosu technologicznego organizacji i zapewnia wysoki poziom elastyczności.

SAP Business Objects przewiduje odseparowanie użytkowników od surowych danych źródłowych poprzez zastosowanie tzw. uniwersów. Uniwersum obejmuje model danych i tłumaczy go na terminy zrozumiałe dla użytkownika końcowego. Dlatego też do efektywnego korzystania z SAP BO nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu baz danych czy SQL. Dzięki temu proces szkolenia i wprowadzania nowych użytkowników jest znacznie uproszczony.

SAP BO daje użytkownikom ogromne możliwości budowania interaktywnych raportów i dashboardów, a następnie ich dystrybucji zarówno wśród innych użytkowników platformy, jak i w sieci extranet.

Doświadczenie BlueSoft

BlueSoft zapewnia wsparcie na każdym etapie projektu wdrożenia SAP Business Objectives, od analizy potrzeb po wdrożenie. Posiadamy najlepszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań opartych o SAP Business Objectives. Posiadamy również kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania hurtowni danych, co pozwala nam realizować duże projekty business intelligence z wykorzystaniem SAP BP jako warstwy raportowej. Oferujemy naszym klientom usługi doradcze w zakresie planowania inicjatyw BI oraz stopniowego ich wdrażania w organizacji.

BlueSoft z powodzeniem zrealizował wiele projektów w tym zakresie. Chętnie zaprezentujemy bezpośrednio nasze portfolio, jak również odpowiemy na więcej pytań dotyczących samej technologii i korzyści, jakie może przynieść jej wdrożenie.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×