Należymy do Grupy Orange Polska

Pracujemy w ponad 200 technologiach i cały czas rozwijamy się dalej

Dzięki naszej szerokiej wiedzy i bogatemu doświadczeniu, BlueSoft może kompleksowo obsługiwać wszystkie potrzeby informatyczne Twojej firmy. Zyskaj dzięki połączeniu doskonałości 1000 wysoko wykwalifikowanych inżynierów i najnowszych technologii dostosowanych do Twoich potrzeb. Nieustannie koncentrujemy się na doskonaleniu i innowacjach, aby nasi klenci zwiększali przewagę konkurencyjną.

Technologie

Nasze technologie

Chmura

Chmura

Amazon Web Services
Azure
Google Cloud Platform
SAP na platformie Azure
Ocena BlueSoft Azure Cloud dla ISV Partners
Alibaba Cloud
Tworzenie stron internetowych

Tworzenie stron internetowych

Crownpeak
Liferay
Drupal
Vue.js
React
AngularJS
django
Bootstrap
ionic
Śledzenie

Śledzenie

Zipkin
Jaeger
Integracja systemów

Integracja systemów

Oracle Service Bus
WebMethods
IBM WebShpere
WSO2
Camel
Attunity
Debezium
Pentaho
Tibco
Talend
Informatica
MuleSoft
RIS
Jiver
Strumieniowanie & wysyłanie wiadomości

Strumieniowanie & wysyłanie wiadomości

Amazon Kinesis
Nifi
Spark
Flink
Kafka
RabbitMQ
Pulsar
Storm
Talend
Przechowywanie danych

Przechowywanie danych

Amazon Elastic Block Store
Amazon S3
Azure Disk Storage
Google Persistent Disk
Gluster
HDFS
Serwer pośredniczący (Proxy)

Serwer pośredniczący (Proxy)

Envoy
HA Proxy
Nginx
System Mesh

System Mesh

Linkerd
Istio
Netflix OSS Zuul
Consul
Serwer Discovery

Serwer Discovery

ZooKeeper
Netflix OSS Eureka
Architektura Serverless

Architektura Serverless

Google Cloud Functions
Azure Functions
Serverless
AWS Lambda
Kerberos
Robotyczna automatyzacja procesów (RPA)

Robotyczna automatyzacja procesów (RPA)

WorkFusion
blueprism
Automation Anywhere
UIPath
Quality Assurance

Quality Assurance

Attlassian
Jira
Confluence
Orkiestracja & Zarządzanie

Orkiestracja & Zarządzanie

Kubernetes
Amazon ECS
Mesos
Docker Swarm
Oracle

Oracle

Oracle E-business suite
Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

Open NLP
AWS Lex
Microsoft Cognitive Services
AWS Rekognition
Lucene
Solr
Rasa
Amazon Alexa
Google Home
Monitoring

Monitoring

Prometheus
Grafana
Nagios
Sentry
Zabbix
Amazon CloudWatch
Azure Monitor
Google Stack Driver
AppDynamics
Azure Sentinel
Mobile

Mobile

iOS
Android
Flutter
Uczenie maszynowe (Machine Learning)

Uczenie maszynowe (Machine Learning)

Simil
Mahout
Azure Machine Learning
Amazon Machine Learning
Google Cloud Machine Learning
Spark
Scikit learn
Flink
Spark
Scala
Logowanie

Logowanie

Fluentd
Elastic
Logstash
Azure Monitor
Dystrybucje Kubernetes

Dystrybucje Kubernetes

OpenShift
Azure Kubernetes Service
Google Kubernetes Engine
Amazon Elastic Kubernetes Service
Zarządzanie Kluczami

Zarządzanie Kluczami

KeyCloak
OAuth2 Proxy
Vault
Integracje

Integracje

Sqoop
E-Commerce

E-Commerce

Magento
SAP Hybris
BroadLeaf
Baza Danych

Baza Danych

Hadoop
Hbase
Cassandra
IBM DB2
SQL Server
MongoDB
MySQL
Oracle
PostgreSQL
Neo4J
Redis
Vites
Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie

Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie

AWS Code Pipeline
Azure Pipelines
Google Cloud Build
Gitlab
Jenkins
TeamCity
Gerrit
Rejestr kontenerów

Rejestr kontenerów

Amazon ECR
Azure Registry
Google Container Registry
JFrog Artifactory
Nexus
Reguły biznesowe

Reguły biznesowe

Drools
Zarządzanie procesami biznesowymi

Zarządzanie procesami biznesowymi

Activiti
jBPM
Camunda
Appian
Aperte Workflow
SAG Suite
Analiza biznesowa (BI)

Analiza biznesowa (BI)

Jasper Reports
Birt
SAP Business Objects
Qlik
Power BI
Tableau
Automatyzacja i konfiguracja

Automatyzacja i konfiguracja

Vagrant
Ansible
AWS Cloud Formation
Terraform
Tworzenie definicji obrazu i wersji obrazu

Tworzenie definicji obrazu i wersji obrazu

Docker compose
Docker
Brama API

Brama API

Kong
Agama API
MuleSoft
WSO2

Any technologies for this parse

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×