Zaznacz stronę

Activiti BPM Suite

Activiti jest lekką, darmową platformą stworzoną w oparciu o technologie Java łączącą w sobie cechy środowiska BPM i workflow.

Głównymi cechami platformy są:

wsparcie procesów biznesowych formułowanych z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0

szybkość oraz stabilność działania;

rozszerzenia notacji BPMN 2.0 wpływające na ułatwienie współpracy strony biznesowej ze stroną techniczną projektu, tj.:

  • możliwość implementacji dodatkowych zdarzeń powiązanych z aktywnościami procesu – pozwala programistom na wzbogacenie procesu o dodatkowe działania, ważne z punktu widzenia technicznego (np. specyficzne logowanie akcji wykonywanych w ramach procesu), które nie są wizualizowane na biznesowym diagramie procesu dzięki czemu diagram reprezentujący proces pozostaje przejrzysty dla strony biznesowej a jednocześnie zawiera informacje ważne z punktu widzenia technicznego
  • możliwość definiowania nowych typów aktywności, nieujętych standardowo w notacji BPMN – w sytuacji gdy modelowana aktywność procesu nie odpowiada żadnemu z wzorców aktywności proponowanych przez notację BPMN strona biznesowa może zaproponować nowy typ aktywności na diagramie procesu a programista może zrealizować potrzebę biznesową poprzez implementację tej specyficznej aktywności; w takiej sytuacji diagram zaproponowany przez stronę biznesową pozostaje niezmieniony co likwiduje konieczność dodatkowych ustaleń między stroną biznesową a tachniczną, które prawdopodobnie musiałyby skutkować modyfikacjami diagramu procesu
  • możliwość stosowania skrótów dla obiektów notacji BPMN – ponieważ niektóre z obiektów notacji BPMN oferują bardzo obszerne możliwości konfiguracji w stosunku do najczęściej wykorzystywanych, to istnieje możliwość korzystania z ich bardziej wyspecjalizowanych odpowiedników (np. element Activitiattribute będący specjalizacją elementu XML Section w BPMN); stosowanie skrótów pozwala zwiększyć czytelność diagramu modelowanego procesu

rozbudowane API pozwalające na bezpośredni dostęp do silnika BPM z poziomu kodu aplikacji; umożliwia pełną współpracę z silnikiem w zakresie: wykonywania procesów, importowania definicji procesów do silnika, audytu wykonania instancji procesów, zarządzania użytkownikami oraz grupami użytkowników itp.

prosta integracja z popularnymi technologiami Java wspierającymi transakcyjność operacji takimi jak Spring czy JTA

silnik BPM może być osadzony w aplikacji zintegrowanej z procesem – silnik BPM nie działa w ramach wyizolowanej od reszty systemu aplikacji, a jest jej częścią; silnik BPM stanowi więc komponent budowanej aplikacji, a nie osobny system

automatyczne gromadzenie danych audytowych (historii wykonania procesu) od momentu uruchomienia procesu w środowisku BPM pozwala – niezbędne do sprawnego generowanie różnego rodzaju raportów z funkcjonowania działających procesów biznesowych

Dodatkowo pakiet udostępnia szereg narzędzi wsparcia modelowania/implmentacji/administracji platformą BPM:

Activiti Explorer

aplikacja przeglądarkowa pozwalająca na dostęp do silnika BPM wszystkim użytkownikom systemu; posiada funkcjonalności tj.: zarządzanie zadaniami (podejmowanie, przydzielanie, wykonywanie), śledzenie stanu instancji procesów (historia wykonania procesu), przeglądanie i sporządzanie raportów w oparciu o zdefiniowane procesy raportowe, wykonywanie czynności administracyjnych (zarządzanie użytkownikami systemu, zarządzanie definicjami procesów oraz ich wersjami, przeglądanie zawartości bazy danych silnika BPM, przeglądanie logów)

Activiti Designer

dostarczane w postaci pluginu do Eclipse’a środowisko graficzne do modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0, posiada także wsparcie dla wszystkich specyficznych dla Activiti rozszerzeń standardu BPMN

Activiti Modeler

wbudowane w aplikację Activiti Explorer narzędzie do przeglądanie procesów zaimportowanych do silnika BPM, poza funkcjonalnościami przeglądania pozwala także na graficzną edycję definicji procesów jednakże w tym zakresie funkcjonalności tego narzędzia są znacznie uboższe niż w przypadku wspomnianego wyżej Designer’a.

Nasza firma posiada wiele udanych wdrożeń z tej dziedziny. Po więcej szczegółów na temat projektów jak i samej technologii oraz korzyści jakie może ona przynieść Państwa Firmie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Zobacz inne technologie, z których korzystamy w tym obszarze

Zarządzanie procesami biznesowymi

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz