Należymy do Grupy Orange Polska

Simil

Simil

Simil jest systemem o cechach bazy wiedzy, pozwalającym na efektywne wykorzystanie informacji zgromadzonych w systemach rejestracji zgłoszeń, repozytoriach dokumentów, bazach danych etc.. Użytkownicy mogą za jego pomocą wyszukiwać, porównywać i klasyfikować dokumenty różnych typów i pochodzące z różnych źródeł. Jest to szczególnie przydatne w systemach help desk, gdzie kluczowa jest klasyfikacja zgłoszeń i wykrywanie duplikatów.

Simil

 • Integracja wiedzy Simil pozwala użytkownikowi na przeszukiwanie dokumentów zgromadzonych w różnych repozytoriach. Umożliwia integrację kilku systemów ITS (Issue Tracking Systems), repozytoriów z dokumentacją techniczną oraz dowolnych innych systemów dzięki otwartej architekturze. Bardzo często cykl życia dokumentu kończy się wraz z projektem, z którym był związany. Dokumenty te często zawierają informacje o problemach, które są obecnie rozwiązywane. Dzięki integracji danych, łatwiej jest znaleźć te informacje i ponownie je wykorzystać. Simil wykorzystywany jest zazwyczaj w systemach zgłaszania problemów i incydentów, gdzie skuteczne oznaczanie duplikatów jest niezbędne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania zespołu realizującego usługi wsparcia IT. RIS Simil uczy się poprzez błędy i wcześniej zebraną wiedzę.
 • Elastyczność Simil posiada elastyczną architekturę, która pozwala użytkownikom na definiowanie repozytoriów i typów dokumentów bez ingerencji w kod systemu. Użytkownik może zdefiniować atrybuty dokumentu i przypisać im różne poziomy ważności, co może np. zwiększyć znaczenie tytułu lub opisu, a także zmniejszyć znaczenie komentarzy w całym cyklu „uczenia się”. Algorytmy odkrywania wiedzy wykorzystywane przez nasz system mają zadane parametry i składają się z autonomicznych fragmentów, które użytkownik może wykorzystać lub odrzucić. Dzięki temu użytkownik może dostosować sposób prezentacji wiedzy do wielkości i charakteru przechowywanych danych.
 • Bezkompromisowa wydajność Simil jest szybki, wydajny i dokładny w tym samym czasie. Oferujemy efektywne rozwiązanie, w którym szybkość nie jest osiągana poprzez obniżenie efektywności. Dla jednego z naszych klientów indeksujemy ponad 7 milionów terminów zebranych w prawie 40 tysiącach dokumentów. Wszystkie funkcje wykonywane są w czasie rzeczywistym, zachowując wszystkie kluczowe cechy naszych algorytmów odkrywania wiedzy.
 • Przejrzyste GUI Funkcjonalność systemu dostępna jest poprzez aplikację webową, która oferuje prosty i przejrzysty interfejs. Dzięki zastosowaniu JQuery, GUI aplikacji jest elastyczne i responsywne.

Cechy systemu:

 • Wyszukiwanie pełnotekstowe w wybranym zbiorze dokumentów
 • Wskazanie, z dużym prawdopodobieństwem, możliwych przyczyn problemów
 • Obliczanie podobieństwa między dokumentami, wyszukiwanie podobnych dokumentów
 • Klasyfikacja zapytań i wybranych dokumentów
 • Konfigurowalny i samouczący się klasyfikator
 • Konfigurowalne definicje dokumentów z możliwością przypisania różnych poziomów istotności do poszczególnych sekcji
 • Wsparcie dla różnych źródeł danych: SVN, Quality Center, System plików (lokalny lub z dostępem po ssh), Dowolna baza danych dostępna po JDBC
 • Wsparcie dla wielu formatów plików: Txt, Microsoft Office, Open Office, Jpg, bmp, png, gif, PDF

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×